Paris Anlaşması Nedir?

0
949
görüntülenme
Paris Anlaşması Nedir?
Paris Anlaşması Nedir?

Paris Anlaşması, Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler arasında iklim değişikliği konusunda Paris iklim anlaşması olarak da bilinen bir anlaşmadır. Anlaşma, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (UNFCCC) himayesinde 12 Aralık 2015’te Paris’te düzenlenmiştir. Yaklaşık 195 UNFCCC üyesi Paris Anlaşması’nı imzalamış ve Haziran 2017 itibarıyla sözleşme onaylanmıştır. Anlaşmaya göre küresel ısınmayı azaltmak için yaptıkları katkıları düzenli olarak rapor etmek her üye ülkenin sorumluluğundadır. Sözleşmede, üye ülkeleri belli tarihlere kadar belirli hedefler koymaya zorlayan herhangi bir yasa veya mekanizma bulunmamaktadır. Bununla birlikte, her ülkenin belirlediği her hedefin, bir önceki hedefi aşması gerekmektedir.

2009 yılındaki iklim değişikliği ile mücadele konusundaki müzakereler sonrasında, birçok ülke bu tür bir anlaşma yapmanın gerekliliğini daha iyi anladı. Ayrıca, Paris Anlaşması, bireysel ülkelere hedeflerini belirleme olanağı tanımaktadır. Böylece değişimi teşvik ederken, ilgili tüm taraflar için uygun olması sağlanır.

UNFCCC‘nin anlaşma kapsamında yerine getirmeyi umduğu birçok hedefi bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; iklim uyumluluğunu teşvik ederken ve iklimlerin olumsuz etkilerini düzeltme yeteneğini arttırmak ve gıda üretimini tehdit etmeyecek şekilde düşük sera gazı emisyonlarının geliştirilmesini içermektir. Bir diğer amaç ise, iklim değişikliğine ve sera gazı emisyonunun azaltılmasına yönelik olarak tutarlı bir finansman akışının sağlanmasıdır. Tüm bunların, iklim değişikliğinin etkilerini ve risklerini önemli ölçüde azaltacağına inanılmaktadır.

Paris Anlaşması, “ulusal olarak belirlenen katkılar” yoluyla her ülkeye en iyi çabayı göstermek ve daha az küresel ısınmayla daha iyi ve daha parlak bir gelecek sağlamak için bu çabaları güçlendirmeye çağırmaktadır. Anlaşmanın 3. maddesi her üye ülkenin iddialı olmasını ve zaman içinde bir ilerleme göstermesi ve nihayetinde anlaşmanın belirlediği hedeflere ulaşılması amacıyla belirli hedefler belirlemesini gerektirir. UNFCCC Sekreterliği tarafından tescil edilecek katkıların her beş yılda bir rapor edilmesi gerekir.

  Yağmur Bulutları Neden Koyu Renktedir?

Anlaşmanın Önemi

İklim değişikliği, insanlar ve dünya üzerindeki tüm canlı organizasyonlar için önemli bir sorundur. Paris anlaşması, biyoçeşitlilik, ekosistem ve arazi kullanımının önemini teyit ederken, sera gazı emisyon düzeylerini düşürmekte ve ülkelere topluluklarla birlikte yardım etmek, küresel ısınmanın risklerini ve etkilerini azaltmakta ve iklim değişikliğinin etkilerine adapte olmayı sağlamaktadır. Sözleşme ayrıca tarım, orman restorasyonu ve doğanın korunması gibi uygun arazi yönetimi yöntemlerini de teşvik etmektedir.

Bir Cevap Yazın