Zonguldak’ın Gelişimi ve Ruhr Havzası

0
2166
görüntülenme
Zonguldak’ın Gelişimi ve Ruhr Havzası
Zonguldak’ın Gelişimi ve Ruhr Havzası

Zonguldak ve çevresi, geçmişte tarım ve el sanatlarının başlıca ekonomik etkinlik olduğu bir yöreydi. Zonguldak ilinin bulunduğu yer, Tahta İskelesi adıyla anılan küçük bir mahalle idi. Çevredeki ormanlardan elde edilen tahtalar, bu iskeleden Haliç Tersanesi’ne gönderilmekteydi. Çevredeki en önemli yerleşmeler ise Ereğli, Bartın ve Safranbolu’ydu. Kömür, çevre halkı tarafından tanınıyor fakat ne işe yaradığı bilinmiyordu. Halk, yakıt olarak ormanda yetişen ağaçlardan yararlanmaktaydı. 19. yüzyılın ilk yarısında taş kömürünün işlenmeye başlamasıyla yörenin sosyal ve ekonomik yapısında köklü değişiklikler gerçekleşti. Kömür ocaklarıyla birlikte maden işçilerinin sayısı arttı. Bunun sonucunda Tahta İskelesi zamanla büyük bir yerleşim birimi hâline dönüştü. Zonguldak’la birlikte Kilimli ve Kozlu yerleşim birimleri büyüdü. Yerle­ şim birimlerinin büyümesiyle birlikte ticaret gelişti. 1930’da Ereğli Demir Çelik Fabrikası’nın kurulmasıyla çalı­ şanların sayısı arttı. Sonraki süreçte Karabük Demir Çelik Fabrikası’nın açılması, çevrede yeni bir istihdam alanı oluşturdu. Kırsal kesimden bu yöreye gerçekleşen göçlerle yöredeki şehirler büyüdü. Günümüzde taş kömürü çıkarma ve demir çelik üretimi yöredeki en önemli ekonomik etkinliktir.

Zonguldak çevresindeki bu geliş­menin bir benzeri Almanya’da Ruhr Havzası’nda yaşanmıştır. Fransa’nın kuzeyinden başlayan bu havza Belçika ve Almanya’nın iç kesimlerine kadar uzanmaktadır. Ruhr Havzası’nda 18. yüzyılın sonuna kadar baskın olan ekonomik etkinlik tarımdı. Bölgedeki kömür çıkarımı, halkın ek gelir kaynağıydı. Sanayi Devrimi’yle birlikte kömürün demir çelik fabrikalarında kullanılması, kömür çıkarımı ve demir çelik üretimini baskın bir ekonomik etkinlik hâline getirmiştir. Bu dönemde bölgeye yoğun bir göç ger­çekleşmiş, kırsal yaşamın yerini kentsel yaşam almıştır. Bölgede yaşayanların büyük bir kısmı geçimini kömür çıkarma işinde ve demir çelik fabrikalarında çalışarak sağlamıştır. Bilişim teknolojisi, demir çelik, kimyasal maddeler, elektronik aletler, tekstil, gemi yapımı, makine ve çimento günümüzde bu bölgedeki başlıca ekonomik etkinliklerdir.

  Dünyada En Çok Çelik Üreten 10 Ülke
Paylaş

1 Yorum

Bir Cevap Yazın