Kimya Projelerinin Bilim, Toplum, Teknoloji, Çevre ve Ekonomiye Katkıları

0
2069
görüntülenme
Kimya Projelerinin Bilim, Toplum, Teknoloji, Çevre ve Ekonomiye Katkıları
Kimya Projelerinin Bilim, Toplum, Teknoloji, Çevre ve Ekonomiye Katkıları

Bilim alanında yapılan projeler birçok alanı etkilemektedir. Yapılan bu projelerin bilime, teknolojiye, çevreye, ekonomiye ve toplumsal yapıya katkısı vardır. Bu alanlardaki gelişmeler ülkemizin geleceği açısından büyük önem arz etmektedir.

Bilim alanında ulusal ve uluslararası düzeyde birçok proje ve proje yarışmaları düzenlenmektedir. Bu yarışmaların; bilim ve teknolojideki gelişmelere yardımcı olmak, insanların yaşam standardını iyileştirmek, çevre bilincini geliştirmek gibi amaçları bulunmaktadır. Bazı projelerle ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

Enerji verimliliği proje yarışması, her yıl TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenmektedir. Bu yarışmanın amacı gençlerimizi özellikle konut, sanayi, ulaşım ve tarım sektörlerinde, enerjinin verimli kullanılması konusunda bilinçlendirilmesidir. Bu amaca uygun olarak sunulan projelerin yukarıda bahsi geçen sektörlerde, enerjinin verimli kullanılmasına, enerji tasarrufuna, enerji tasarrufunun çevreyle ilişkisi ve çevreye etkilerine yönelik olması gerekmektedir. Ayrıca projelerin Türkiye ekonomisine katkıda bulunabilecek uygulanabilir önerilerden oluşması gerekmektedir.

TÜBİTAK – Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığının amaçlarından biri; lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, onları çalışmalara yönlendirmektir. Mevcut bilimsel çalışmaların gelişimine katkı sağlamak amacıyla kimya, biyoloji, fizik, matematik , coğrafya, kodlama, psikoloji, sosyoloji, tarih, teknolojik tasarım, Türk dili ve edebiyatı alanında proje yarışmaları düzenlenmektedir.

Tübitak ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteklerinden biri, Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri, Doğa Bilimleri, Sosyal ve Beşerî Bilimler, Tıbbi Bilimler ve Tarımsal Bilimler bölümlerinden birinde öğrenim gören lisans öğrencilerinin hazırladıkları projeleri kapsar.

Bu alanla ilgili olarak sanayideki sorunları çözmeyi hedefleyen ve sanayide uygulama potansiyeli olan ürün iyileştirme veya geliştirmeye yönelik araştırma konusuna sahip lisans bitirme projeleri için proje yarışmaları düzenlenmektedir.

  Canlıların Sınıflandırılmasında Kullanılan Farklı Bilimsel Yaklaşımlar

Tübitak 1005 – Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı

Bu programın amacı ülkemizde ihtiyaç duyulan, teknolojik dışa bağımlılığı azaltacak ve ülkemizin rekabet gücünü arttıracak ulusal ve uluslararası yeni bir ürün/süreç/yöntem/model geliştirme amacına yönelik uygulamalı veya deneysel geliştirme projelerinin desteklenmesidir.

T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Proje Örneği

Daha bilinçli bir toplum ve daha temiz bir çevre projesinin en temel amacı, toplumu çevre duyarlılığı hakkında bilinçlendirmek, toplumda çevre, deniz ve kıyı temizliği ve geri dönüşüm konusunda farkındalık yaratmaktır. Bunun yanında gençlerin sorumluluklarını bilen sosyal hayatta aktif, çevresine duyarlı bir birey olmasını sağlamak amaçlanmaktadır. İnsanlara çevrekirliliğinin boyutlarını göstermek, geri dönüşümün önemi ve gerekliliği konusunda toplumu geliştirmek hedeflenmiştir.

TÜBİTAK ulusal ve uluslararası düzeyde Kimya projeleri yarışmalarında dereceye giren ve final yarışmalarında sergilenen bazı projeler aşağıda verilmiştir;

 • Milli Kalkan Nanopartiküler Baryum Kullanarak Üretilen Nükleer Koruyucu Kıyafet, Uzay Mekiği ve Uçak Radyasyon Zırhlama Materyali ve Radyasyon Önleyici Portatif Sığınakla Radyasyona Karşı Tam Koruma
 • Çevre Kirliliğini Önlemede Doğal ve Dispers Boyar Maddeler ile Süperkritik Karbondioksitte (SCCO2) ve Su Ortamında Polyester Elyafının Boyanması, Boya Kalitesinin Karşılaştırılması.
 • Atık Kızartma Yağlarından Poliüretan Kaplama Malzemesi Üretimi
 • Atık Bor Kullanarak Yüksek Mukavemetli ve Isı Yalıtımlı Tuğla Üretimi ve Sağlanan Enerji Tasarrufunun Hesaplanması
 • Okyanuslar Petrolden Daha Kıymetli
 • Tiyofen Esanslı İletken Kopolimerin Sentezi ve Elektrokromik Cihaz Özelliklerinin İncelenmesi
 • Grafitin Yüzey Alanı ile Kapasitansının Arttırılmasında ve Grafen Üretiminde Farklı Bir Yöntem
 • Floresans Karbon Nanotüpler ile Kanser Hücrelerinin Aydınlatılması
 • Atık Sulardaki Ağır Metal İyonlarının Düşük Maliyetli Doğal Adsorbantlar Kullanarak Giderilmesi
 • Alzheimer Hastalığının Tedavisinde Yeni Bir Yaklaşım: Patlıcan Yaprakları
 • Siber Arı Feromon Maskesi ile Migren tedavisi
 • Lityum ve Kobalt İçerikli Pillerden Geri Dönüşüm Yoluyla Lityum ve Kobalt Kazanılması ve Çevresel Etkilerinin Önlenmesi
 • Patlıcanın Hidrofobik Özelliğinden Yararlanılarak Poliüretan Malzeme ile Modifiye Edilip Petrol Türevlerinin Temizlenmesi
 • Yasa Dışı Madde Tayin Eden Biyodedektifler: Apta – Lipozomlar
 • Farklı Bitki Ekstrelerinin Kolon Kanseri Üzerine Etkisinin İncelenmesi
  Pil Nedir, Ne İşe Yarar, Türleri ve Kullanım Alanları Nelerdir?

İçerik Tablosu

Paylaş

Bir Cevap Yazın