Popüler Dini Semboller ve Anlamları

0
33733
görüntülenme
Popüler Dini Semboller ve Anlamları
Popüler Dini Semboller ve Anlamları

Dünya’daki tüm dinlerin kendi sembolleri ve anlamları vardır. Burada dini sembolleri ve bunların anlamlarını ve kendi inançlarını ifade etmede önemli bir rol oynadıklarını tartışacağız. Bütün dinler, gelenek ve ritüeller içinde derinden yerleşiktir. Belli bir dinde belirli inançları ifade etmek için birçok sembol kullanılır. Bu dini sembollerden bazıları geçtikçe anlamlarını yitirmiş, ancak bazıları halen amaçlanan inançları sürdürmeye devam etmektedir.

Dini simgeler ve anlamlar çoğu zaman okült sembolizmi ile karıştırılır. Bununla birlikte; IslamiyetHristiyanlık, Budizm, Hinduizm, Yahudilik ve diğerleri dinler, insanlara o dinin inanç ve idealleri hakkında vaaz vermek ve onlara belirli değerler vermek için bu sembolleri kullanılır.

Dini Semboller ve Anlamları

Dini semboller, bilinen dilden bağımsız olarak aynı ifadeyi taşırlar; dini semboller hemen tüm dünyadaki insanlar tarafından fark edilir. Bu, bir dinin yayılmasını kolaylaştırır ve böylece giderek daha fazla insan bu dini simgeler aracılığıyla inançların farkına varır. Dini semboller ile ilgili en önemli şey, dil, bölge ve lehçelerle yaratılan sınırlar tarafından sınırlandırılmamasıdır.

İslâm

Hilal
Hilal
Hilal

Hilal, İslami inancın en tanınmış sembollerinden biridir.

Hristiyanlık

Haç
Haç
Haç

Çarmıha gerildikten sonra Mesih’in dirilişini sembolize eder. Aynı zamanda kurtuluş ve zafer sembolüdür.

Ichthys (balık)
Ichthys (balık)
Ichthys (balık)

Toplantı yerleri ve mezarlar için bir iz olarak kullanılır.

Altı Sivri Yıldız
Altı Sivri Yıldız
Altı Sivri Yıldız

Tanrı’nın altı özelliği olan sevgi, iktidar, bilgelik, merhamet, ihtişam ve adaleti sembolize eder.

Alfa ve Omega
Alfa ve Omega
Alfa ve Omega

Tanrı “başlangıç ​​ve son”dur. Veya ebedidir.

Agnus Dei
Agnus Dei
Agnus Dei

İsa, insanlığın günahları için kefaretle nihai fedakarlığı yapan bir kuzudur.

Budizm

Conch Shell
Conch Shell
Conch Shell

Güç ve otoriteyi sembolize eder.

Sonsuz Düğüm
Sonsuz Düğüm
Sonsuz Düğüm

Buda’nın sonsuz bilgeliğini temsil eder; hiçbir başlangıç ​​ve bitiş yoktur.

Dharma Tekerleği
Dharma Tekerleği
Dharma Tekerleği

Sonsuz doğum döngüsü ve yeniden doğuşu simgeler.

  Tüm Zamanların En Önemli 10 Devrimi

Hinduizm

Swastika
Swastika
Swastika

Yüreklilik ve refahı simgelemektedir.

Trishul
Trishul
Trishul

Trishul’un üç uçu, Tanrı Şiva’yı; yaratıcı, koruyucu ve yok ediciyi temsil eder

Om
Om
Om

Her şeye gücü yeten bir kozmik titreşim demektir.

Yahudilik

Davud’un Yıldızı
Davud'un Yıldızı
Davud’un Yıldızı

Tanrı’nın kalkanını simgeler. Aynı zamanda Tanrı ile Yahudi halkı arasındaki ilişkiyi de temsil eder.

Menorah (yedi dallı şamdan)
Menorah (yedi dallı şamdan)
Menorah (yedi dallı şamdan)

İsrail ulusunu simgeler.

Mezuzah
Mezuzah
Mezuzah

İsrail ulusunu simgeler.

Hamsa El
Hamsa El
Hamsa El

Kötü gözlere karşı koruma anlamına gelir.

Sihizm

Khanda
Khanda
Khanda

Bu gerçekliği, dharma ve Tanrı’nın bilgisi için aya kalkma iradesini ifade eder.

Ik Onkar
Ik Onkar
Ik Onkar

Tanrı’nın Bir Varlık olduğunu belirtir.

Şinto

Torii
Torii
Torii

Fiziksel ve manevi dünyalar arasındaki sınırı işaretler. Aynı zamanda “kutsal alan” anlamına gelir.

Putperest

Ankh
Ankh
Ankh

Bu, sonsuz yaşamın Mısır sembolüdür.

Horus’un gözü
Horus'un gözü
Horus’un gözü

Güç simgesidir, iyilik, sağlık ve korumayı temsil eder.

Triquetra
Triquetra
Triquetra

Üçlü Tanrıça’nın (Maiden, Anne ve Korniş) üç aşamasını temsil eder. Triquetra aslen bir Kelt sembolüdür.

Zerdüştlük

Faravahar
Faravahar
Faravahar

Koruyucu ruhu ifade eder ve kişinin yaşamdaki amacını hatırlatır.

Taoculuk

Yin ve Yang
Yin ve Yang
Yin ve Yang

“Yin” ve “Yang” enerjilerinin etkileşimidir. Yin ve Yang, açık ve karanlık ya da erkek ve kadın gibi çift güçleri temsil eder.

Sekiz Trigramı
Sekiz Trigramı
Sekiz Trigramı

Gerçekliğin temel ilkelerini temsil eder.

Jainism

Swastika
Swastika
Swastika

Barış ve refah anlamına gelir.

Jain El
Jain El
Jain El

Herhangi bir canlının zarar görmemesini simgeler.

Kalasha (Su ile saksı)
Kalasha
Kalasha

Yüreklilik, bilgelik ve eksiksizliği sembolize eder.

1 Yorum

Bir Cevap Yazın