Turizmde Düşüş Yaşanıyor

0
342
görüntülenme
Turizmde Düşüş Yaşanıyor
Turizmde Düşüş Yaşanıyor

TÜİK’in verilerine göre, Türkiye’nin 2000’li yılların başından itibaren büyümeye devam eden turizm gelirlerinde son yıllarda düşüş yaşanıyor. Türkiye’nin yaşadığı iç ve dış sorunların, ülkemizin yurt dışına kendisini anlatmakta yetersiz kalmasının yol açtığı olumsuz imajın bu düşüşte etkili olduğunu söylemek yanlış olmaz. 2023 Turizm Stratejisi’nde ortaya konan bütün çabalara rağmen sonuçların olumsuzluğu bu anlamda birtakım revizyonların gerektiğini gözler önüne seriyor.

TUİK Turizm Verileri

TUİK Turizm Verileri
TUİK Turizm Verileri

2023 Turizm Stratejisi’nin getirdikleri

Ülkemizin dünya üzerindeki turizm cennetlerinden biri olmasının ülke markalaşmasına birçok faydası olduğu su götürmez bir gerçek. Yine de, Marka Türkiye etkinliklerinde TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin de belirttiği üzere, Türkiye markalaşmasını yalnızca turizme indirgemek de sakıncalar barındırıyor. Türkiye, markalaşmasını çeşitli ayaklar üzerine kurarken turizmden de güçlü olduğu diğer alanlardaki gibi faydalanmalı ve turizm mutlaka markalaşmanın en önemli aşamalarından birini oluşturmalı. Bu bilinçle birlikte 2007 yılında hazırlanıp hayata geçirilen 2023 Türkiye Turizm Stratejisi, “turizm sektöründe, kamu ve özel sektörün yönetişim ilkesi çerçevesinde iş birliğini gündeme taşıyan ve stratejik planlama çalışmalarının yönetim ve uygulamasına yönelik açılımlar sağlamasını hedeleyen bir çalışma” olarak ülke turizmine heyecan getirdi.

Genel anlamıyla Türkiye Turizm Stratejisi, raporun orijinalinde belirtildiği üzere; Planlama, Yatırım, Örgütlenme, İç Turizm, Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge), Hizmet, Ulaşım ve Altyapının Güçlendirilmesi, Tanıtım ve Pazarlama, Eğitim, Kentsel Ölçekte Markalaşma, Turizmin Çeşitlendirilmesi, Mevcut Turizm Alanlarının Rehabilitasyonu ve Varış Noktalarının Geliştirilmesi konularında uzun erimli stratejiler önermektedir. Turizm planlamasına parçacı yaklaşımı değiştiren bu stratejide Türkiye, kıyı turizminin yanı sıra alternatif turizm türlerinin (sağlık, kış turizmi, doğa turizmi, kırsal eko turizm, kongre ve fuar turizmi vs.) potansiyelleriyle birlikte ele alındı. Ayrıca turizm açısından önemli noktaların birbirinden kopuk şekilde kalkındırılması yerine turizm koridorları, turizm bölgeleri, turizm kentleri ve eko turizm bölgeleriyle kaynakların bütünlüklü şekilde kullanılması amaçlandı. Bu çalışmayla turizm gelişim aksları üzerinde yatırım yapmayı planlayan yatırımcılar planlama, tahsis ve turizm yatırımı için devlet tarafından verilen diğer teşviklerden de yararlanma fırsatı buldu. Ayrıca çalışma kapsamında, dokuz turizm gelişim bölgesi, yedi tematik koridor, on turizm kenti ve beş eko turizm bölgesi önerildi.

  Borsa Ne Zaman Ortaya Çıkmıştır?

İçerik Tablosu

1 Yorum

Bir Cevap Yazın