Dünyadaki En Eski Dinler

0
440
görüntülenme
Dünyadaki En Eski Dinler
Dünyadaki En Eski Dinler

Dinlerin dünyanın başlangıcından veya insan uygarlığının doğuşundan beri var olduğunu iddia edilmektedir. Hristiyanlık, İslam ve Budizm gibi büyük dinlerin çerçevesini oluşturan önemli bir manevi lider veya peygamberler vardır. Bu tür dinlerin kökenleri genellikle bu peygamberlerin ömrü boyunca izlenir. Diğer dinlerin bir veya daha fazla manevi lider tarafından teşvik edilen bir bölümünün, manevi inançlar ve ritüel uygulamaların birleşmesi ile doğduğu görünmektedir. Geleneksel dinlerin çoğu böyle bir kökene sahiptir. 

Dünyanın en eski dinlerinin bir listesini oluşturmak kolay bir iş değildir. İnsanların dinsel tecrübesi yazılı tarihten önce gelir. Tarih öncesi dinler hakkındaki bilgilerin çoğu, tartışmalara konu olan varsayımlardan, arkeolojik kayıtlardan ve diğer dolaylı kaynaklardan elde edilmiştir. Bununla birlikte, yaygın bilimsel inançlara dayanarak, dünyadaki en eski dinler şunlardır: 

Hinduizm

Hinduizmin tüm dinler arasında en eski köklere sahip olan din olduğuna inanılmaktadır. Kurucusu yoktur. Genellikle “yaşam biçimi” olarak tanımlanır ve Hindistan’da ve Hindistan yarımadasının diğer bölgelerinde ve Güneydoğu Asya’nın bazı bölgelerinde yaygın olarak uygulanmaktadır. Akademisyenler Hinduizmin çeşitli Hint gelenek ve kültürlerinin bir birleşimi olduğunu söylemektedir. Geniş bir felsefe yelpazesi bu dinin uygulayıcılarına rehberlik eder. Paylaşılan kavramlar, yaygın hac siteleri, benzer ritüeller ve paylaşılan metin kaynakları hepsini Hinduizm çatısı altında birleştirir. 

Bu dinin kesin kaynağını belirlemek zor olsa da, kabaca resmi olarak MÖ 2300 ile MÖ 1500 arasında İndus Vadisi’nde başladığı tahmin edilmektedir. Bu süre zarfında Hint-Aryanlar İndus Vadisi’ne göç etmiştir. Bu insanların ve yerli halkların kültürleri daha sonra yeni bir inanca yol açmak için harmanlanmıştır. Hinduizmin ilk yılları, Vedaların halkın yaşam tarzına rehberlik ettiği “Vedik Dönem” olarak tanımlanır. MÖ 1500 ve MÖ 500 yıllarında süren Epik, Puran ve Klasik Dönem MÖ 500’den MS 500’e kadar sürmüştür. MS 500’den 1500’e uzanan Ortaçağ döneminde Hinduizm gelişmiş ve Hinduizm, Hindistan yarımadası ve ötesindeki insanların büyük bir çoğunluğu tarafından kabul edilmiştir.

  Kuraklık

İngilizlerin Hindistan’ı yönettiği 1757’den 1848’e kadar Hinduların dinlerini en az müdahale ile uygulamalarına izin verilmiştir. Ancak, Hristiyan misyonerler Hinduları dönüştürmeye ve Hint toplumunu batılılaştırmaya çalışmıştır. Birçok güçlüğe rağmen ayakta duran Hinduizm, dünyanın üçüncü büyük dinidir. Küresel nüfusun yaklaşık % 15’ini oluşturmaktadır ve neredeyse 1,15 milyar takipçisi vardır. Hinduizm, Hindistan, Nepal ve Mauritius’ta çoğunluğun dinidir. Dünya çapında önemli sayıda Hindu topluluğu da bulunmaktadır. 

Yahudilik

Yahudilik dünyanın ikinci en eski dinidir. Ancak tek tanrılı dinlerin en eskisidir. Yahudilik resmen MÖ 690 civarında başlamıştır ancak kuruluşuna yol açan olaylar çok daha erken başlamıştır. Dinin takipçileri tek Tanrı’ya inanırlar. Yahudiler, peygamberlerin Tanrı ve sıradan insanlar arasındaki iletişim aracı olarak hareket ettiğine inanırlar. Tanah veya “İbranice İncil” Yahudilerin kutsal metnidir. Tanah’ın beş kitabından birincisine Tevrat denir. Yahudilerin izlemesi gereken yasaları özetlemektedir.

Tevrat’a göre, İbrani bir adam olan İbrahim, Tanrı kendisini İbrahim’e gösterdiği için dinin kurucusu olarak görülmektedir. Böylece İbrahim’in torunları seçilmişlerdir. İbrahim’in oğlu ve torunu Isaac ve Jacob, Yahudi tarihinde merkezi figürlerdir. Onların torunları İsrailoğulları olarak tanınır. Musa adlı başka bir peygamber de Yahudiler tarafından da saygı görmektedir. İsraillileri Mısır’dan kurtardığına inanılmaktadır. Kutsal yazılara göre, Tanrı bugün Yahudiler için önemli bir hac yeri olan Sina Dağı’nda Musa’ya On Emir vermiştir. İlk kutsal Yahudi Tapınağı, Kral Davud’un oğlu Süleyman’ın yönetimi sırasında MÖ 1000 civarında Kudüs’te inşa edilmiştir.

Bugün dünyada yaklaşık 14 milyon Yahudi vardır. Bu insanların çoğu İsrail ve ABD’de yaşamaktadır.

Dünyadaki En Eski Dinler

#DinKuruluş (Yaklaşık)
1HinduizmMÖ 2300
2Yahudilik/MusevilikMÖ 640
3ZerdüştlükMÖ 600
4BudizmMÖ 563
5KonfüçyüsçülükMÖ 551
6JainizmMÖ 527
7ŞintoMÖ 300
8HristiyanlıkMS 1
9TaoculukMS 142
10İslâmMS 570
  Dünyanın En Büyük Ağacı ve En Uzun Yaşayan Canlısı: Sekoya Ağacı
Paylaş

Bir Cevap Yazın