Kömür Nasıl Oluşur, Türleri (Çeşitleri) Nelerdir?

Kömür Nasıl Oluşur, Türleri (Çeşitleri) Nelerdir?

Kömür yanabilen bir tür organik kayadır. Kömür asıl bileşeni karbon yanında hidrojen, oksijen, kükürt ve azot elementlerini de içerir. Kömürün yapısında kil ve kum...
Dünya Ortak Miras Alanları

Dünya Ortak Miras Alanları

Dünya Ortak Miras Alanları; Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO’ya bağlı Dünya Mirası Komitesi tarafından belirlenir. Bu programın amacı, insanlık tarihinin ortak...
Volkanizma Nedir, Nasıl Oluşur?

Volkanizma Nedir, Nasıl Oluşur?

Yer kabuğunun derinliklerinde bulunan magmanın yeryüzüne çıkmasına volkanizma denir. Volkanik olaylar sonucunda katı, sıvı ve gaz maddeler çıkar. Katı maddeler lapilli denilen çakıllardan volkan...
Deprem Nedir, Nasıl Oluşur, Nasıl Korunabiliriz?

Deprem Nedir, Nasıl Oluşur, Nasıl Korunabiliriz?

Jeolojik afetlerden olan deprem, yer kabuğunda meydana gelen sarsıntılardır. Bunlar, yer altındaki boşlukların tavanlarının çökmesiyle gerçekleşen göçmeler ile volkanik patlamalarla veya levha hareketleriyle gerçekleşir.Göçme...
Şimşek ve Yıldırım Nedir, Nasıl Oluşur?

Şimşek ve Yıldırım Nedir, Nasıl Oluşur?

Yıldırım, bulutla yer arasındaki elektrik iletimidir. Bu iletim sonucu büyük bir enerji açığa çıkar; bazen can ve mal kayıplarına neden olur. Şimşek, iki bulut...
Sel Nedir, Nasıl Oluşur?

Sel Nedir, Nasıl Oluşur?

Bir bölgede yeryüzünü belirli bir süre için tamamen veya kısmen su altında bırakan su akıntılarına sel denir. Sel olayı, ani ve fazla miktardaki yağış...
Mevsimler Nasıl Oluşur?

Mevsimler Nasıl Oluşur?

Bütün mevsimler in ortaya çıkışı, yer kürenin ekseninin eğik olmasıyla ilgilidir. Dünya ve Güneş'i düşünelim. Kuzey yarım küre Güneş'e doğru bakıyor yani biz o...
Kuraklık Nedir, Nasıl Oluşur?

Kuraklık Nedir, Nasıl Oluşur?

Kuraklık, bir havzaya düşen yağış miktarının o havzada gerçekleşen buharlaşma miktarından az olmasıdır. Kuraklığın en önemli etkisi, hayati öneme sahip olan su kıtlığına neden...
Dünya'nın Büyük Tektonik Plakaları

Dünya’nın Büyük Tektonik Plakaları

Tektonik plaklar, litosfer oluşturan devasa kaya parçaları olup birbirlerine göre sabittir. Tektonik Tabaklar okyanus ve kıtasal kabuklardan oluşur. Okyanus kabuğu, denizler ve okyanuslardan oluşurken, kıtasal...
Erozyon Nedir, Nasıl Oluşur?

Erozyon Nedir, Nasıl Oluşur?

Yeryüzündeki ufalanmış materyallerin su, rüzgâr ve buzullar tarafından taşınması- na erozyon denir. Erozyon, doğal bir süreçtir. Dış güçlerin yer şekillerini biçimlendirmesi bu sayede gerçekleşir. İnsan etkisinin...