Edebiyatımızdaki İlkler

0
500
görüntülenme
Edebiyatımızdaki İlkler
Edebiyatımızdaki İlkler

Bu makalemizde edebiyatımızdaki ilkleri sizler için bir araya getirdik.

İlk yerli tiyatro eseriŞinasi / Şair Evlenmesi / 1859
İlk yerli romanŞemsettin Sami / Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat Batılı tekniği uygun ilk roman
İlk çeviri romanYusuf Kamil Paşa/ Fenelon’dan Telemak / 1859
İlk köy romanıNabizade Nazım / Karabibik
İlk psikolojik romanMehmet Rauf / Eylül
İlk gerçekçi (realist) romanRecaizade Mahmut Ekrem / Araba Sevdası
İlk tasvir ve tahlil ağırlıklı romanNamık Kemal / İntibah
Yurdumuzda ilk gazeteZimirini (1824)
İlk resmi Türkçe gazeteTakvim–i Vakayi
İlk yarı resmi gazeteCeride-i Havadis
İlk tarihi romanNamık Kemal / Cezmi – A. Mithat / Yeniçeri
İlk özel gazeteŞinasi ile Agah Efendi / Tercüman-ı Ahval
İlk pastoral şiirA.Hamit Tarhan / Sahra
İlk makaleyi yazan ve noktalama işaretlerine ilk kez kullanan ilk Türk gazeteciŞinasi
Aruzla ilk manzum tiyatro eseri yazanA.Hamit Tarhan / Eşber veya Sardanapal
İlk bibliyografyaKeşfü’z Zünun / Katip Çelebi
ilk biyografiHoca Dehhani – Selçuklular Şartnamesi
İlk hatıra (anı) kitabıBabürşah / Babürname
İlk hamse yazarıAli Şir Nevai
İlk tezkireAli Şir Nevai / Mecalisün Nefais
İlk antolojisiZiya Paşa / Harabat
İlk atasözleri kitabıŞinasi /Durub-i Emsal-ı Osmaniye
İlk hikaye kitabıA.Mithat Efendi / Letaif-i Rivayet
İlk fıkra yazarıAhmet Rasim
İlk Türkçe yazılan ilk kitapKutadgu Bilig
İlk siyasetnameKutadgu Bilig
ilk mensur şiir örneklerini verenRecaizade Mahmut Ekrem
İlk makaleTercüman-ı Ahval Mukaddimesi
İlk edebi bildiriyi yayımlayan toplulukFecr-i Ati
Cumhuriyet sonrası ilk bildiri yayınlayan toplulukYedi Meşaleciler
İlk seyahatnameSeydi Ali Reis / Mir’atül Memalik
İlk Edebiyat tarihçimizAbdulhalim Memduh Efendi
Batı anlayışındaki ilk edebiyat tarihçimizFuat Köprülü
Sahnelenen ilk tiyatroNamık Kemal / Vatan yahut Silistre
Kafiyeyi şiire serperek klasik nazım şekillerinden farklı ilk örnekleri verenTevfik Fikret
Şiirde noktalama işaretlerini ilk kullananTevfik Fikret
Türkçe’nin ilk dil bilgisi kitabıSüleyman Paşa / Sarf-ı Türki
İlk natüralist eserimizin yazarıNabizade Nazım / Zehra
Divan Edebiyatında mahallileşme akımının temsilcisiNedim
Şarkı nazım türünü ilk kullananNedim
İlk sözlüğümüzKaşgarlı Mahmut / Divan-ı Lügat-it Türk
Matbaada basılan ilk kitabımızVankulu Lügatı
İlk Türkçe sözlükŞemsettin Sami – Kamus-ı Türki
İlk özdeyiş örneklerini verenAli Bey / Lehçet’ül Hakayık
İlk didaktik şiir örneğimiz ve aruzla yazılan ilk eserimizKutadgu Bilig
Edebiyatımızdaki milli dönemin açılmasına öncülük edenMehmet Emin Yurdakul
Konuşma diliyle yazılmış ilk hikayenin yazarıÖmer Seyfettin
İlk deneme yazarıNurullah Ataç
Edebiyatımızda ilk kafiyesiz şiirini yazanA. Hamit Tarhan / Validem
İlk köy şiiriMuallim Naci / Köylü Kızların Şarkısı
İlk Türk destanıAlp Er Tunga Destanı
Bizde batılı anlamda ilk eleştiriyi yazanNamık Kemal
Bizde epik tiyatro türünün kurucusuHaldun Taner
İlk kadın romancımızFatma Aliye
Süslü nesrin ilk temsilcisiSinan Paşa
Dünyanın en büyük ve ilk Müslüman Türk DestanıKırgızların Manas Destanı
Edebiyat kelimesini bizde ilk kullananŞinasi
İlk uyarlama tiyatro eserinin yazarıAhmet Vefik Paşa
İlk divan şairiHoca Dehhani
