Uygarlıkların Bilime Yaptığı Katkılar

Uygarlıkların Bilime Yaptığı Katkılar

Bilim ve teknolojiyi günümüze yakın bir zamanda çıkmış bir gelişmeolarak kabul edemeyiz. İlk çağlardan beri bilimin gelişim sürecine Mezopotamya, Çin, Hint, Orta Asya ve...
Bağdat Paktı Nedir, Kimler Arasında ve Ne Zaman İmzalanmıştır?

Bağdat Paktı Nedir, Kimler Arasında ve Ne Zaman İmzalanmıştır?

Türkiye, Balkan Paktı’ndan sonra Orta Doğu’da da benzer bir savunma sisteminin ku-rulmasını amaçlıyordu. Türkiye’nin çabaları sonucunda 24 Şubat 1955 tarihinde Türkiye ile Irak arasında...
Sadabad Paktı Nedir, Kimler Arasında ve Ne Zaman İmzalanmıştır?

Sadabad Paktı Nedir, Kimler Arasında ve Ne Zaman İmzalanmıştır?

1934’ten itibaren başlayan İtalya tehdidi, Türkiye’yi Orta Doğu’da Balkan Antantı’na benzer bir ittifak kurmaya yöneltti. Diğer taraftan Türkiye bu birlik sayesinde, bölge ülkeleri üzerindeki...
Montrö Boğazlar Sözleşmesi Nedir, Kimler Arasında ve Ne Zaman İmzalanmıştır?

Montrö Boğazlar Sözleşmesi Nedir, Kimler Arasında ve Ne Zaman İmzalanmıştır?

Lozan Konferansı’nda imzalanan Boğazlar Sözleşmesi, Türkiye’nin Boğazlar üzerindeki egemenliğini sınırlandırmaktaydı. 1930’lardan itibaren dünya politikasında meydana gelen gelişmeler, Boğazlar konusunda Türkiye’yi harekete geçirdi. Boğazlar Konferansı, 22 Haziran...
Balkan Antantı Nedir, Kimler Arasında ve Ne Zaman İmzalanmıştır?

Balkan Antantı Nedir, Kimler Arasında ve Ne Zaman İmzalanmıştır?

1930’larda Almanya’da Nazi Partisi’nin iktidara gelişi, Avrupa devletlerinin silahlanma yarışına girmeleri ile İtalya’nın Akdeniz ve Balkanlarda izlediği yayılmacı politika, Balkan ülkelerinin yakınlaşmasını sağladı. İlk Balkan...
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Vatan, Türk milleti için önemli bir kavramdır. Dinimiz İslam davatan toprağına, hürriyete, birliğe, beraberliğe büyük önem vermekte ve bunları inancın yaşanmasında vazgeçilmez unsurlarolarak görmektedir....
Alternatif Akımın Kabul Edilme Serüveni: AC ve DC Rekabeti

Alternatif Akımın Kabul Edilme Serüveni: AC ve DC Rekabeti

Nikola Tesla’dan alternatif akımın (AC) mucidi gibi bahsedilir. Ancak, bu tam doğru değildir. Çünkü,Tesla'nın yaşadığı dönemde AC üzerine çalışan pek çok bilim insanı vardı....
Çevre ile İlgili Konferans, Antlaşma ve Sözleşmeler

Çevre ile İlgili Konferans, Antlaşma ve Sözleşmeler

Çevre sorunlarının küresel bir boyut kazanması, sorunun çözümü için uluslararası çalışmaları zorunlu kılmıştır. Bu amaçla birçok çalışma başlatılmıştır. Bu çalışmaların bir kısmı bilgi alışverişi...
Zonguldak’ın Gelişimi ve Ruhr Havzası

Zonguldak’ın Gelişimi ve Ruhr Havzası

Zonguldak ve çevresi, geçmişte tarım ve el sanatlarının başlıca ekonomik etkinlik olduğu bir yöreydi. Zonguldak ilinin bulunduğu yer, Tahta İskelesi adıyla anılan küçük bir...
Dünyanın 7 (Yedi) Harikası (Antik Çağ)

Dünyanın 7 (Yedi) Harikası (Antik Çağ)

Antik Çağ’da, dönemin teknolojik şartlarına göre olağanüstü yapılar olarak tanımlanan ve tümüyle insanlar tarafından inşa edilmiş olan yapılara Dünya’nın yedi harikası adı verilmektedir. Bu...