Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Özellikleri Nelerdir?

Gelişmiş Ülkelerin ÖzellikleriGelir dağılımı daha dengelidir. Kişi başına düşen millî gelir yüksektir. Nüfusun büyük bir bölümü sanayi ve hizmet sektöründe istihdam edilir. Tarım...
Katyon ve Anyon Arasındaki Temel Farklar

Katyon ve Anyon Arasındaki Temel Farklar

Katyonlar ve anyonlar sırasıyla pozitif ve negatif yüklü atomlardır. Kimyasal olarak bir elementin bütün özelliklerini taşıyan en küçük parçası; birkaç türü birleşince molekül oluşturan...
Çığ Nedir, Nasıl Oluşur?

Çığ Nedir, Nasıl Oluşur?

Eğimli yamaçlardan yuvarlanan ve yuvarlandıkça da büyüyen kar kütlesine çığ denir. Çığ olayı, kar yağışının ve yamaç eğiminin fazla olduğu, bitki örtüsünden yoksun yerlerde...
Sel Nedir, Nasıl Oluşur?

Sel Nedir, Nasıl Oluşur?

Bir bölgede yeryüzünü belirli bir süre için tamamen veya kısmen su altında bırakan su akıntılarına sel denir. Sel olayı, ani ve fazla miktardaki yağış...
İklim Tipleri ve Özellikleri

İklim Tipleri ve Özellikleri

Yeryüzünün geniş alanlarında, atmosfer olaylarının uzun süreli ortalamalarına iklim denilir. Dünyada iklim tiplerinin belirlenmesinde genel olarak sıcaklık, basınç, rüzgârlar, nem ve yağış gibi iklim...

Madde Döngüsü Nedir, Çeşitleri Nelerdir?

Önceki konularımızda ekosistemi oluşturan unsurları canlı ve cansız unsurlar olarak iki ana gruba ayırmıştık. Dolayısıyla ekosistemlerdeki yaşam ve sürekliliği yalnızca canlılar arasındaki enerji akışı...
Resim (Tablo) Nasıl Okunur?

Resim (Tablo) Nasıl Okunur?

Bir tablonun karşısına geçip onu izlerken, yüzeysel de olsa duygu ve düşüncelerimizi genellikle çok güzel, etkileyici, aydınlık, karanlık, itici, çekici, değişik vs. gibi soyut...
Organik ve Anorganik Bileşikler

Organik ve Anorganik (İnorganik) Bileşikler

Var olan bileşiklerin bir kısmı organik bir kısmı da anorganiktir. Bir gün içinde sayısını tespit edemeyeceğimiz kadar çok sayıda bileşikle etkileşmekteyiz. Peki bu bileşiklerden...
Kasırga Nedir? Nasıl Oluşur?

Kasırga Nedir, Nasıl Oluşur?

Kasırgalar, gök gürültülü fırtına üreten düşük basınçlı bir çekirdeğe sahiptir. Kasırga sonucunda oluşan güçlü rüzgar ve yoğun yağış, kıyı şeritlerinde sel ve yaşam alanlarının yok...
Heyelan Nedir, Nasıl Oluşur?

Heyelan Nedir, Nasıl Oluşur?

Toprak örtüsünün, bazen kayalar ve tabakaların eğim doğrultusunda kaymasına heyelan denir. Heyelanın oluşması eğimin fazla olması, yağışlar veya kar erimelerine bağlıdır. Tabakaların eğim yönünde...