Arazi Kullanım Şeklinin Çevreye Etkisi ve Planlama İlkeleri

0
657
görüntülenme
Arazi Kullanım Şeklinin Çevreye Etkisi Ve Planlama İlkeleri
Arazi Kullanım Şeklinin Çevreye Etkisi Ve Planlama İlkeleri

Arazi kullanım şekli, çevre açısından büyük bir önem taşımaktadır. Çünkü plansız ve yanlış arazi kullanımı sonucunda çevreye büyük zararlar verilebilmektedir. Örneğin bitki örtüsünün tahrip edilmesi, tarlaların nadasa bırakılması ve tarlaların eğim yönünde sürülmesi, toprak erozyonuna neden olmaktadır. Bunun sonucunda verimli topraklar yok olmaktadır. Aynı şekilde verimli tarım alanlarının yerleşme ve sanayi alanı olarak kullanılması, fay hatlarının bulunduğu yerlerde ve akarsu taşkın yataklarında yerleşmelerin kurulması, dere yataklarına çeşitli materyallerin dökülmesi, önemli çevre sorunlarına neden olabilmektedir.

Yanlış arazi kullanımının başlıca nedenleri şunlardır:
 • Tarım alanlarının yerleşmeye açılması,
 • Tarıma elverişli olmayan alanların tarıma açılması,
 • Yerleşmeye elverişli olmayan alanların yerleşmeye açılması,
 • Ormanların ve diğer bitki örtüsünün tahrip edilmesi,
 • Aşırı ve erken otlatma,
 • Yanlış tarım yöntemleri,
 • Yolların verimli tarım alanlarından geçirilmesi,
 • Çöplerin rastgele arazilere bırakılması,
 • Dere yataklarına çeşitli materyallerin dökülmesi,
 • Akarsu kenarlarına setler yapılması.

Arazi Kullanımında Planlama İlkeleri

Etkili arazi kullanımı için yapılması gerekenlerin başlıcaları şunlardır:
 1. Su kaynakları tespit edilmelidir.
 2. Çevrenin iklim koşulları ve hâkim rüzgâr yönü araştırılmalıdır.
 3. Ekosistemin özellikleri incelenmelidir.
 4. Çevredeki beşerî ve ekonomik koşullar belirlenmelidir.
 5. Yer altı ve yer üstündeki doğal kaynaklar tespit edilmelidir.
 6. Toprak özellikleri incelenmelidir.

Bu çalışmalar sonucunda çevre duyarlılığı da göz önünde bulundurulmalı ve arazinin alternatif kullanma şekilleriyle ilgili projeler hazırlanmalıdır. Hazırlanan bu projeler içinde doğanın sürdürülebilir kullanımı göz önünde bulundurularak arazinin hangi amaçlarla kullanılacağına karar verilmelidir.

  İnsanlar, Dünya’da Ne Kadar Çoğalabilir?
Paylaş

Bir Cevap Yazın