Birleşmiş Milletler (BM) Nedir, Ne Zaman Kuruldu?

0
4909
görüntülenme
Birleşmiş Milletler (BM) Nedir?
Birleşmiş Milletler (BM) Nedir?

Birleşmiş Milletler (BM) İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin ardından, savaşı kazanan ülkelerin ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkları çözmek amacıyla kurdukları en büyük küresel örgüttür. 24 Ekim 1945 tarihinde Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 51 ülkenin bir araya gelmesiyle kurulan Birleşmiş Milletlerin üye sayısı 2015 sonu itibarıyla 193’tür. Birleşmiş Milletler örgütüne son olarak üye olan ülke ise 2011 yılında Güney Sudan olmuştur.

Birleşmiş Milletlerin teşkilat yapısı beş ana idari birimden meydana gelir. Bunlardan ilki Birleşmiş Milletlerin sözcülüğü görevini üstlenen Genel Sekreterlik birimidir. Üye ülkelerin tümünün katıldığı ve yerel, bölgesel ya da küresel sorunların görüşüldüğü birim ise Genel Kuruldur. Dünya barışı ile ilgili konuların görüşüldüğü ve karara bağlandığı birim ise Güvenlik Konseyi olarak adlandırılır. Bu konsey, Birleşmiş Milletlerin en önemli organı olarak kabul edilir. Güvenlik Konseyi’nin on geçici ve beş daimi üyesi bulunur. Daimi üyeler, İkinci Dünya Savaşı’nın galipleri olan Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşik Krallık (İngiltere) ve Fransa’dır. Bu ülkelerin alınan kararları veto etme hakkı vardır ve bu ülkelerden birinin onaylamadığı bir karar yürürlüğe girmez. Ekonomik ve sosyal alanlarla ilgili çalışmalar Ekonomik ve Sosyal Konseyin görev alanındadır. Birleşmiş Milletlerin yargı organı ise Uluslararası Adalet Divanıdır.

Birleşmiş Milletlerin beş ana idari biriminin yanı sıra bu örgüte bağlı birçok program, fon, enstitü ve ihtisas kuruluşları bulunmaktadır. Bu kuruluşların en önemlileri şunlardır:

  • Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
  • Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)
  • Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)
  • Dünya Bankası (WB)
  • Uluslararası Para Fonu (IMF)
  • Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
  • Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA)
  • Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
  • Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO)
  • Dünya Ticaret Örgütü (WTO)
  Türkiye'nin Üye Olduğu Küresel ve Bölgesel Örgütler
Paylaş

1 Yorum

Bir Cevap Yazın