Küresel ve Bölgesel Örgütler

G20 Nedir, Ne Zaman Kurulmuştur, Üye Ülkeler Hangileridir?

G20 Nedir, Ne Zaman Kurulmuştur, Üye Ülkeler Hangileridir?

Dünyanın bazı bölgelerinde yaşanan finansal krizlere bağlı olarak 1999 yılında ABD ve Kanada Maliye bakanlarının öncülüğünde Washington’da kurulmuştur. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin oluşturduğu...
Kyoto Protokolü Nedir?

Kyoto Protokolü Nedir?

1992’de Rio’da (Brezilya) imzalanan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi insan kaynaklı iklim değişiminin olumsuz etkilerinin önlenmesi ve sera gazı salınımının düşürülmesini teklif eden...
Hükûmetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) Nedir?

Hükûmetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) Nedir?

IPCC, Birleşmiş Milletlere bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından 1988’de iklim değişimine insan etkilerini ve iklim değişiminin risklerini değerlendirmek üzere...
ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) Nedir, Ne İşe Yarar?

ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) Nedir, Ne İşe Yarar?

Ana organizasyonu Birleşmiş Milletler olan Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), uluslararası hava taşımacılığı sisteminin iyi düzenlenmesi, planlanması ve geliştirilmesini sağlayan özel bir kurumdur. Bu örgüte 192...
Dünya Bankası Nedir, Ne Zaman Kuruldu?

Dünya Bankası Nedir, Ne Zaman Kuruldu?

1944’te kurulup 1946’da faaliyete geçen örgütün tam adı “Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası”dır. Günümüzde kısa adıyla “Dünya Bankası” olarak bilinmektedir. Merkezi, ABD’nin başkenti Washington’dadır....
IMF (Uluslararası Para Fonu) Nedir, Ne Zaman Kuruldu?

IMF (Uluslararası Para Fonu) Nedir, Ne Zaman Kuruldu?

BM’ye bağlı finansal bir örgüt olan IMF, 1944’te kurulmuş ve finansal çalışmalarına 1947 yılında başlamıştır. Merkezi Washington'da olan IMF, ekonomik yönden güçlük çeken ülkelere...
DTÖ (Dünya Ticaret Örgütü) (WTO) Nedir, Ne Zaman Kuruldu?

DTÖ (Dünya Ticaret Örgütü) (WTO) Nedir, Ne Zaman Kuruldu?

DTÖ'nün temeli, II. Dünya Savaşı öncesi görülen ekonomik krizin tekrar yaşanmaması için 1947 yılında yapılan GATT'a (Ticaret ve Tarife Genel Anlaşması) dayanmaktadır.Örgütün adı 1994'te...
Avrupa Konseyi Nedir, Ne Zaman Kuruldu?

Avrupa Konseyi Nedir, Ne Zaman Kuruldu?

1949 yılında Belçika, Danimarka, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, İsveç, İngiltere, Fransa ve İrlanda tarafından kurulmuştur. İnsan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü savunmak amacıyla Avrupa...
İSEDAK (Ekonomik ve Ticari İş Birliği Daimî Komitesi) Nedir, Ne Zaman Kuruldu?

İSEDAK (Ekonomik ve Ticari İş Birliği Daimî Komitesi) Nedir, Ne...

1981 yılında Mekke’de yapılan III. İslam Zirvesinde, ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik eylem planı kabul edilmiştir. Bunun sonucunda Ekonomik ve Ticari İş Birliği Daimî...
AGİT (Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı) Nedir, Ne Zaman Kuruldu?

AGİT (Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı) (OSCE) Nedir, Ne Zaman...

Soğuk Savaş Dönemi'ndeki Avrupa’nın bölünmüşlüğüne son vermek amacıyla başlatılan görüşmeler sonucunda 1975 yılında AGİK (Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Konferansı) oluşturulmuştur. Bu görüşmeler, 1...
Plesk Trial Lisans Kodu