Doğal Afetlerden En Fazla Etkilenen Ülkeler

Doğal Afetlerden En Fazla Etkilenen Ülkeler

Hindistan Hindistan, doğal afetlere dünyanın herhangi bir yerinden daha yatkındır. Bu, çoğunlukla Hindistan'ın siklonlara ve sellere elverişli sıcak ve nemli ikliminden kaynaklanmaktadır. Ülkenin dağlık bölgelerinde...
Dünyadaki En Eski Dinler

Dünyadaki En Eski Dinler

Dinlerin dünyanın başlangıcından veya insan uygarlığının doğuşundan beri var olduğunu iddia edilmektedir. Hristiyanlık, İslam ve Budizm gibi büyük dinlerin çerçevesini oluşturan önemli bir manevi...
Dünyanın En Eski Ülkeleri

Dünyanın En Eski Ülkeleri

Dünyada 193'ü BM üyesi olan 195 ülke vardır. Bir ulusun yaşını belirlerken, sürecin kademeli olduğunu anlamak önemlidir. Sonuç olarak, tam olarak ne zaman bir devletin oluştuğunu belirlemek imkansızdır. Bununla...
Yenilenebilir Enerji, Dünya Enerji İhtiyacının %100'ünü Karşılayabilir mi?

Yenilenebilir Enerji, Dünya Enerji İhtiyacının %100’ünü Karşılayabilir mi?

Dünya her yıl 35 milyar varil petrol tüketiyor. Bu dev fosil yakıt bağımlılığı yeryüzünü kirletiyor ve bu sonsuza kadar sürmeyecek. Bilim insanları, dünya petrolünün...
Dünyadaki Önemli Kanallar

Dünyadaki Önemli Kanallar

Süveyş KanalıAkdeniz ile Kızıldeniz’i birbirine bağlayan kanalda 2016 verilerine göre günlük ortalama 5,5 milyon varil petrol taşınmaktadır. Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri ve Asya Kıtası...
Dünyadaki Önemli Boğazlar

Dünyadaki Önemli Boğazlar

Hürmüz BoğazıBasra Körfezi ile Hint Okyanusu’nu birbirine bağlayan Hürmüz Boğazı, Körfez ülkelerinin petrollerinin dünya pazarlarına taşındığı çok önemli bir boğazdır. 2016 verilerine göre günde...
Dünyadaki Nehirler (Irmaklar) Listesi

Dünyadaki Nehirler (Irmaklar) Listesi

Nehir veya Irmak, genellikle denizlere, göllere yahut bir başka büyük akarsuya dökülen, özellikle genişliği ve taşıdığı su miktarı bakımından büyük akarsulara verilen genel isimdir....
Dünyadaki Okyanuslar Listesi

Dünyadaki Okyanuslar Listesi

Okyanus, kıtaları birbirinden ayıran engin, açık denizlerdir. Yeryüzünün yaklaşık üçte ikisini (%70) kaplarlar ve bu alanın yaklaşık yarısında su seviyesi 3.000 metrenin üzerindedir. Büyük su kütlesi demektir. Okyanus...
Dünyadaki En Büyük 10 Çöl

Dünyadaki En Büyük 10 Çöl

Çöller, yıl boyunca oldukça en az yağış alan alanlar olarak nitelendirilir. Kurak yaşama koşulları hayvan ve bitki hayatını düşmanlaştırdığı için bu araziler çoğunlukla çoraktır. Yine de,...
Plesk Trial Lisans Kodu