Erozyon Nedir, Nasıl Oluşur?

0
1767
görüntülenme
Erozyon Nedir, Nasıl Oluşur?
Erozyon Nedir, Nasıl Oluşur?

Yeryüzündeki ufalanmış materyallerin su, rüzgâr ve buzullar tarafından taşınması-
na erozyon denir. Erozyon, doğal bir süreçtir. Dış güçlerin yer şekillerini
biçimlendirmesi bu sayede gerçekleşir. İnsan etkisinin olmadığı bu erozyona doğal
erozyon denir. Bitki örtüsünün seyrek olması su ve rüzgâr erozyonunu artıran etmenlerdir.
Arazinin yanlış kullanılması sonucu gerçekleşen erozyona ise hızlandırılmış ya
da toprak erozyonu denir. Bitki örtüsünün tahrip edilmesi, hayvanların meralarda aşırı
derecede otlatılması, anız yakılması, tarlaların nadasa bırakılması, tarlaların eğim yö-
nünde sürülmesi erozyonu artıran başlıca etmenlerdir. Erozyon sonucu toprağın üstteki
verimli kısmı kaybolmakta, tarımsal verim düşmekte, meralar verimsizleşmektedir. Bu
durum uzun sürede kıtlıklara neden olabilmektedir.

  Volkan Patlamaları İçin Erken Uyarı Sistemi
Paylaş

1 Yorum

Bir Cevap Yazın