UNESCO Nedir, Ne İşe Yarar?

0
3656
görüntülenme
UNESCO Nedir, Ne İşe Yarar?
UNESCO Nedir, Ne İşe Yarar?

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü ya da UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), Birleşmiş Milletler’in özel bir kurumu olarak 1946 yılında kurulmuştur. UNESCO, Paris’teki genel merkezinden eğitim, bilim, iletişim ve kültür alanlarındaki küresel reformları teşvik ederek ve insan hak ve özgürlüklerine saygıyı artırarak barışı ve güvenliğini sağlamayı amaçlamaktadır.

Hedefler

UNESCO’nun hedefleri, stratejileri ve faaliyetleri; barış inşası, çevresel sürdürülebilirlik, etik gelişme, toplumsal cinsiyet eşitliği ve yoksulluğun ortadan kaldırılması gibi küresel girişimlerini içermektedir. Kültürler arası diyalog, uluslar arası iletişim ve bilgi paylaşımı yoluyla teşvik edilmektedir. Eğitim girişimleri, hayat boyu öğrenme kültürü geliştirmeyi, çeşitli sosyal ve etik zorlukları ele almayı ve çok kültürlü çeşitliliği teşvik etmeyi amaçlıyor.

Tarih

Uluslararası Eğitim Bürosu 1925 yılında kurulmuş ve 2. Dünya Savaşı’nın başlamasına kadar uluslararası eğitim gelişimini destekleyen partizan olmayan bir örgüt olarak işlev görmüştür.

Savaşı takiben, Çin, Birleşik Krallık, ABD ve SSCB gibi çeşitli uluslar, küresel eğitim girişimler için eşgüdümlü terfi ihtiyacını fark etti. 1945’te UNESCO olarak bildiğimiz ajans Birleşmiş Milletler tarafından kuruldu. İlk konferansı aynı yıl Londra‘da yapıldı ve 44 ülke temsil edildi. UNESCO anayasası 1946’da onaylandı.

Şu anda, UNESCO 195 üye devletten ve on ortak üyeden oluşmaktadır. Bölgesel bürolar, ulusal bürolar, irtibat büroları ve üç veya daha fazla ülkeyi kapsayan “küme ofisleri” gibi çeşitli yerel saha büroları aracılığıyla küresel varlık korunmaktadır.

Programlar

UNESCO eğitim, kültür, iletişim ve enformasyon alanlarında, ayrıca doğal, sosyal ve beşeri bilimler alanlarında geniş kapsamlı ve çeşitli projelere sponsorluk yapmaktadır.

Eğitimin tüm yönlerini ele alan bir Birleşmiş Milletler ajansı olan UNESCO, eğitimi temel bir insan hakkı ve barış inşası, yoksulluğun azaltılması ve küresel sürdürülebilirlik için temel teşkil eder. Okur yazarlık girişimleri, öğretmen eğitimi programları, dünya edebiyat çevirileri ve karşılaştırmalı araştırma gibi programlar, ülkeler arasındaki bağları güçlendirmekte ve dünya çapında kaliteli eğitime erişimi artırmaya yardımcı olmaktadır.

  NASA Nedir? Faaliyetleri Nelerdir?

UNESCO, kurulduğu günden bu yana bilimsel araştırma ve geliştirme alanlarında ön plandadır. Organizasyon, özellikle gelişmekte olan ülkelerde ulusal ve bölgesel bilim politikaları kurmayı ve biyoçeşitliliği, mühendisliği ve eğitimi desteklemek için araştırma kuruluşları kurmayı ve doğal felaket ve iklim değişikliğinin zorluklarını ele almayı hedeflemektedir.

Diğer önemli girişimler arasında, kültürel miras alanlarının korunması, spor faaliyetleri yoluyla toplumsal entegrasyonun teşvik edilmesi, ulaşılabilir sağlık hizmetinin temel bir insan hakkı olarak tanıtılması ve dünya çapında dijital bilgi erişimi sağlanması ve uluslararası gazetecilik özgürlüğünün teşvik edilmesi yoluyla küresel “bilgi toplumları” oluşturulması yer alıyor.

UNESCO’nun birçok programı daha büyük bir hedefe hizmet ediyor: dünyanın farklı ülkeleriyle kültürleri arasındaki bağları güçlendirmek. Eğitim, barış inşa etme ve erişilebilirlik konularının temaları, tüm dünya vatandaşlarını kapsar.

UNESCO bize kaliteli eğitim, sürdürülebilir yaşam, zengin kültürel miras, teknolojik ilerleme ve insan özgürlüğünden tam olarak faydalanma fırsatı sunmaktadır.

Paylaş

1 Yorum

Bir Cevap Yazın