Birleşmiş Milletler Kaç Ülkeyi Tanımaktadır?

0
1081
görüntülenme
Birleşmiş Milletler (BM)
Birleşmiş Milletler (BM)

Birleşmiş Milletler (BM), 24 Ekim 1945’te kurulan, ortak zorluklarla, özellikle de barış ve güvenliğin korunması için üye ülkeleri bir araya getirmek amacıyla kurulmuş uluslararası bir kurumdur. II. Dünya Savaşı’ndan sonra BM, Milletler Cemiyeti’ni değiştirdi ve gelecekteki uluslararası çatışmaları önlemek için tasarlandı. BM Sözleşmesinde kodlanan diğer işlevler insan haklarını korumak, insani yardım sağlamak, uluslararası hukuku korumak ve sürdürülebilir bir çevreyi teşvik etmektir. 2011’de Güney Sudan‘ın kabulünü takiben Birleşmiş Milletlerin toplam 193 tanınmış üye ülkesi vardır. BM’in New York Manhattan, Cenevre, Nairobi ve Viyana’da ek büroları bulunmaktadır.

Bir ülkenin Birleşmiş Milletler’e üye olmasını sağlayacak hususlar şunlardır; bir ülke kalıcı bir nüfusa, belirli bir bölgeye, bir hükümete sahip olmalı ve diğer devletlerle ilişkiye girebilme kapasitesine sahip olmalıdır.

İkinci kriter, devleti egemenliğini tanımanın diğer devletler tarafından kabul edildiğinde uluslararası hukukun bir üyesi olarak tanımlayan kurucu devlet kuramıdır. Devletin bildirimsel teorisine göre, bu kriter ilgisizdir. Bununla birlikte, bir devletin birincil kanaatini yerine getirip getirmediğinin yorumlanması ile ilgili görüş farklılığı vardır, aksi takdirde Birleşmiş Milletler şu anda 196 üyeye sahip olacaktır. Devletin ilan edici kuramıyla tanışan, ancak üye devlet olarak tanınmayan ülkeler şunlardır; Dağlık Karabağ ve Transdinyester. Her iki devlet te devlet deneyim kriterinin bildirimsel teorisini tatmin etse de, yalnızca BM üyesi olmayan devlet üyeleri tarafından tanınır ve bu üyeler BM üyeliği için onları diskalifiye eder. Birleşmiş Milletlerin üye olduğu bir devlet olarak tanınmayan başka bir devlet Somaliland’dır.

  İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Nedir, Maddeleri Nelerdir?

1 Yorum

Bir Cevap Yazın