Müebbet Kaç Yıl, Müebbet Hapis Kaç Yıl

0
190
görüntülenme

Müebbet kaç yıl sorunun cevabı temel ceza kanunumuzda yer almaktadır. TCK 48/1 maddesine göre; müebbet hapis cezası hükümlünün ömrü boyunca sürebilen bir ceza türüdür. Müebbet kaç yıl başlıklı yazımız ile ayrıca müebbet hapis cezasına konu olabilecek suçları inceleyeceğiz. Devamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hakkında bilgi vereceğiz. Her iki hapis cezasının bir birinden farkını açıklayacağız.

Müebbet Hapis Nedir?

Müebbet hapis nedir sorusunun cevabından önce hapis cezasının hukuki açıdan ne olduğunun belirtilmesi yerinde olacaktır. Özellikle 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda ve diğer özel kanunlar ile suç olarak tanımlanan eylemleri gerçekleştiren failler hakkında yapılan yargılama sonucunda hüküm altına alınan hürriyeti bağlayıcı cezalara hapis cezası demek mümkündür. Türk Ceza Kanunun 46/1 maddesinde hapis cezaları infaz süreleri dikkate alınarak üçe ayrılıştır. Bunlar; Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasımüebbet hapis cezası ve süreli hapis cezalarıdır. Müebbet hapis nedir sorunun cevabı ise suç işleyen failin ömür boyunca ceza infaz kurumunda kalması demektir. Ancak unutmamak gerekir ki detayları ileride açıklanacağı üzere şartlı Salı verme koşullarının gerçekleşmesi durumunda 24 yıl içinde tahliye olma şansları da bulunmaktadır.

Müebbet Hapis Kaç Yıl?

Müebbet hapis kaç yıl sorusunun cevabı olarak ömür boyu hapis cezası olduğunu belirtmiştik. Müebbet hapis kaç yıl sorunun cevabı yanında müebbet hapis cezasına çarptırılması gereken suçlarda merak edilmektedir. Bunlar genel olarak aşağıdaki suçlardır.

1-     Kasten Öldürme Suçu (TCK 81/1)

2-     Savaş Halinde Düşmanlı İşbirliği Yapmak (TCK 303/1)

3-     Yabancı Devlet Aleyhine Asker Toplama Sonucu Savaşa Neden Olma (TCK 306/2)

4-     Askeri Komutanlıkların Gasp Edilmesi (TCK 317/1

5-     Düşmanla Anlaşarak Savaş Sırasında Yalan Haber Yayma (TCK 323/3)

6-     Savaş Sırasında Devletin Güvenliğini Tehlikeye Sokmak (TCK 326/2)

7-     Gizli Kalması Gereli Bilgileri Açıklamak (TCK 330/1)

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasımüebbet hapis cezası ve süreli hapis cezaları hükümlünün ıslah olması açısından kural olarak infazı Ceza İnfaz Kurumlarında yapılmaktadır. Müebbet hapis kaç yıl sorusunun yanında şartlı tahliyenin koşulları da merak konusu olmaktadır. Müebbet hapis cezasına mahkum edilen hükümlünün ceza evinde kaldığı süre boyunca başkaca herhangi bir suça karışmamış olmasıdır. Ayrıca Ceza İnfaz Kurumunda uygulanan tüm kurallara eksiksiz bir şekilde uyarak herhangi bir disiplin suçu işlememesi durumunda şartlı tahliye olabilme imkanı bulunmaktadır. Müebbet hapis cezası için bu iki özel şartın yanında müebbet hapis cezasına mahkum edilen hükümlünün en az 24 yılını Ceza İnfaz Kurumunda geçirmesi gerekmektedir. Verilen bu bilgileri ışındığında bir bakıma şartlı tahliye koşullarını tamamlamış hükümlü için müebbet hapis cezasının 24 yıl olduğunu da söylemek yanlış olmayacaktır. Ancak unutmamak gerekir ki Anayasal düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar ve devletin güvenliğine karşı suçlar nedeniyle müebbet hapis cezası alan hükümlü gerçekleşmiş olsa dahi koşullu salıverilme hükümlerinden faydalanamamaktadır.

Ağırlaştırılmış Müebbet Kaç Yıl?

TCK 46/1 maddesinde yazılı hürriyeti bağlayıcı hapis cezalarının bir başka türü Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır. Bu nedenle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kaç yıl olduğu zaman zaman merak konusu olmaktadır. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kaç yıl olduğu TCK 47/1 maddesinde belirtilmiştir. TCK 47/1 maddesine görev ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası da hükümlünün hayatı boyunca cezaevinde kalması anlamına gelmektedir. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yasalarımızda öngörülen en ağır yaptırıma sahip hapis cezası türüdür. Bu anlamda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına konu olabilecek suçlar da merak konusu olmaktadır. Bu suçlar genel olarak;

1-     Soykırım (TCK 76/2)

2-     Nitelikli Kasten Öldürme (TCK 82/1)

3-     İşkence Yaparak Öldürme (TCK 95/4)

4-     Cinsel Saldırı Soncu Öldürme ve Bitkisel Hayata Girilmesine Neden Olma (TCK 102/5)

5-     Devletin Birliğini ve Ülkenin Bütünlüğünü Bozmak (TCK 302/1)

6-     Düşmanla İşbirliği Yapmak (TCK 303/2)

7-     Anayasayı Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs (TCK 309/1)

8-     Cumhurbaşkanına suikast (TCK 310/1)

9-     Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs (TCK 311/1)

10-           Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine Karşı Silahlı İsyan (TCK 313/2)

11-           Siyasal ve Askeri Casusluk (TCK 328/2)

Kanun koyucu müebbet hapis cezasında olduğu gibi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında da hükümlüye koşullu salıverilme imkanı tanımıştır. Müebbet hapis cezasından farklı olarak koşullu salıverilme şartlarını tamamlaması ve ayrıca ceza infaz kurumunda 30 yıl süre ile ceza infaz kurumunda kalması gerekmektedir.

Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası İle Müebbet Hapis Cezası Arasındaki Fark Nedir?

Yukarıda her iki hürriyeti bağlayıcı ceza hakkında bilgileri verilmiştir. Bu bilgiler ışığında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile müebbet hapis cezası arasındaki fark nedir? Sorusu akıllara gelmektedir. Her iki hürriyeti bağlayıcı ceza arasında koşullu salıverilme ve hükümlünün infazını tamamlama şekli bakımından fark vardır. Müebbet hapis cezası için koşullu salıverilme süresi 24 yıl iken; ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası için öngörülen bu süre 30 yıldır. Ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen hükümlü daha çok yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarında infazını tamamlamaktadır. Yüksek güvenlikli infaz kurumları diğer ceza infaz kurumlarına karşı daha sıkı güvenlik tedbirlerinin uygulandığı kurumlardır. Diğer suçlarda olduğu gibi gerek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerekse müebbet hapis cezası için bir takım zamanaşımı süreleri öngörülmüştür. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında dava zamanaşımı 30 yıldır. Müebbet hapis cezasında ise bu süre 24 yıldır.

Dava zamanaşımı belirtilen bu süreler içinde failin tespit edilerek hakkında kamu davası açılmaması halinde mümkündür. Yasalarımızda öngörülen diğer bir zamanaşımı süresi ise ceza zamanaşımıdır. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası için bu süre 40 yıldır. Müebbet hapis cezası için öngörülen bu süre ise 30 yıldır. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile müebbet hapis cezası arasındaki fark nedir? Sorusuna bu şekilde yanıt vermek mümkündür.

Paylaş

Bir Cevap Yazın