Dünyadaki En Popüler 10 Din

0
45503
görüntülenme
Dünyadaki En Popüler 10 Din
Dünyadaki En Popüler 10 Din

Dinler, bazen gözle görülebilen, bazen hissedilebilen, bazense görünemeyen ve hissedilemeyen canlı cansız varlıklara inanmak üzerine kuruludurlar. Daha geniş bir ifadeyle din,  yaratıcıya (tek tanrı), yaratıcılara (birden fazla tanrı, çok  tanrı), olağanüstü varlıklara, doğasal güçlere  inanma, tapınma(ibadet etme) kuramıdır.

Tarihi insanoğlunun varlığına dayanan din kelimesi yerine zaman zaman eş anlamlısı olan inanç kelimesi de kullanılır. Her ne kadar dinler tarihsel bir kronolojiyle listelenmek istenmiş olsa dahi sadece benzerlikleri açısından sınıflandırılabilmişlerdir. Bunun nedeni ise bir dinin tam başlama tarihinin bilinememesi ve dinler arası geçirgenliğin çok fazla olmasıdır.

Dünyada en çok inanılan veya en popüler olan 10 dini incelemek gerekirse;

İşte Dünyada En Çok İnanılan 10 Din

1Hristiyanlık

Hristiyanlik

Dünyadaki en popüler on dinden birincisidir. 2,5 milyar inanana sahip bu dinin peygamberi  Hz.İsa, kutsal kitabı İncil, inananları Hristiyanlardır. Hristiyanlar Hz.İsa’nın Tanrının oğlu Mesih olduğuna inanırlar. İsanın annesi Meryem onu babasız doğurmuştur. Hristiyanlıkta vaftiz edilme kavramı vardır. İsaya iman edenler vaftiz olurlar yani suya batırılırlar. Hristiyanlık Katolik, Protestan, Ortadoks olarak 3 ana ve diğer ufak mezheplere ayrılmıştır.

2İslamiyet

İslamiyet

1,6 milyar ile dünyadaki en popüler ilahi ikinci din olup peygamberi Hz.Muhammed (SAV)’ dir.  İslamiyet dini tek tanrılı dinlerden olup kitabının adı Kuran-ı Kerim’dir. İslamiyette yaratıcıya(tanrıya) Allah denir ki Allah tektir, doğmamış, doğrulmamış eşi benzeri yoktur. Bu dine inananlarda cennet ve cehennem inancı hakimdir ve dünyevi hayat bu kavramlar üzerine kuruludur. İslam dinine inanan ve şartlarını yerine getirenlere Müslüman adı verilir.

3Hinduizm

Hinduizm

Adından da anlaşıldığı üzere daha çok Hindistan’da inanılan bu din bir milyar mensuba sahiptir. Tarihsel olarak bakıldığında en eski dindir. Kurucusu ve tarihi net değildir. Reenkarnasyona inanılan dinlerden biridir. Reenkarnasyonla sınıfların değiştiğine inanılır. Yaşarken olumlu yada olumsuz her davranşın reenkarnoları etkilediğine inanılır.  Bu dine inananlara Hindu denilmektedir ve sonradan Hindu olunmaz. Bu dinde inek hayvanı kutsaldır ve kesilmezler. En eski ve kutsal kitapları Kutsal Vedalar’dır.

  Tüm Zamanların En Önemli 10 Devrimi

4Budizm

Budizm

Dünyadaki üçüncü popüler din olan Budizm Hindistan menşeili bir dindir. Bu dini inançta; hayattaki acı, ızdırap ve tatminsizlik duygularının nedenlerini öğrenerek bunları ortadan kaldırmak temel alınmıştır. Meditasyon, reenkarnasyon ve karma felsefeleri Budizmin kilometre taşlarını oluşturmaktadır.

5Sihizm

Sihizm

23,5 milyona yakın inana sahip bir dindir. Tek Tanrıcı bir dindir. İnananlarına Sih denir. Reankarnosyana inanılmaktadır. Öldükten sonra farklı bedenlerde doğmaya inanırlar ve ruh göçü özgürlüğe erene değin devam edecektir. Ölenlerin cesetleri yakılan bu dinde bazı yerel uygulamalarda gömme işlemininde yapıldığı bilinmektedir.

6Yahudilik (Musevilik)

Yahudilik (Musevilik)

Tek tanrılı dinlerden en az inanan sayısına sahip olan dindir. Tek tanrılı dinlerden en eskisi olup peygamberi Hz.Musa‘dır. Bu dinde inanılan kitabın adı Tevrattır. Muhafazakar, Ortadoks, Reformist ve Yeniden Yapılanmacılar olmak üzere 4 mezhebi mevcuttur. Musevilikte din görevlileri Hahamlar olup günümüzde kutsal kitap ile birlikte otorite sahipleri bu kişilerdir.

7Bahailik

Bahailik

7 milyona yakın inanan sayısıyla tüm dünyadan mensuplara sahip bir din olup İran’da Hz.Bahaullah Mirza Husein tarafından duyurulmuştur. Toplumsal birlik, cinsel eşitlik, basit ibadet, gelişmelere açıklık gibi özelliklere sahip bu dinde içki yasaktır. Belirli dönemlerde oruç tutulur. Tapınma için kutsal ibadethaneleri yoktur. Anlaştıkları evlerde toplanır dua ederler.

8Konfüçyüsçülük

Konfüçyüsçülük

Konfüçyüs’ün öğretileri ile gelişmiş bir din olup daha çok ahlak üzerine kuruludur. Zaman içerisinde dinsel kavrama dönüşmüştür. Yen ve Yin olguları ile sırasıyla dostluk ve adaleti öğütler ki bu din genel hatlarıyla öğütçü bir dindir.

9Jainizm

Jainizm

Günümüzde Hindistanın azınlık dinlerinden biri olan bu dinde tüm canlılar eşit ve hürdür. Reenkarnasyon inancının olduğu bu din Mahavira isimli bir bilge tarafından kurulmuştur. Belirgin bir tanrıya inanmazlar. Dünyanın sonsuz olduğuna inanılır. Evren başı ve sonu olmayan yaratılmamış hep varolmuş ve hep varolacaktır. Bu dine mensup bireyler hiçbir canlıya zarar vermeme, öldürmeme adına müthiş bir çaba sarf ederek yaşarlar ve vejeteryandırlar.

  Göçebelik Ve Göçebe Yaşam Tarzları

10Şintoizm (Şinto)

Şintoizm (Şinto)

Yerel bir din olup Japonya kökenlidir. 4 milyona yakın şintoist vardır. Daha çok ruhsal bir din olup hoşgörü dinidir ve doğaya(tabiata) inanılmaktadır. Ölülerin hayattaki insanlara muhtaciyeti olan bu dinde insanlar mezarlara yiyecek, giyecek vb şeyler bırakırlar. Ölülere saygı ve sevgi inananları erdemli kılar ki erdemli bir ruha sahip olmak amacı inançlarının temelini oluşturmaktadır. Bu dinde ruhlar ölmez sadece şekil değiştirirler.

Bir Cevap Yazın