Tüm Zamanların En Önemli 10 Devrimi

1
7841
görüntülenme
Tüm Zamanların En Önemli 10 Devrimi
Tüm Zamanların En Önemli 10 Devrimi

Tarih boyunca insanların baskıcı rejimleri çökertmek için bir araya geldiği, insanlık tarihini sonsuza dek değiştiren çeşitli olaylar yaşanmıştır. İşte bu devrimlerden bazılarını sizler için derledik.

10Çin Devrimi

Çin Devrimi, Çin’in kurulması yolunda, 1934’te imparatorluk içinde başlayan ve Çin-Japon Savaşı ve II. Dünya Savaşı’nı da içine alarak sonuca ulaşan Maocu bir halk devrimidir.

9İran Devrimi

İran Devrimi, İranlıların ABD destekli Pehlevi hanedanına karşı çok sayıda gösteri düzenledikleri ve lideri Muhammed Reza Şah Pehlevi’nin devrilmesiyle sona eren ve Büyük Ayetullah Ruhul Humeyni liderliğindeki bir İslam devleti dayatarak sona eren dönemdi. İran Devrimi, üniversite öğrencilerinin yoğun katılımıyla uluslararası ilgi çekmiştir.

8Haiti Devrimi

Haiti Devrimi, Fransa’nın Saint-Domingue kolonisinde (bugünkü Haiti) gerçekleşen başarılı bir kölelik karşıtı savaştı. 12 yıldan uzun süren devrim 21 Ağustos 1791’de başladı ve 1 Ocak 1804’te sona erdi ve yüz binlerce ölüm olmuştur. Haiti asileri köleliğe karşı savaşıyorlardı ve zaferleri küresel köklü tutumu değiştirdi. Amerika kıtasındaki köle ayaklanmalarının tamamı ve Haiti Devriminin başarısından esinlenmiştir.

7Sanayi Devrimi

Sanayi Devrimi, 19. yüzyılın başlarında küresel bir hareketti ve o zaman eldeki üretim yöntemlerinin mekanik sistemlere geçişini içeriyordu. Sanayi Devrimi’nin menşei İngiltere’ye kadar uzanmakta ve buhar gücünün artan kullanımı ve ağır makine geliştirme ve fabrika sisteminin yükselmesi ile karakterize edilmiştir. Sanayi Devrimi, insanlık tarihindeki en önemli anlardan biri olmayı sürdürüyor; pek çok önemli yenilik, fabrikalarda bulunan birçok iş olanağı olan insanların yaşam standartlarını geliştirmiştir. Ekonomistler, Endüstri Devrimi’ni bitki ve hayvanların evcilleştirilmesinden sonra insan uygarlığının en önemli evresi olarak görüyorlar.

61848 Devrimleri

1848 Devrimleri, 1848’de Avrupa’da meydana gelen ve Avrupa’da meydana gelen en yaygın devrim dalgası haline gelen bir dizi siyasi harekettir. 1848 Devrimleri, Fransa, Almanya, Avusturya İmparatorluğu, İtalyan Devletleri, Polonya ve Macaristan Krallığı’nı kapsamaktadır. Devrimler kıtada neredeyse aynı anda gerçekleşirken, ilgili ülkeler arasında sıfır koordinasyon vardı. 1848 Devrimleri kalıcı bir miras bıraktı ve birçok ülkede feodal hükümet sisteminin sona ermesine neden oldu ve Avrupa’da demokrasinin gelişmesini sağladı.

  Yasaklanan Rakamların Kısa Tarihi

5Küba Devrimi

Küba Devrimi, Küba’da meydana gelen ve Batista liderliğindeki otoriter hükümetinin devrilmesiyle sonuçlanan ayaklanmaydı. Devrim, 26 Temmuz 1953’ten başlayıp 1 Ocak 1959 tarihine kadar beş yıl sürdü. Devrimin başlıca nedenleri; işsizliğin yüksekliği, enflasyonun yükselmesi ve yetersiz su altyapısıydı. Fidel Castro liderliğindeki asiler, kardeşi Raul Castro ve Che Guevara ile birlikte hükümete karşı saldırılar düzenledi ve 1 Ocak 1959’da ülkenin kontrolünü ele geçirdi. Fidel Castro hemen devrimci bir sosyalist hükümeti uygulamaya koydu ve büyük sanayileri ulusallaştırdı.

4Xinhai Devrimi

Xinhai Devrimi, 1911’de Çin’de meydana gelen devrimdi. Bu devrim ülkedeki son imparatorluk hanedanının çökmesine yol açtı. Devrim, ülkenin modern sosyal ve ekonomik politikalarını şekillendirmede önemli bir rol oynasa da, Çin tarihinin en şiddetli anlarından biriydi ve yüz binlerce can aldı. Devrimin birincil nedeni, arkaik politikalarla suçlanan ve ülkeyi modernleştirememekle suçlanan Qing Hanedanlığı‘nın kamuoyunun küçümsenmesi oldu. Xinhai Devrimi dört ay sürdü ve Çin’de imparatorluk yönetiminin sona ermesi ile sonuçlandı ve Çin Cumhuriyeti Geçici Hükümeti kurulmasıyla sonuçlandı.

3Fransız Devrimi

Fransız Devrimi, birçok sosyal ve siyasi reformun gerçekleştiği 10 yıllık bir dönemdi. Fransız Devrimi 1789’da başladı ve 1799’da sona erdi. Genel olarak Fransa ve Avrupa’nın modern tarihini değiştirdi. Tarihçiler devrimin kesin sebebinden emin değilken, birkaç faktör anahtar tetikleyiciler olarak gösterilebilir ve en önemlisi artan sosyal ve ekonomik eşitsizlikti.

2Amerikan Devrimi

Amerikan Devrimi ya da diğer adıyla Amerikan Bağımsızlık Savaşı, 1775 – 1783 yılları arasında Büyük Britanya ve Kuzey Amerika’daki 13 koloni arasında geçen bağımsızlık mücadelesidir. Koloniler Amerikan Bağımsızlık Bildirgesini yayınlamışlar ve Paris Antalaşmasıyla da bağımsızlıklarını resmen tanıtarak bağımsızlıklarını kazanmışlardır.Bu mücadelenin sonucunda Amerika Birleşik Devletleri kurulmuştur ve devletin ilk başkanı George Washinghton olmuştur.

1Rus Devrimi

Ekim Devrimi olarak da anılan 1917 Rus Devrimi, Vladimir Lenin tarafından “ekmek, barış, özgürlük” sloganı altında 1905 Rus Devrimi’nin devamı niteliğinde olmuş ve Petrograd (Petersburg) şehrinde ilk kıvılcımlarını yaymaya başlamıştır. 1905 Devrimi tamamıyla halk iradesiyle başlatılmışken, Ekim Devrimi, bir parti düşüncesiyle başlatılmıştır.

  Uygur Devleti (744-840)

1 Yorum

Bir Cevap Yazın