Fransa’da Uygulanan Nüfus Politikaları

0
6082
görüntülenme
Fransa'da Uygulanan Nüfus Politikaları
Fransa'da Uygulanan Nüfus Politikaları

Batı Avrupa ülkelerinden Fransa, günümüzde nüfus artış hızının en düşük olduğu ülkelerden biridir. Bu nedenle Fransa, nüfus artış hızını artırmaya yönelik bir politika uygulamaktadır. Fransa’da 1900’lü yılların başından itibaren uygulanan nüfus politikalarını üç dönemde inceleyebiliriz.

Birinci dönem: 1900-1950 arasındaki dönem Fransa’nın iki dünya savaşı yaşadığı dönemi kapsar. Birinci Dünya Savaşı (1914-1918) öncesinde 1913 yılında 41,6 milyon olan ülke nüfusu, savaş sona erdiğinde 38,6 milyona geriledi. Fransa nüfusunun azalmasında İkinci Dünya Savaşı’nın da (1939- 1945) büyük etkisi oldu. 1938 yılında 41,5 milyon olan ülke nüfusu 1945 yılı sonunda 36,6 milyona düştü.

İkinci dönem: İkinci Dünya Savaşı’nın ardından özellikle 1950-1960 dönemi arasında hükûmetin de teşvikleriyle Fransa’da nüfus patlaması gerçekleşmiş ve Fransa nüfusu hızlı bir şekilde artmıştır. 1950 yılında 41,8 milyon olan ülke nüfusu yıllık ortalama %14 civarındaki nüfus artış hızıyla 1960 yılında 45,6 milyona yükseldi. Fransa’nın yıllık nüfus artış hızı 1965 yılında %10 seviyesine geriledi. 1969 yılında ilk kez 50 milyonu bulan ülke nüfusu, ikinci dönemin sonu olan 1975 yılında 52,7 milyona ulaştı.

Üçüncü dönem: 1975 yılından itibaren Fransa’nın ekonomik olarak gelişmesi ve gelir seviyesinin yükselmesiyle birlikte doğum oranları ve nüfus artış hızı belirgin bir biçimde yavaşladı. Öyle ki 1975 yılında %8 olan nüfus artış hızı 1980 yılında %4’e kadar geriledi. Fransa hükûmeti, bu durumun getireceği olumsuz sonuçları engellemek için doğum oranlarını artırıcı tedbirler almaya başladı. Ailelerin daha çok çocuk sahibi olmaları gerektiği yönündeki afişler, o dönemde ülkenin hemen her yerinde görülebilmekteydi. Fransa hükûmeti, üçüncü dönemde çalışma çağındaki nüfus ihtiyacını karşılamak için başka ülkelerden özellikle de Cezayir, Fas ve Tunus’tan yabancı işçi göçüne izin verdi. Tüm bu tedbirlere karşın, Fransa’da nüfus artış hızı beklenen rakamlara ulaşmadı. 1990 yılında %5’lik nüfus artış hızıyla 56,6 milyona yükselen Fransa nüfusu, 2000 yılında %6’lık artışla 59 milyona ulaştı. 2015 yılı itibarıyla Fransa’da nüfus artış hızı %4 ve nüfus miktarı ise (deniz aşırı topraklarında bulunan nüfus hariç) 62,8 milyondur.

  Rusya Ülke Profili
Paylaş

Bir Cevap Yazın