Hikayede gerçek anlamda ilk kez Anadolu’yu işleyenRefik Halit Karay
İlk çocuk şiirlerini yazanTevfik Fikret / Şermin
Dilde sadeleşmeyi savunan ilk yayın organıGenç Kalemler
Hayat hikayesini İngilizce yazan ilk yazarımızHalide Edip Adıvar
İlk çocuk yayınımızEftal ve Mümeyyiz
İlk Çocuk RomanıMahmut Yeşari / Bağrı Yanık Ömer
İlk Çocuk Şiir Kitabıİbrahm Alaattin Gövsa / Çocuk Şiirleri
İlk Çocuk TiyatromuzM. Kemal Küçük / Çocuklara Tiyatro Dersi – Gülmeyen Çocuk
İlk edebiyat dergimizHazine-i Evrak
İç monolog tarzında yazılmış ilk romanAdalet Ağaoğlu / Bir Düğün Gecesi
Post-modern tarzında eser veren ilk yazarımızTutunamayanlar / Oğuz Atay
İlk yerli çizgi roman Türk KahramanıKöroğlu (1953)
Ülkemizde ilk çocuk çizgi roman türüKara Maske (1943)
En uzun ömürlü edebiyat dergisiVarlık Dergisi (1933)
İlk divan sahibi sanatçımızYunus Emre
İlk mizah gazetemizNamık Kemal / Diyojen
Serbest vezni kullanan ilk kullanan şairNazım Hikmet Ran (1929)
Cumhuriyet dönemi heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseriYusuf Ziya Ortaç / Binnaz
Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseriA. Hamit Tarhan / Nesteren
Lügat sözlük hakkında yazılan ilk lügatD. Mehmet Doğan / Bir Lügat Bulamadım
İlk edebi toplulukServet-i Fünun
Türk Edebiyatı’nda yayınlanmış ilk öykü kitabıEmin Nihat Tarlan / Müsameratname
Türk Edebiyatı’nda batıdan yapılan ilk fabl çevirisiŞinasi
Türk Edebiyatı’nda yazıya geçirilen ilk masallarBillur Köşk Masalları
Türk masallarını ilk defa derleyenİ. Kunoş adlı Macar bilim adamı
Türk masallarını ilk defa yayınlayan yabancı ülke16. Lui dönemi Fransa
Aşık Veysel’i Türk halkına ilk tanıtanAhmet Kutsi Tecer
Batılı anlamdaki Türk resmine figür kullanan ilk ressamOsman Hamdi Bey
Türkiye’nin ilk kadın caz piyanistiNilüfer Verdi
İlk Türk filmiFuat Uzkınay / ’Ayastefonos’daki Rus Abidesinin Yıkılışı’ (1914)
İlk sesli Türk filmiMuhsin Ertuğrul / İstanbul Sokaklarında
Yasaklanan ilk filmMetin Erksan / Aşık Veysel’in hayatı
İlk uluslararası ödülMetin Erksan / Susuz Yaz
İlk renkli Türk filmiMuhsin Ertuğrul / Halıcı Kız
İlk renkli belgesel filmAli İpar – İlhan G. Arakon / Bir Şehrin Doğuşu
Köy hayatını anlatan ilk Türk filmiLütfi Akad / Beyaz Geceler
İlk sinema gösteriminin yapıldığı yerYıldız Sarayı (1896)
İlk kadın seslendirme yönetmeniSacide Keskin
Seslendirme işlemi Türkiye’de yapılan ilk filmMuhsin Ertuğrul / Bir Millet Uyanıyor
Basılan ilk küçük hikaye kitabıS. Sezai / Küçük Şeyler
Bilinen ilk Türk yazarYollug Tigin
Türkiye’de çekilen ilk belgeselAyastefonos’taki Rus Abidesi’nin yıkılışıdır.(1914)
İlk Edebiyat TarihiAbdülhalim Memduh / Tarih-i Edebiyat-ı Osmaniye
İlk spor dergisiSait çelebi / Spor Alemi (1919 – 1921)
Fotoğrafçılık konusunda ilk kitapYüzbaşı Hüsnü Efendi / Risale-i Fotoğrafya
Yurdumuzda ilk fotoğrafhane1845 yılında M.Yana tarafından açıldı.
İlk Güzel Sanatlar AkademisiSanayi-i Nefise Mektebi
İlk HeykelOsman Gazi büstüdür (1914)
İlk heykeltıraşİhsan Aksoy
İlk Kabare TiyatrosuHaldun Taner /Devekuşu Kabare Tiyatrosu (1962)
İlk MarşMahmudiye Marşı (1289)
İlk Opera yapıtımızAhmet Adnan Saygun / Özsoy (1928)
İlk Kadın sinema oyuncumuzBedia Muvahhit – Neyyire Neyir
İlk Kadın tiyatro sanatçımızAfife Jale
İlk Kadın opera sanatkarımızSemiha Berksoy
  Sınav Kaygısı Nedir? Sınav Kaygısıyla Başa Çıkma Önerileri
Paylaş

Bir Cevap Yazın