Karbon Döngüsü Nedir, Açığa Çıkmasının ve Doğada Azalmasının Başlıca Nedenleri Nelerdir?

0
6526
görüntülenme
Karbon Döngüsü Nedir, Açığa Çıkmasının Ve Doğada Azalmasının Başlıca Nedenleri Nelerdir?
Karbon Döngüsü Nedir, Açığa Çıkmasının Ve Doğada Azalmasının Başlıca Nedenleri Nelerdir?

Karbon, atmosferde karbondioksit, sularda ise karbondioksit ve bikarbon olarak bulunur. Canlıların bünyesindeki temel elementlerden biri olan karbon, taş kürede ise kömür, petrol, doğal gaz ve kireç taşı içinde bulunmaktadır. Bu ortamlardaki karbon, çeşitli olaylar sonucu bir ortamdan diğerine geçebilmektedir.

Karbonun açığa çıkmasına neden olan başlıca etmenler:

  • Fosil yakıtların yanması
  • Kireç taşının ayrışması
  • Canlı kalıntılarının ve ölülerin çürümesi

Karbonun doğada azalmasına neden olan başlıca etmenler:

  • Fosil yakıtların oluşumu
  • Fotosentez olayı
  • Deniz hayvanlarının kabuk oluşumu
  • Karbonatlı kayaçların oluşumu

Karbonun canlılar ile doğa arasındaki döngüsü, fotosentez olayı sayesinde gerçekleşir. Fotosentez sırasında karbondioksit kullanan bitkiler, karbonu besin maddesine dönüştürür. Bu besin maddesi besin zinciri ile diğer canlılara geçer. Canlılar öldükten sonra karbon, ayrıştırıcılar tarafından tekrar doğaya bırakılır.

İçerik Tablosu

  Mantığın Tarihçesi
Paylaş

Bir Cevap Yazın