Küresel ve Bölgesel Örgütler

Hükûmetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) Nedir?

Hükûmetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) Nedir?

IPCC, Birleşmiş Milletlere bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından 1988’de iklim değişimine insan etkilerini ve iklim değişiminin risklerini değerlendirmek üzere...
ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) Nedir, Ne İşe Yarar?

ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) Nedir, Ne İşe Yarar?

Ana organizasyonu Birleşmiş Milletler olan Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), uluslararası hava taşımacılığı sisteminin iyi düzenlenmesi, planlanması ve geliştirilmesini sağlayan özel bir kurumdur. Bu örgüte 192...
Dünya Bankası Nedir, Ne Zaman Kuruldu?

Dünya Bankası Nedir, Ne Zaman Kuruldu?

1944’te kurulup 1946’da faaliyete geçen örgütün tam adı “Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası”dır. Günümüzde kısa adıyla “Dünya Bankası” olarak bilinmektedir. Merkezi, ABD’nin başkenti Washington’dadır....
IMF (Uluslararası Para Fonu) Nedir, Ne Zaman Kuruldu?

IMF (Uluslararası Para Fonu) Nedir, Ne Zaman Kuruldu?

BM’ye bağlı finansal bir örgüt olan IMF, 1944’te kurulmuş ve finansal çalışmalarına 1947 yılında başlamıştır. Merkezi Washington'da olan IMF, ekonomik yönden güçlük çeken ülkelere...
DTÖ (Dünya Ticaret Örgütü) (WTO) Nedir, Ne Zaman Kuruldu?

DTÖ (Dünya Ticaret Örgütü) (WTO) Nedir, Ne Zaman Kuruldu?

DTÖ'nün temeli, II. Dünya Savaşı öncesi görülen ekonomik krizin tekrar yaşanmaması için 1947 yılında yapılan GATT'a (Ticaret ve Tarife Genel Anlaşması) dayanmaktadır.Örgütün adı 1994'te...
Avrupa Konseyi Nedir, Ne Zaman Kuruldu?

Avrupa Konseyi Nedir, Ne Zaman Kuruldu?

1949 yılında Belçika, Danimarka, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, İsveç, İngiltere, Fransa ve İrlanda tarafından kurulmuştur. İnsan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü savunmak amacıyla Avrupa...
İSEDAK (Ekonomik ve Ticari İş Birliği Daimî Komitesi) Nedir, Ne Zaman Kuruldu?

İSEDAK (Ekonomik ve Ticari İş Birliği Daimî Komitesi) Nedir, Ne...

1981 yılında Mekke’de yapılan III. İslam Zirvesinde, ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik eylem planı kabul edilmiştir. Bunun sonucunda Ekonomik ve Ticari İş Birliği Daimî...
AGİT (Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı) Nedir, Ne Zaman Kuruldu?

AGİT (Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı) (OSCE) Nedir, Ne Zaman...

Soğuk Savaş Dönemi'ndeki Avrupa’nın bölünmüşlüğüne son vermek amacıyla başlatılan görüşmeler sonucunda 1975 yılında AGİK (Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Konferansı) oluşturulmuştur. Bu görüşmeler, 1...
Varşova Paktı Nedir?

Varşova Paktı Nedir, Ne Zaman Kuruldu?

NATO’ya bağlı Batı Avrupa Birliği'nin kurulması sonucunda Avrupa’da ortaya çıkan savaş tehlikesine karşı SSCB ile Doğu Avrupa’daki müttefiklerinin imzaladığı 14 Mayıs 1955 tarihli Varşova...
Expo Nedir?

EXPO Nedir?

EXPO ev sahipliği yapan ülkeye saygınlık kazandıran önemli uluslararası etkinliklerden biridir. Uluslararası Sergiler Bürosu (BİE) tarafından düzenlenen EXPO, uluslararası platformda Dünya Fuarı (World Fair)...
Plesk Trial Lisans Kodu