TANAP Projesi Nedir?

0
585
görüntülenme
Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP Projesi), Türkiye ve Azerbaycan’ın bugüne kadar başarı ile yürüttükleri projelerin enerji alanındaki en önemli temsilcilerinden biridir. Tarihten gelen kardeşlik bağlarını bugünün koşullarında “İki Devlet Tek Millet” ülküsüyle perçinleyerek sürdüren iki ülke için de büyük öneme sahip olan TANAP Projesi, dünya enerji piyasalarında da ses getirecek dev bir projedir. Dev yatırımlara imza atan iki kardeş ülkenin, enerji alanında Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı ve Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı Projeleri ile ivme kazanan stratejik iş birlikleri, Avrupa’nın ve Türkiye’nin doğalgaz ihtiyacını karşılamayı bunun yanı sıra bölgede gaz çeşitliliğinin sağlanmasını hedefleyen TANAP Projesi ile daha da kapsamlı hâle gelmiştir.

TANAP Projesi;

  • Doğal gazın Avrupa pazarlarına güvenli şekilde temin edilmesine,
  • Türkiye’de gittikçe artan doğal gaz talebinin karşılanmasına ve aynı zamanda ülkenin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkıda bulunacaktır.
24.12.2011 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında imzalanan Mutabakat Zaptı çerçevesinde Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) tarafından TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. kurulmuş ve TANAP Projesi’nin tasarımını, inşaatını ve bunları takiben işletilmesini tamamlamak üzere Proje Sahibi olarak yetkilendirilmiştir.
Projenin hukuki altyapısını 26 Haziran 2012 tarihinde İstanbul’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşma” ve eki Ev Sahibi Hükümet Anlaşması” oluşturmaktadır. Söz konusu Ev Sahibi Hükümet Anlaşması bilahare 26 Mayıs 2014 tarihinde tadil edilerek yeniden imzalanmış ve değişik haliyle 10 Eylül 2014 tarihinde TBMM tarafından onaylanmıştır.
TANAP’ın politikası, Azerbaycan gazını Türkiye ve Avrupa’daki alıcılara etkin bir biçimde taşıyabilmek için en iyi uygulamalar ve endüstri standartlarıyla tasarlanmış bir doğal gaz boru hattı sistemi sağlamak olarak belirlenmiştir.
TANAP, bu faaliyetleri yürütürken aşağıdakiler de dahil, bir dizi sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaşmayı amaçlamaktadır:
  • Ulusal yasa ve yönetmeliklere,
  • Uygulanabilir uluslararası standartlara,
  • Doğal gaz endüstrisindeki en iyi uygulamalara ve
  • Proje için ulusal ve uluslararası gerekliliklere uyumlu olarak tanımlanmış Sağlık, Emniyet ve Çevre kurallarına tam bir uygunluk içinde çalışacaktır.
  Riskli Bölgeler: Türkiye Deprem Haritası
Paylaş

Bir Cevap Yazın