Başarılı Girişimcilik Örnekleri (Dell, Facebook, Apple, Google)

0
1288
görüntülenme
Başarılı Girişimcilik Örnekleri (Dell, Facebook, Apple, Google)

Girişimcilik; sistemli bir eğitim, uygulamaya yönelik bilgi, kendine güven ve başarma tutkusu isteyen, çok saygı duyulan ve para kazandıran bir meslektir. Ufku geniş in­sanlar, girişimleri sonucu inanılmaz başarılara ve sonuçlara ulaşmışlardır. Birkaç okul arkadaşıyla küçük bir büro da işe başlayıp bilişim dünyasının devi durumuna gelmiş uluslara­rası bir şirketin kurucusu, bunun en büyük örneklerindendir. Şirket kurucusu yayınladığı bir kitabında, “Önümüzdeki on yılda iş hayatı, geçmiş elli yılda olduğundan çok daha fazla değişecek.” diyerek iletişim teknolojisinin hayatımızda bü­yük bir devrimi başlatmakta olduğu mesajını vermiştir. Bu durumda, yani önümüzdeki on yılın, geçmiş elli yıla bedel olduğu böyle bir dönemde, köklü değişimlere hazırlıklı ol­mak ve sürekli yenilenen koşullara ayak uydurmak zorun­luluğunu ortaya çıkarmaktadır.

Sıfırdan başlayıp Türkiye’nin en büyük girişimci grupları hâline gelen iki girişim topluluğunun önde gelen isimleri ve sonraki temsilcileri ülkemizin gurur kaynakla­rıdır. Aynı şekilde, Konya’nın bir köyünden kardeşleriyle birlikte Almanya’ya işçi olarak gidip Avrupa’daki Türk girişimcilerin kurduğu örgütün başkanlığına kadar yük­selen, Avrupa’da, Türk Cumhuriyetlerinde ve ülkemizde önemli yatırımlar yapan bir başka girişimcimiz, bunun çarpıcı örneklerindendir. Bunlardan başka çok sayıda gi­rişimcimiz, sanayi ve ticareti geliştirmek ve ülke kalkın­masına katkıda bulunmak için başarılı girişimlere imza atmışlardır. Günümüz teknolojisine, üretime ve sanayiye yön veren bu girişimcilik örneklerinden bazıları aşa­ğıda verilmiştir. Bu örneklerde genellikle son yılların en cazip sektörü olan bilişim sektöründen daha fazla örnek verilmişse de farklı sektörlerden de girişimci­lere değinilmiştir.

Girişimcilik Hikayeleri

Bilişim alanında yakalanmış bir başarı: Dell (Michael Dell)

Michael Dell
Michael Dell

Anne ve babası oğullarını doktor olması için zor­larken onun tek düşüncesi ucuz bilgisayar üretip sat­maktı. Çünkü toplam değeri 700 dolar olan ilk bilgi­sayarına 3000 dolar ödemek zorunda kalmıştı. Ona göre bilgisayarı çok daha ucuza üretmek için yapması gereken, herkesin ihtiyacına uygun bilgisayar yapmak, aracı olmadan kullanıcıya ucuza satmak ve bilgisayar alamayan tüketiciye ulaşmaktı. O zamanlar 19 yaşında olan ve kısa bir süre sonra ürettiği bilgisayarlara adını veren kişinin şu anda 49 milyar dolar cirolu bir şirketi, 18 milyar dolarlık bir kişisel serveti mevcuttur. Fırsatları görerek, doğru zamanda, doğru yerde hayata geçirilen bir iş fikri, 19 yaşındaki zeki, atak ve inançlı bir genci, 20 yıl içerisinde dünyanın en zenginleri listesinin en üst sıralarına taşımıştır.

  Yararlı bilgilerin yeni kaynağı

Sosyal paylaşım ağı kurucusunun başarısı: Facebook (Mark Zuckerberg)

Mark Zuckerberg
Mark Zuckerberg

Sosyal paylaşım ağı 4 Şubat 2004’te, o zamanlar 19 yaşında olan bir genç tarafından Harvard Üniversitesi öğrencilerinin kullanımı için kuruldu. Bu ağ bir süre sonra, diğer yüksek öğretim kurumu öğrencileri tarafından da kullanılmaya başlandı. Sosyal paylaşım ağı Temmuz 2007’nin ortalarında artık 42 milyonu aşan aktif üyeyle en yaygın ve geniş kulla­nıcıya sahip ağ unvanını almıştı. Kullanıcılarının % 60’ının, günlük olarak çevrimiçi olduğu bu ağda ekonomik sonuç da muazzam oldu. Çünkü 2007 yılının Ekim ayında bir başka dev bilgisayar şirketi % 1,6”lık hissesini 240 milyon dolara satın aldı. Ulaştığı devasa ekonomik büyüklük bir tarafa, şirket, sahibine de kısa bir sürede inanılmaz bir servet getirdi. Genç gi­rişimcinin 2014 itibarıyla kişisel serveti 17,5 milyar dolardır.

Bilişim sektöründeki bir başka başarı örneği: Apple (Steve Jobs)

Steve Jobs
Steve Jobs

1977 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde büyük bir bilgisayar şirketinin kurucusu, bir toplantıda; “İnsanların evlerinde bir bilgisayar sahibi olmak isteyeceklerini hiç sanmıyorum.” şeklinde konuşurken bu düşünceyi reddeden iki genç, şirketlerini kurup evlerde de kullanılabile­cek kişisel bilgisayar dönemini başlatmışlardır. Klişeleri, genel yargıları, yaygın bakış açısını bir kenara bırakarak tüketici ihtiyaçlarını doğru yorumlamışlar ve bugün bilgisayar sektörünün devlerinden biri hâline gelmişlerdir. Yalnızca bilgisayar üretmekle kalmayıp cep telefonu sektöründe en çok tercih edilen bir markayı da üreten şirket, bu alandaki liderliğini uzun süredir başka şirketlere kaptırmama konusunda gayretlerini sürdürmektedir.

Yeni bir trend, arama motoru: Google (Larry Page & Sergey Brin)

Larry Page & Sergey Brin
Larry Page & Sergey Brin

1997 yılında 24 yaşındaki iki Stanford Üniversitesi öğrencisinin ortaya koyduğu arama motoru deneyimi, yeni bir fikir ekseninde yeni bir ürünün trend yaratabilme becerisinin en önemli örneğini ortaya koymuştur. Bu gençlerin bir evin garajında ürettikleri arama moto­ru, kısa sürede internet üzerinden bilgiye ulaşmada en çok kullanılan, günde ortalama 782 milyon kişi ziyaret ettiği bir arama motoru hâline gelmiştir. Şirketleri yalnızca 2012 yılında 14,42 milyar dolar kâr elde etmiştir. Ancak burada dikkat edilecek bir başka nokta, şirketin politikaları gereği çalışanlarından zamanlarının yüzde 20’sini şirket için yeni fikirler üretmeye ayırmasını istemesidir.

  Gebelik Hesaplama Aracı

1 Yorum

Bir Cevap Yazın