Dünya’da Petrol Rezervleri

0
1750
görüntülenme
Dünya’da Petrol Rezervleri
Dünya’da Petrol Rezervleri

Dünyadaki petrol rezervinin %65’i Türkiye’ ye yakın ülkelerde bulunmakta , toplam petrol üretiminin %41’i de bu ülkelerde gerçekleşmektedir.

Petrol rezervi en zengin ülke 259,9 milyar varille Suudi Arabistan olurken bu ülkeyi İran, Irak ve Kuveyt izlemektedir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun, Petrol Piyasası Sektör Raporu’ndan derlediği bilgilere göre; Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü OPEC’e (Organization of Petroleum Exporting Countries) üye ülkelerin toplam petrol üretimi, dünya toplam petrol üretiminin %40’ını oluşturmaktadır. Aynı rapora göre geçen yıl meydana gelen günlük ortalama 2,02 milyon varillik petrol üretim artışının yaklaşık yarısı OPEC’e üye ülkelerden sağlanmıştır.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD’ ye (Organisation for Economic Co-operation and Development) üye ülkeler içerisinde en yüksek üretim payına sahip olan ABD’nin günlük petrol üretimi ortalama 0,48 milyon varil artarken, diğer üye ülkelerin petrol üretimi toplamda 0,41 milyon varil azalmıştır..

Ülkelerin Petrol Rezervleri

2010 yılı verilerine göre petrol rezervinde İran 137,6 milyar varille ikinci sırada, Irak 115 milyar varille üçüncü sırada, Kuveyt 101,5 milyar varille dördüncü sırada, Birleşik Arap Emirlikleri 97,8 milyar varille beşinci sırada yer almaktadır.

Ayrıca Rusya’nın 60 milyar varillik, Libya’nın 44,3 milyar varillik, Kazakistan’ın 30 milyar varillik, Katar’ın 25,4 milyar varillik, Azerbaycan’ın 7 milyar varillik, Mısır’ın 4,3 milyar varillik, Suriye’nin 2,5 milyar varillik petrol rezervi bulunmaktadır.

Dünya Petrol Talebi

2010 yılında dünya ham petrol talebi de günlük ortalama 86,72 milyon varil olarak gerçekleşerek 2009 yılına göre yüzde 2,8 oranında artmıştır. OECD’ ye üye ülkelerin toplam petrol talebindeki payı %53 olurken, ABD tek başına dünya petrol tüketiminin %22’sini gerçekleştirerek ülke bazında en yakın takipçisi olan Çin’in tüketiminin iki katından fazlasını tüketmiştir.

  İnsanlık ve Antarktika

Bununla birlikte petrol tüketiminin yıllar itibariyle seyrine bakıldığında ABD, Avrupa ülkeleri ve Japonya gibi gelişmiş ülkelerin tüketimlerinin düşme eğiliminde olduğu buna karşın Çin ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerde tüketim miktarındaki artışın sürekliliği gözlemlenmiştir. Ham petrol tüketiminde 2010 yılında gerçekleşen günlük ortalama 2,39 milyon varillik artışın %78’inin OECD dışı ülkelerden kaynaklandığı görülmüştür.

Türkiye’nin İhtiyacı

Türkiye’nin yıllık yaklaşık 237,3 bin varil petrol ihtiyacı bulunmaktadır.

Öte yandan dünya toplam petrol talebindeki artış eğilimine rağmen petrolün birincil enerji kaynakları içindeki kullanım oranının düştüğü gözlemlenmektedir. Bunun en önemli sebebi toplam enerji ihtiyacındaki artışın büyük bölümünü oluşturan elektrik enerjisinin daha çok kömür, doğal gaz ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla sağlanmasıdır. Ayrıca ısınma amaçlı olarak doğal gazın, petrol ürünlerine göre daha çok tercih edilmesi petrolün bu sektördeki pazar payını da düşürmektedir. Süreklilik gösteren bu düşüşe rağmen, dünya toplam enerji ihtiyacının üçte birinin hâlâ petrolle karşılandığı da göz ardı edilmemelidir.

İçerik Tablosu

Paylaş

1 Yorum

Bir Cevap Yazın