Riskli Bölgeler: Türkiye Deprem Haritası

0
182
görüntülenme

Türkiye 3 büyük fay hattı üzerine kurulu olan bir deprem ülkesidir. Coğrafi olarak Kuzey Anadolu fay hattı, Doğu Anadolu fay hattı ve Batı Anadolu fay hattı üzerinde konumlanan  ülkemizde deprem riski hayatın bir gerçeğidir. Öyle ki Kuzey Anadolu fay hattı dünyanın en hızlı hareket eden ve en aktif fay hatlarından bir tanesidir. Bu nedenle toplum olarak deprem konusunda bilinçli ve depreme karşı her an hazırlıklı olunması büyük önem taşır. Özellikle 17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan büyük Gölcük depremi bu konudaki farkındalığın artmasını sağlamıştır. Çok sayıda şehirde hissedilen bu depremde birçok bina yıkılmış veya ağır hasara uğramıştır. Can kayıplarının da yaşandığı deprem sonrasında depreme karşı alınması gereken önlemler kapsamında Doğal Afetler Sigorta Kurumu kurulmuştur. Kısa adı “DASK” olan kurumun amacı özel sigorta şirketleriyle iş birliği içinde çalışarak deprem nedeniyle ortaya çıkan maddi zararların giderilmesini sağlamaktır. Bu amaçla ortaya çıkan zorunlu deprem sigortası sistemi depremin doğrudan verdiği zararların yanı sıra deprem sonucunda meydana gelen yangın, tsunami, toprak kayması gibi felaketlerin yol açtığı zararların da tazmin edilmesini sağlar. Bu noktada “DASK zorunlu mu?” sorusu sıklıkla merak edilir. DASK zorunlu deprem sigortası yaptırmak adından da anlaşılacağı üzere tercihe bağlı olmayıp devlet tarafından zorunlu tutulmuştur. Deprem nedeniyle konutların oturulamaz hale gelmesi durumunda vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına DASK sigortası yaptırılması büyük önem taşır.

Türkiye Deprem Haritası

Ülkemizin deprem risk haritası şehirlere göre deprem riski oranlarını ortaya koyar. Buna göre riskli bölgeler 5 gruba ayrılır. Birinci gruptaki bölgeler en riskli alanları ifade ederken beşinci gruba doğru ilerledikçe risk seviyesi azalır. Deprem riski ayrımı şehir bazında yapılıyor olmakla birlikte çok keskin şekilde gruplandırma yapmak mümkün değildir. Şöyle ki şehirlerin bazı bölümleri yüksek riskli gruptayken diğer bölümleri düşük riskli bölgede yer alıyor olabilir. Dolayısıyla deprem riski konusunda şehrin hangi konumunda bulunulduğu da önemlidir. Genel hatlarıyla şehirler risk durumlarına göre şu şekilde gruplandırılabilir:

Yüksek Riskli Bölgeler

Deprem riskinin en yüksek olduğu 1. gruptaki şehirler coğrafi bölgelere göre şu şekilde sıralanabilir:

 • Ege Bölgesi’nde İzmir, Muğla, Manisa, Denizli, Uşak, Aydın
 • Marmara Bölgesi’nde Balıkesir, Bursa, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Çanakkale, Bilecik
 • Karadeniz Bölgesi’nde Düzce, Bolu, Karabük, Bartın, Tokat, Amasya
 • İç Anadolu Bölgesi’nde Çankırı, Kırşehir, Kırıkkale
 • Akdeniz Bölgesi’nde Isparta, Osmaniye, Hatay
 • Doğu Anadolu Bölgesi’nde Erzincan, Tunceli, Bingöl, Hakkari, Muş
 • Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Siirt

Orta Riskli Bölgeler

Deprem riski bakımından 2. grupta yer alan iller şu şekildedir:

