Türkiye’de Kentsel Alanlara Göçler

0
424
görüntülenme
Türkiye'de Kentsel Alanlara Göçler
Türkiye'de Kentsel Alanlara Göçler

Türkiye’nin özel şartları düşünüldüğünde, göçü doğuran genel sebepler şöyle sıralanabilir:

 1. Genel nüfus içinde genç yaş grubunun kalabalık oluşu,
 2. Tarım kesiminde görülen açık ve gizli işsizlik ve yanlış tarım politikaları,
 3. Eğitim durumunda ve hayat tarzında görülen iyileşme ve ilerleme,
 4. Eğitim yoluyla meslek edinme,
 5. Refahın artışı,
 6. Ekilecek arazinin darlığı ve miras yoluyla toprağın parçalanması,
 7. Tarımda makineleşme,
 8. Kan davaları, can ve mal güvenliğinin zedelenmesi,
 9. Geniş aile otoritesinden kurtulma eğilimi,
 10. Ulaştırma ve haberleşme ağının genişlemesi ile kitle haberleşme araçlarının etkinliğinin artması,
 11. Kır bölgelerinde değer hükümlerinde meydana gelen değişmeler,
 12. Mevsimlik göçler,
 13. Doğal afetler dolayısıyla mecburi yapılan göçler (deprem, su baskını vb.),
 14. Çocuklar için daha iyi bir öğrenim arzusu,
 15. Siyasi sebepler ve terör.
  Ham Petrol Nedir, Nasıl Oluşur?
Paylaş

1 Yorum

Bir Cevap Yazın