Kurtarılan Bir Çevre: Avlan Gölü

0
1000
görüntülenme
Kurtarılan Bir Çevre: Avlan Gölü
Kurtarılan Bir Çevre: Avlan Gölü

Antalya ili Elmalı ilçesi sınırlarında bulunan Avlan Gölü, 1970’li yıllarda kurutularak tarım alanına dönüştürülmüştür. Göl alanı kurutulmadan önce sulak alanlarda yaşayan kuşlar ve balıklar gibi birçok canlı türünün yaşam alanıydı. Yaz aylarında buharlaşma nedeniyle göl alanı daralmakta ve suyun çekildiği kısımlarda tarım yapılmaktaydı.

Göl kıyısında yetişen sazlar, yöre halkına ekonomik gelir sağlıyordu. Ayrıca gölden çekilen sularla tarım alanları sulanıyordu. Göl kurutulduktan sonra çevredeki nem oranı azalmış, karasal iklim özellikleri belirginleş­ miştir. Yaz sıcaklıkları yükselmiş, yağış miktarı azalmıştır. Kışın sıcaklığın 0°C’un altına düşme ihtimali ve don olaylarının görülme sıklığı artmıştır. Bu durum bölgedeki tarım ürünlerinin yetişme şartlarını olumsuz yönde etkilemiştir.

Gölün kurutulmasının diğer bir etkisi taban suyu seviyesinin düşmesidir. Taban suyu seviyesinin düşmesiyle kuyu açma maliyeti yükselmiş, tarım alanlarının sulanması önemli bir sorun hâline gelmiştir. Bu durum toprakta tuzlanmaya neden olmuştur.

Gölün kurutulmasının ortaya çıkardığı diğer bir sorun ise meyve ağaçlarının yanı sıra çok sayıda sedir ağacının da kurumasıdır.

Gölün kurutulmasıyla, ortaya çıkan bu sorunları gidermek için yöredeki yerel yönetimler, Çevre ve Orman Bakanlığına başvurarak gölün tekrar eski hâline getirilmesini istemişlerdir. Bunun sonucunda 2003’ten sonra gölün sularını boşaltan kanallar kapatılmış, gölde su birikmeye başlamıştır.

Avlan Gölü’nde suların birikmesiyle birlikte göl alanının içinden geçen karayolu kullanılamaz duruma gelmiştir.

Avlan Gölü’nde su birikmesine bağlı olarak, 23 kuş türü göl alanında konaklamaya başlamış­ tır. Gölde balık yaşamını yeniden başlatmak için göle 15 bin balık bırakılmıştır.

Gölde su birikmesine bağlı olarak taban suyu seviyesi yükselmiş, göl çevresindeki meralarda ot verimi artmıştır. Göl sularının denetimsiz çekilmesi önlenmiş, su kullanımı kontrol altına alınmıştır. Böylece göl ekosistemi yeniden canlanmış, yöre halkı ekonomik bakımdan kayıp vermekten kurtulmuştur. Ayrıca yakın bir gelecekte tarım ve orman alanındaki verimlilik artacağından yöre halkının gelir düzeyi de artacaktır.

  İnsanlar, Dünya’da Ne Kadar Çoğalabilir?
Paylaş

Bir Cevap Yazın