Alexander Von Humboldt Kimdir?

0
4141
görüntülenme
Alexander Von Humboldt Kimdir?
Alexander Von Humboldt Kimdir?

Alman coğrafyacı Alexander Von Humboldt, modern doğal (fiziki) coğrafyanın kurucusu olarak bilinir. Berlin Bilimler Akademisi öğretim üyelerinden olan Humboldt, bir fen adamı, biyolog ve gezgindi. Bütün fiziki ve biyolojik bilgilerle donatılmış, dikkatli bir gözlemciydi. Avrupa’nın büyük bir kısmını, Orta Amerika, Güney Amerika ve Kuzey Amerika’nın çeşitli bölümlerini dolaşmıştır. Araştırmalarını 4 ciltten oluşan Cosmos adlı eserde toplamıştır.

Humboldt’un coğrafyaya kazandırdıklarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Gözlem metodunu uygulamaya koyarak araştırma gezilerine önem vermiştir. Özellikle jeomorfoloji, hidrografya, iklim ve bitki örtüsü arasındaki ilişkiler üzerinde durmuştur.
  • Yükseklik tayininde ilk defa barometre kullanımını, ortalama yükseklik hesaplamalarını, relief incelemelerinde izohips ve izobat eğrilerinin çizilmesini, profil ve kesit çıkarılmasını Humboldt ortaya çıkarmıştır.
  • Kıtaların batı ve doğu kıyılarındaki sıcak ve soğuk deniz akıntılarını inceleyerek Güney Amerika kıtasının batısındaki soğuk su akıntısını (Humboldt soğuk su akıntısı) keşfetmiştir.
  • Bitki topluluklarının fizyonomisini, bunların yükselti, iklim ve toprak şartlarıyla olan ilişkilerini incelemiştir.
  • İnsanın doğal ortama olan bağlılığını ve doğal olayların insan üzerindeki etkilerini araştırmıştır.
  Ali Kuşçu Kimdir, Eserleri Nelerdir?
Paylaş

1 Yorum

Bir Cevap Yazın