Hayatın Başlangıcına İlişkin Görüşler: Heterotrof

0
570
görüntülenme
Hayatın Başlangıcına İlişkin Görüşler: Heterotrof
Hayatın Başlangıcına İlişkin Görüşler: Heterotrof

Heterotrof görüşe göre ilk canlı heterotrof bir organizmadır. Bu görüş, yaşamın günümüzdekinden çok farklı koşullara sahip olan genç Dünya üzerinde, cansız maddelerin kimyasal evrimi sonucu ortaya çıktığı hipotezini öne sürmektedir.

1920’li yıllarda Oparin (1894-1980) ve Haldane (1892-1964) Dünya’nın erken dönemlerindeki atmosfer koşulları ve enerji kaynakları ile ilgili açıklamalarda bulunmuş ve bu koşulların organik maddelerin abiyotik sentezi için elverişli olduğu fikrini öne sürmüşlerdir. Açıklamalarına göre ilk atmosferde su buharı (H2O), hidrojen (H2), amonyak (NH3) ve metan (CH4) bulunmaktaydı. Dünya’daki en aktif oksitleme özelliğine sahip element olan oksijenin oranı ise çok düşüktü. Bir başka deyişle organik ve inorganik maddeleri oksitleyerek bozan bir etken yoktu. Böylece mor ötesi ışınların etkisiyle atmosferdeki maddelerden pek çok organik maddenin (nükleik asitler, amino asitler vb.) oluştuğunu, bu maddelerin birikmesiyle de Dünya üzerindeki canlılığın temellerinin atıldığını ileri sürmüşlerdir.

1953 yılında Stanley Miller (1930-2007) ve Harold Urey (1893-1981), Oparin ve Haldane’in önerdiği kimyasal koşulları ve enerji kaynaklarını laboratuvar ortamında sağlayarak onların hipotezini sınadılar.

Miller ve Urey kurdukları deney düzeneğinde, ilk atmosferdeki gazları bir araya toplayarak yüksek enerjili elektrik kıvılcımları uyguladılar. Bu kıvılcımlar, ilk atmosferdeki yıldırımları temsil etmekteydi. Oluşan elektrik akımları yeni bileşiklerin sentezlenmesini sağladı. Düzeneğe bu kademeden sonra yerleştirilmiş olan soğutucu, yeni bileşikleri içeren bu karışımı soğutarak yoğunlaştırdı. Bu olay, ilk atmosferde yıldırımların yarattığı elektrik etkisiyle oluşan yeni bileşiklerin yağmurlarla birlikte okyanuslara ulaşmasına denk gelmekteydi. Bir hafta süren deneyin sonunda yoğunlaşan sıvının toplandığı bölgeden aldığı örneği inceleyen Miller, arasında bazı amino asitlerin de olduğu çeşitli organik maddelerin varlığını tespit etti.

Heterotrof görüşün bir diğer ön görüsü de enzimler ve diğer hücresel donanımlar olmaksızın organik monomerlerin birbirlerine bağlanarak protein ve nükleik asit gibi polimerler oluşturmasıdır. Okyanus ve denizlerde oluşan amino asitlerin birbirine bağlanmasıyla proteinler meydana gelmiştir. Proteinlerin nükleik asitlerle birleşmesiyle oluşan nükleoproteinlerde ilk heterotrof canlıları veren ön hücreleri oluşturmuştur.

  Beyninizin Yüzde Kaçını Kullanıyorsunuz?

İlk canlıları oluşturan moleküllerin oluşum sıraları ve süreçleri ile ilgili net bir bilgiye ulaşılmamış olup farklı görüşler ve çok sayıda araştırma mevcuttur. Görünen o ki ilk canlının nasıl oluştuğunun gizemi henüz tam olarak çözülmüş değildir.

Paylaş

1 Yorum

Bir Cevap Yazın