İsveç’in Çevre Politikası

0
1763
görüntülenme
İsveç’in Çevre Politikası
İsveç’in Çevre Politikası

İsveç, günümüzde çevre sorunlarının en az, çevre duyarlılığının en fazla olduğu ülkelerden biridir. Önceleri sanayileşme nedeniyle çevre sorunları yaşayan ülke, uygulanan çevre politikaları ve alınan yasal tedbirlerle çevre sorunlarını azaltabilmiştir.

İsveç’te 1969’da çıkarılan Çevre Koruma Kanunu’yla sanayi kaynaklı su, hava ve gürültü kirliliğinin önlenmesi için adımlar atılmıştır. Çevre dostu teknolojileri tercih eden İsveç’te enerji tüketiminin yaklaşık %50’si temiz enerji kaynaklarından sağlanmaktadır. Arazisinin %70 kadarı ormanlarla kaplı olan ülkede ormanların korunmasına büyük önem verilmektedir.

Çevre sorunlarına yol açan katı atık sorunu ülke genelinde büyük ölçüde önlenmiştir. Katı atıkların %99’u geri dönüşümde veya biyogaz üretiminde kullanılmaktadır. Ülkede küresel iklim değişimini önlemek ve fosil yakıt bağımlılığını azaltmak için karbon salınımı vergisi çıkarılmıştır. Uygulama, alternatif enerji kaynaklarının kullanımını teşvik ederken İsveç’in karbon salınımını azaltmıştır.

İsveç Çevre Kurumu, ülkenin yeni çevre hedeflerini (2020-2025) belirlemiştir. Bu hedeflerin başlıcaları şunlardır:

  1. Temiz Hava: Her canlı varlık için sağlıklı, temiz havanın sağlanması
  2. Sürdürülebilir Göl, Akarsu ve Sulak Alan Yönetimi: Karasal su ekosistemlerinde sürdürülebilir arazi kullanımı ile biyoçeşitlilik ve doğal mirasın korunmasının sağlanması
  3. Sürdürülebilir Ormancılık: Ormanların doğal yenilenme kapasitesinin korunması
  4. Tarım Arazileri: Tarım arazilerinin kirliliğe ve erozyona karşı korunması
  5. Ekolojik Şehirler: Şehirlerin sağlıklı ve yaşanabilir çevreye sahip olması
  6. Kirleticilerin Önlenmesi: Zehirli atıkların bertaraf edilmesi
  7. Küresel İklim Değişimini Önleme: Sera gazı salınımını azaltarak veya durağan hâlde tutarak küresel iklim değişimi ile mücadele edilmesi
  Kyoto Protokolü Nedir, Ne Zaman İmzalanmıştır?
Paylaş

1 Yorum

Bir Cevap Yazın