Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Karşılaştırılması

0
1615
görüntülenme

Gelişmişlik seviyesinin belirlenmesinde genellikle ülkelerin ekonomik özellikleri değerlendirilir. Birleşmiş Milletlerin yaptığı sınıflamaya göre gelişmişlik seviyesi için temel ölçüt kişi başına düşen millî gelirdir. Buna göre kişi başına düşen millî gelirin 1.000 ile 10.000 dolar arasında olduğu ülkeler gelişmekte olan ülkeler; 10.000 doların üzerinde olduğu ülkeler ise gelişmiş ülkeler olarak belirlenmiştir.

Gelişmiş Ülkelerin Özellikleri

 • Gelir dağılımı daha dengelidir.
 • Kişi başına düşen millî gelir yüksektir.
 • Nüfusun büyük bir bölümü sanayi ve hizmet sektöründe istihdam edilir. Tarım sektöründe çalışanların oranı azdır.
 • Nüfus artış hızı düşüktür.
 • Sağlık ve eğitim hizmetleri gelişmiştir.
 • Altyapı gelişmiştir.
 • Tarımda modern yöntemler kullanılır.
 • Araştırma geliştirme faaliyetlerine ayrılan kaynak yüksektir.
 • Doğum ve ölüm oranları düşüktür.
 • Kentsel nüfus fazladır.
 • Nitelikli iş gücü fazladır.
 • Okuryazarlık oranı yüksektir.
 • Teknolojik imkânlar fazladır.
 • Toplumun geneli çekirdek ailelerden oluşur.

Gelişmekte Olan Ülkelerin Özellikleri

 • Gelir dağılımı dengesizdir.
 • Kişi başına düşen millî gelir düşüktür.
 • Nüfusun büyük bir bölümü tarım sektöründe istihdam edilir.
 • Nüfus artış hızı yüksektir.
 • Sağlık ve eğitim hizmetleri yetersizdir.
 • Altyapı yetersizdir.
 • Tarımda ilkel yöntemler kullanılır.
 • Araştırma geliştirme faaliyetlerine ayrılan kaynak düşüktür.
 • Doğum ve ölüm oranları yüksektir.
 • Kırsal nüfus fazladır.
 • Nitelikli iş gücü azdır.
 • Okuryazarlık oranı düşüktür.
 • Teknolojik imkânlar azdır.
 • Toplumun geneli geniş ailelerden oluşur.
  Yurt Dışı Eğitimde Ülke Tercihi ve Dikkat Edilmesi Gerekenler
Paylaş

Bir Cevap Yazın