 • Ege Bölgesi’nde Afyon, Kütahya, Uşak
 • Marmara Bölgesi’nde İstanbul, Tekirdağ
 • Karadeniz Bölgesi’nde Zonguldak, Samsun, Ardahan, Çankırı, Çorum
 • İç Anadolu Bölgesi’nde Eskişehir,
 • Akdeniz Bölgesi’nde Kahramanmaraş, Antalya, Adana,
 • Doğu Anadolu Bölgesi’nde Bitlis, Van, Erzurum, Iğdır, Kars, Elazığ, Malatya, Ağrı
 • Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Adıyaman, Şırnak, Diyarbakır, Batman,
 1. grupta yer alan orta riskli şehirler ise şunlardır:
 • Ege Bölgesi’nde Afyon, Kütahya, Uşak
 • Marmara Bölgesi’nde İstanbul, Tekirdağ, Edirne
 • Karadeniz Bölgesi’nde Sinop, Kastamonu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Çorum
 • İç Anadolu Bölgesi’nde Eskişehir, Kayseri, Yozgat, Ankara, Konya,Nevşehir
 • Akdeniz Bölgesi’nde Kahramanmaraş, Antalya, Adana, Mersin
 • Doğu Anadolu Bölgesi’nde Bitlis, Van, Erzurum, Iğdır, Kars, Elazığ, Malatya, Ağrı
 • Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Mardin, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep

Düşük Riskli Bölgeler

Deprem riski konusunda 4. ve 5. Grupta yer alan iller şunlardır:

 • Marmara Bölgesi’nde Kırklareli, Edirne
 • Karadeniz Bölgesi’nde Sinop, Giresun, Rize, Artvin, Trabzon
 • İç Anadolu Bölgesi’nde Ankara, Nevşehir, Konya, Niğde, Aksaray, Karaman
 • Akdeniz Bölgesi’nde Adana

Görüldüğü üzere deprem riski bölgesel olarak değişebildiğinden dolayı bazı şehirler deprem tehlike haritası üzerinde birden fazla grupta yer alabilmektedir.

DASK Deprem Sigortası

Yukarıda da belirttiğimiz üzere DASK zorunlu deprem sigortası deprem nedeniyle uğranılan maddi zararların yarattığı mağduriyetin en aza indirilmesini amaçlar. Bu noktada “DASK neleri kapsar?” sorusu önemlidir. DASK temel olarak deprem nedeniyle binalarda oluşan zararları kapsar. Ek olarak binanın bağlantılı olduğu çevrede oluşan zararlar da poliçedeki limitler dahilinde teminat altına alınır. Bir diğer deyişle yalnızca evin içi değil temeller, ana duvarlar, asansörler, bahçe duvarı, koridorlar, merdivenler, çatı, baca vs. gibi alanlarda doğan zararlar da teminat kapsamındadır.

DASK Nasıl Yapılır?

DASK yaptırmak için herhangi bir sigorta acentesine veya banka şubesine gerekli evraklar ile başvurmak gerekir. DASK zorunlu deprem sigortası başvurusu için hazırlanması gereken belgeler şu şekilde sıralanabilir:

 • Sigortalının adı, soyadı, cep telefonu, T.C. kimlik numarası (Tüzel kişiler için vergi kimlik numarası) gibi kimlik bilgileri
 • Sigortalanacak binaya ilişkin tapu bilgilerinin yanı sıra açık adresi, yapı tarzı, inşa yılı, kat sayısı ve hasar durumu bilgileri
 • Sigortalanacak dairenin kullanım amacı (mesken, dükkan, depo, vs.) ve brüt yüz ölçümü (m² olarak) bilgisi

Belirtmek gerekir ki DASK sigorta primleri sabit olup şirketlere göre değişiklik göstermez.

Siz de deprem konusunda bilinçli ve hazırlıklı olmanın bir gereği olarak mal güvenliğiniz için dijipol.com üzerinden DASK teklifi alın, depreme karşı kendinizi güvende hissedin!

Paylaş

Bir Cevap Yazın