Hayatın Başlangıcına İlişkin Görüşler: Yaratılış

Hayatın Başlangıcına İlişkin Görüşler: Yaratılış

Yaratılış görüşü, canlılığın oluşumunu kutsal kitaplara dayanarak açıklar. Kutsal kitaplara göre evrendeki bütün canlı ve cansız varlıklar sonsuz güç sahibi Yaradan tarafından belirli bir...
Hayatın Başlangıcına İlişkin Görüşler: Heterotrof

Hayatın Başlangıcına İlişkin Görüşler: Heterotrof

Heterotrof görüşe göre ilk canlı heterotrof bir organizmadır. Bu görüş, yaşamın günümüzdekinden çok farklı koşullara sahip olan genç Dünya üzerinde, cansız maddelerin kimyasal evrimi...
Hayatın Başlangıcına İlişkin Görüşler: Ototrof

Hayatın Başlangıcına İlişkin Görüşler: Ototrof

Ototrof görüşü, canlının oluşumunu açıklamaktan ziyade ilk canlının nasıl beslendiğini açıklamaktadır. Bu görüşe göre ilk oluşan canlılar ototroftur ve diğer canlılar bunlardan meydana gelmiştir....
Hayatın Başlangıcına İlişkin Görüşler: Panspermia

Hayatın Başlangıcına İlişkin Görüşler: Panspermia

Panspermia görüşüne göre yaşam, Dünya dışından gelmiş olabilir. Bu görüşün hipotezi şudur: Yaşamın kaynağı olan “spor ya da tohumlar” tüm evrene dağılmış şekilde bulunmaktaydı....
Hayatın Başlangıcına İlişkin Görüşler: Abiyogenez ve Biyogenez

Hayatın Başlangıcına İlişkin Görüşler: Abiyogenez ve Biyogenez

Eski Yunan filozoflarının bir çoğu, canlıların basitten karmaşığa doğru kademeli olarak değişim geçirdiklerini düşünüyordu. Bu düşünce çerçevesinde canlıların oluşumu hakkında ilk görüşü ortaya atan...

İnsan Nüfusunun Artışı ve Dünyanın Taşıma Kapasitesi

İnsanlar da dünya üzerinde diğer canlılar gibi popülasyon oluştururlar. İnsan popülasyonu, 20. yüzyıldan itibaren çok hızlı bir şekilde artmaya başlamıştır. Buna bağlı olarak kaynaklar...
Gen Klonlaması Nedir, Aşamaları Nelerdir?

Gen Klonlaması Nedir, Aşamaları Nelerdir?

DNA teknolojisinde adı geçen bir diğer kavram da gen klonlamasıdır. Gen klonlaması, bir genin kopyasını oluşturmak için kullanılan yöntemleri kapsar. Tek bir hücreden çoğaltılan...
Poliploidi Nedir, Nasıl Yapılır?

Poliploidi Nedir, Nasıl Yapılır?

Hücrelerdeki kromozom sayısının 3n veya daha fazla olmasına poliploidi denir. Hayvanlarda ender olarak rastlanan poliploidi, daha çok bitkilerde görülür. Poliploidi, yapay üretim yoluyla oluşabildiği...
Melezleme Nedir, Nasıl Yapılır?

Melezleme Nedir, Nasıl Yapılır?

Melezleme, farklı genotiplere sahip bireylerin çaprazlanmasıyla yeni özelliklere sahip yavrular elde edilmesidir. Melezleme, tür içinde olabileceği gibi farklı türler arasında da olabilir.Bir ırk içinde...
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji

Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji

Biyoteknoloji, doğa bilimleri ve çeşitli mühendislik dallarından yararlanarak DNA teknolojisiyle yeni bir organizma elde etmek veya var olan bir organizmanın genetik yapısında arzu edilen...