Kamu İhale Kanunu Kapsamı

0
367
görüntülenme
Kamu İhale Kanunu Kapsamı
Kamu İhale Kanunu Kapsamı

Hukuk devletlerinde insan haklarına saygılı bir yaklaşım sergilenirken aynı zamanda da toplum yaşamında da adil bir davranış modeli benimsenir. Bundan dolayı da hukuk devletinde yaşayanların hukuk kuralları çerçevesinde yaşadığı görülürken kamusal alanda yapılan eylemler yargı denetimine tabi tutulur. Hukuk devleti olmanın önemli gereklerinden bir olan bu durum kamu ihale kanunu kapsamı söz konusu olduğunda kamunun menfaatlerini korumak için vardır. Kamu ihale kanunu ile kamusal alanda gerçekleştirilecek ihalelerin yargısal olarak denetlenmesi mümkün olur.

Kamu ile ilgili olarak alınacak mal ve hizmetlerde ya da yapım işlerinde devlet bunu gerçekleştirmek için kendisi ile bağı olmayan piyasa unsurlarından bu hizmeti almayı tercih edebilir. Bu durumda da işlemlerin gerçekleştirilmesi için ihale usulüne baş vurulur.

Kamuyu ilgilendiren çeşitli konularda ortaya çıkabilecek problemler söz konusu olduğunda hukuki destek almak hak kaybının önlenmesi açısından önem taşırken kamu ihale hukuku avukatı aracılığı ile danışmanlık almak gerekli olabilir.

Kamu İhalesi Nedir?

Kamusal alanlarda zaman zaman bazı gereksinimler ortaya çıkabilir. Mal ya da hizmet alımı gerekli olabilirken aynı zamanda yapım işlemleri de ihale açılabilecek konular arasında yer alır. Kamu ihalesi nedir? Araştırılan bir konudur ve kamusal ihtiyaçların giderilmesi için yapılacak işlemlerde ihale açılmak sureti ile hareket edilir.

Kamu yetkilisinin onaylaması ile başlayan ve taraflar arasında anlaşma imzalanması ile devam eden süreçte ihaleye katılım şartlarını taşıyan ve ihaleyi alan tarafla idare arasında anlaşma yapılır. İdarenin hukuka uygun davranması bir gereklilik olurken aynı zamanda bu durum idarenin devamlılığı açısından da elzemdir.

Kamu ihalelerinde alınan mal ve hizmetlerin ya da yapım işlerinin tutarı söz konusu olduğunda ekonomik olarak miktarların oldukça yüksek olduğu görülür. Bundan dolayı da kamu ihaleleri önem taşır.

Kamu ihalelerinin taşıdığı bu öneme bağlı olarak da idari işlemlerin hukuk çerçevesinde yürütülmesi gerekli olur. Bu sürecin yönetimsel ve yargısal anlamda denetim altında olması oldukça önemli hale gelirken idari yargı bundan dolayı vardır.

Kamu İhalesi Nasıl Yapılır?

Kamu ihaleleri yapılacağı zaman idarenin bazı çalışmaları söz konusu olurken kamu kurumunun yaptığı çalışmalardan biri de almayı planladığı hizmetle ilgili olarak şartname hazırlamasıdır. Hazırlanan şartnamede yer alan yeterlilikleri karşılayan firmalar ihaleye katılırlarken ihale usulleri de bu sırada devreye girer. Kamu ihalesi nasıl yapılır? Araştırılan bir konudur ve ihale şartnamesi oluşturulduktan sonra gerek yerel basında gerekse ulusal basında duyuru yapılır.

İhale öncesi ihaleyi açacak olan kamu kurumunun ön araştırma yaptığı görülürken alınacak hizmetle ilgili olarak talep edilecekler ve masraflar belirlenir. İhaleyi ilgilendiren projeler büyük çaplı olabilir bundan dolayı da bazı çalışmalarda ÇED raporu ya da zemin etütleri gibi araştırmalara gereksinim duyulabilir.

Bu durumda da yapılacak ön araştırmalarda bu çalışmalar tek tek yapılır ve elde edilecek veriler doğrultusunda ihale şartları belirlenir. İhaleyi açan kurumun belirlediği şartlara uyum sağlayan tarafların ihaleye katılımı mümkün olurken ihale usulleri de kurum tarafından belirlenir.

Kamu ihale usulleri açık ihale usulü, pazarlık usulü ya da belli istekliler arasında ihale usulü olabilmektedir. Bu ihalelerin her biri kendine özgü bazı nitelikler taşırlar ve katılım koşulları birbirinden farklıdır.

Paylaş

Bir Cevap Yazın