Uzaydan Dönen İlk Canlılar

Uzaydan Dönen İlk Canlılar

Amerika Birleşik Devletleri 28 Mayıs 1959’da bir Jüpiter füzesinin burun hunisinde Ableadında bir erkek Hint maymunuyla yarım kilo ağırlığında Baker adındaki dişi bir maymunu...

Dünya’da En Çok Kullanılan Takvimler

Zaman, doğadaki düzenli tekrarlayan hareketler ile somutlaşan bir kavramdır. İnsanlar tarihin çeşitli dönemlerinde yaşadıkları zamanı belirli ölçüler içerisinde anlamaya çalışmışlar ve hayatlarını zaman dilimlerine...

Yıldızlar Nasıl Oluşur?

Gök adaların birçok yerinde devasa boyutlarda moleküler gaz ve toz bulutları yer alır. Bu bölgeler yıldız oluşum bölgeleri olarak bilinir (1. Aşama). Bulutlar, yıldızlar...
Güneş Tutulması Nedir, Nasıl Oluşur, Türleri Nelerdir?

Güneş Tutulması Nedir, Nasıl Oluşur, Türleri Nelerdir?

Güneş tutulması, Ay yeni ay evresindeyken Dünya ile Güneş arasında bulunduğu zaman gerçekleşir. Bu durumda Güneş yuvarlağı Ay tarafından kısmen ya da tamamen örtülerek...
Ay Tutulması Nedir, Türleri Nelerdir?

Ay Tutulması Nedir, Nasıl Oluşur, Türleri Nelerdir?

Ay, Dünya etrafındaki yörüngesinde dolanırken uygun koşullar sağlandığında, Dünya’nın arkasında kalır ve Güneş ışınları Dünya’nın engellemesi nedeniyle Ay yüzeyine düşemez. Bu durumda karanlıkta kalan...
Ay Olmasaydı Ne Olurdu?

Ay Olmasaydı Ne Olurdu?

Eğer Ay olmasaydı, Dünya’da yalnızca Güneş nedeniyle gelgit olacaktı. Dolayısıyla günler zamanla yine uzayacak fakat bu uzama şimdikine göre çok daha yavaş olacaktı. Yapılan...
Yıldızların Evrimi ve Yıldızlarda Enerji Üretimi

Yıldızların Evrimi ve Yıldızlarda Enerji Üretimi

Yıldızlar, evrimlerinin belli dönemlerinde, merkezî kısım ve merkeze yakın yerlerde çekirdek tepkimeleri ile enerji üreten, yoğun plazma hâlinde gaz kürelerdir. Enerji üretmeye devam ettikleri...
Modern Astronominin Doğuşu

Modern Astronominin Doğuşu

Modern astronomi, Kopernik’in Güneş merkezli evren modelinin ayrıntılarını ortaya koymasıyla başlar. Aslında, Güneş merkezli evren modeli daha önce Aristoteles (MÖ 384-322) ve Aristarchus (MÖ...
Güneş Sistemindeki Gezegenler

Güneş Sistemindeki Gezegenler ve Özellikleri (Yarıçap, Kütle ve Dolanma Dönemleri)

Merkür Güneş sisteminin en küçük gezegenidir. Uzaklığı ve küçüklüğünden dolayı Dünya’dan çok küçük ve sönük görünür. Yüzeyinde kraterler, lav akıntıları, dev havzalar bulunur. Atmosferi yoktur....
Astronomide Kullanılan Temel Terimler ve Anlamları

Astronomide Kullanılan Temel Terimler ve Anlamları

Her bilim dalında olduğu gibi astronominin de kendine özgü terim ve kavramları vardır. Bu yazıda astronomide kullanılan bazı terim ve kavramları inceleyeceğiz.Günlük hayatta da...