Sulamanın Çevresel Etkileri Nelerdir?

0
638
görüntülenme
Sulamanın Çevresel Etkileri Nedir?
Sulamanın Çevresel Etkileri Nedir?

Sulama, suyu belirli bir amaca yönlendirmektir. Bu amaç genellikle tarımsal ürünlerin suya dökülmesi, peyzajların sürdürülmesi ya da kuraklık sırasında suya ihtiyaç duyulması için kullanılır. Bu makale de sulamanın çevresel etkilerini inceleyeceğiz.

Sulamanın Çevreye Doğrudan Etkisi

Sulama sistemlerinin nehirler, göller ve yer altı kaynaklarının suyun yönlendirilmesiyle çevre üzerinde doğrudan bir etkisi vardır. Bu etkilerin bazıları şunlardır: Sulanan alanlarda artmış yeraltı suyu seviyesi, sulanan alanlarda artan buharlaşma vs.. Sulanan alanlardaki buharlaşmanın artması, atmosferde dengesizliğe ve sulamanın rüzgâr seviyesinin yükselmesine neden olabilir. İklimdeki bu değişiklikler çevredeki atmosferdeki doğal nem seviyelerindeki değişikliklerin doğrudan bir sonucudur.

Sulamanın Çevreye Dolaylı Etkisi

Sulama sistemleri aynı zamanda çevre üzerinde dolaylı bir etkiye de sahiptir. Bu dolaylı etkiler, doğrudan sorunlar kadar çabuk fark edilmeyebilir. Ayrıca, bu etkilerin gelişmesi ve daha uzun süren değişiklikler üretmesi daha uzun zaman almaktadır. Sulama aşağıdaki dolaylı etkilere neden olabilir:

Su Basması

Su basması, toprak su ile aşırı doygun hale geldiğinde oluşur. Anaerobik yolla bitki kökleri, toprak demir ve manganez oksitlerinde azalma da dahil olmak üzere bir dizi kimyasal reaksiyon nedeniyle sağlıksız hale gelir.

Toprak Tuzlanması

Sulama, bir alandan önemli miktarda su çekerek tarımsal veya peyzajlı topraklara taşır. Kayda değer miktarda su kaybeden alan, geride bırakılan azalan su seviyelerinde sıklıkla konsantre tuz düzeyleri ile bırakılır. Yüksek tuz seviyeleri, bitkiler için topraktan gerekli miktarda su ve besleyici maddeyi emmesini zorlaştırır.

Ekolojik Hasar

Ekolojik hasar, su basması ve toprak tuzlaşmasından daha uzun sürer ve fark edilir. Ekolojik hasarın en önemli nedenlerinden biri, nehir akışının azaltılmasıdır. Nehir akışı önemli ölçüde azaltıldığında, kaybolan sulak alanlara ve sel orman ekosistemlerine yol açabilir. Daha az su okyanusa girdiğinden, mangrovlar ve habitatlar gibi kıyı ekosistemlerine zarar veren kıyı erozyonu meydana gelebilir. Buna ek olarak, tuzlu su, okyanustan, halen, bu suyollarının ekosistemini ve yaşam alanını önemli derecede değiştiren, artan miktarlarda haliç bölgelerine doğru ilerlemektedir.

  Petrolden Gelen Zenginlik: Batman

Sosyoekonomik Hasar

Azaltılmış su akışı ayrıca sosyoekonomik sağlık üzerinde daha az belirgin etkilere sahip olabilir. Özellikle sulama, balıkçılık ve nakliye de azalmaya neden olabilir. Azalan balıkçılık olanaklarına bir örnek olarak, İndus Nehri’nde görülebilir. Burada, tarımsal amaçlar için su ayrılmaktadır. Bu, doğal gıda zincirinde dengesizliğe neden olan yerel balık popülasyonlarını tehdit etmiştir. Indus Nehri’nde suyun fazla ekstraksiyonu, beslenme protein ve ekonomik faaliyet kaynağı olarak balıkçılık dayanan yerel insan nüfusunu da etkiler.

Paylaş

1 Yorum

Bir Cevap Yazın