İklim Değişikliği ve Sonuçları

İklim Değişikliği ve Sonuçları

İnsan aktiviteleri ilk çağlardan itibaren çevreyi etkilemiştir. İlk başlarda bu etki göreceli olarak küçük olmuş ve çevre bu etkiyi kendi doğal mekanizması içerisinde ortadan...
Büyük Panda

Nesli Tükenmekte Olan 9 Hayvan Türü

Doğada az bulunan hayvanların çoğu bugün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Time dergisi, küresel ısınma yüzünden nesli tükenme sınırına yaklaşan hayvanlara yer verdi. Özellikle...
Kömürün Çevreye Etkileri Nelerdir?

Kömürün Çevreye Etkileri Nelerdir?

Kömür, hem düşük maliyetli hem de güvenilir bir yakıt türüdür. Kömür dünyada 50’den fazla ülkede üretilmektedir. Kömür, petrol ve doğalgaz gibi dünyanın belirli bir...
Suyun Canlılar İçin Önemi

Suyun Canlılar İçin Önemi

Suyun varlıklar için önemi nedir? Susuz bir hayat olur mu? Canlılar neden suya ihtiyaç duyarlar?Su, insanlar başta olmak üzere bitki ve hayvanların en önemli...
Dünyadaki Kullanılabilir Su Kaynakları ve Su Tasarrufu

Dünyadaki Kullanılabilir Su Kaynakları ve Su Tasarrufu

Dünyanın oluşumu yaklaşık 5 milyar yıldır devam etmektedir. Oluşumundan bu yana dünyanın ¾’ü sudur. Dünyadaki su miktarı sabittir. Dünyanın çoğu su olduğuna göre su...
Çevreye Zararlı Maddelerin Etkilerinin Azaltılması Konusunda Çözüm Önerileri

Çevreye Zararlı Maddelerin Etkilerinin Azaltılması Konusunda Çözüm Önerileri

Çevrenin daha yaşanabilir olabilmesi için neler yapabiliriz? Temiz bir çevre için birey, toplum ve devletlere düşen görevler nelerdir? Canlı hayatını tehdit eden çevre kirliliği,...
Kyo­to Pro­to­ko­lü Nedir, Ne Zaman İmzalanmıştır?

Kyoto Protokolü Nedir, Ne Zaman İmzalanmıştır?

Kyoto Protokolü, 1997’de 169 ülkenin katılımıyla Japonya’nın Kyoto şehrinde imzalanmıştır. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne ek niteliğinde uluslararası bir anlaşmadır. Protokolün yürürlüğe girme...
Seralarda Tarımsal Ürün Miktarını Artırma Yöntemleri

Seralarda Tarımsal Ürün Miktarını Artırma Yöntemleri

Seralar, bitkilerin yetişmesine uygun şartların sağlanması amacı ile çevre şartları kontrol edilebilen veya düzenlenebilen cam, plastik gibi ışığı geçiren materyallerle örtülü yapılardır. Bitkilerin fotosentez...
Sultan Sazlığı - Yay Gölü

Sultan Sazlığı – Yay Gölü

Sultan Sazlığı, Kayseri ilinin sınırları içinde yer almaktadır. Bu sulak alan bataklık ve göllerden oluşan bir ekosistemdir. İçinde tatlı ve tuzlu suları barındırdığı için...
Yağmur Ormanlarında Biyoçeşitliliğin Azalmasında İnsanın Rolü

Yağmur Ormanlarında Biyoçeşitliliğin Azalmasında İnsanın Rolü

1950 yılına kadar tropikal yağmur ormanları yeryüzünün %15 kadarını kaplıyordu. Bu oran 1975’e doğru %12’ye kadar düştü. 2000’li yıllarda ise bu oran %7’lere kadar...