Uzay (Astronomi) ile Alakalı Terimler ve Anlamları

Günlük hayatta da astronominin uzay, evren ve gökyüzü gibi kavramları çok sık kullanılmaktadır. Bu terimleri kısaca tanımlayalım: Uzay İçerisinde bütün gök cisimlerini, her türlü madde ve...
Işın Türleri Nelerdir?

Işın Türleri Nelerdir?

Gama Işınları 0,01 nanometreden (1 nanometre = 10-9 metre) daha küçük dalga boylu ışınlardır. Bir atom çekirdeğinin çapından daha küçük dalga boylu dalgalar içerir. Bu...
İngilizce Kelime Ezberleme

İngilizce Kelime Ezberleme Yöntemleri

Kelime bilgisi, dilin bilgi alanlarından biridir ve bu alanda dil öğrenenler için büyük bir rol oynar. Öğrencilerin kelime dağarcığı gelişimi, dillerindeki gelişimin önemli bir...
Öğretmen Tercihim: Özel Ders Nedir?

Öğretmen Tercihim: Özel Ders Nedir?

Genel olarak çevrimiçi ders ve uzaktan eğitim ile ilgili birçok önyargı vardır: dersler kalitesizdir, öğrenciler motive edilmez, öğretmenle kesinlikle temas yoktur vb. Ancak bu...
Psikoloji Bölümü Nedir? Psikolog Maaşları ve Hakkında Bilgiler

Psikoloji Bölümü Nedir? Psikolog Maaşları ve Hakkında Bilgiler

Psikoloji, insan davranışlarını ve zihinsel süreçleri inceleyen bir sosyal bilimdir. Gözlem ve deney yöntemleri kullanılarak insan davranışını bilimsel bir şekilde incelemek ve nedenlerini belirlemek...

Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Karşılaştırılması

Gelişmişlik seviyesinin belirlenmesinde genellikle ülkelerin ekonomik özellikleri değerlendirilir. Birleşmiş Milletlerin yaptığı sınıflamaya göre gelişmişlik seviyesi için temel ölçüt kişi başına düşen millî gelirdir. Buna...
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler

Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler

Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde pek çok dinamik rol oynar. Sermaye, ham madde, teknoloji, pazar ve nitelikli iş gücüne sahip ülkeler dünya çapında önde gelen...
Teknolojik Gelişmelerin Kültürel ve Ekonomik Etkileri

Teknolojik Gelişmelerin Kültürel ve Ekonomik Etkileri

İnsanın çevresini değiştirmek, doğayı daha etkili kullanmak ve ihtiyaçlarını karşılamak için yararlandığı çeşitli teknikler teknoloji olarak adlandırılır. Başka bir deyimle teknoloji beşerî faaliyetlerde başvurulan...
Akademik Çeviri Nedir?

Akademik Çeviri Nedir?

Akademik çeviri; ekonometri, psikoloji, sosyoloji, felsefe, antropoloji gibi konularda yazılan akademik yazılar, doktora ve yüksek lisans tezleri, bilimsel makaleler, araştırma notları gibi metinlerin bir...
Yurt Dışı Eğitimde Ülke Tercihi

Yurt Dışı Eğitimde Ülke Tercihi ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yurt dışında eğitim denilince en az 7 kaliteli alternatif birbirini kovalıyor. Bunların çoğu Avrupa bölgesindedir ki bu normaldir çünkü hayat standartları ve eğitim kalitesi...
Plesk Trial Lisans Kodu