Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Özellikleri Nelerdir?

0
50950
görüntülenme

Gelişmiş Ülkelerin Özellikleri

 • Gelir dağılımı daha dengelidir.
 • Kişi başına düşen millî gelir yüksektir.
 • Nüfusun büyük bir bölümü sanayi ve hizmet sektöründe istihdam edilir. Tarım sektöründe çalışanların oranı azdır.
 • Nüfus artış hızı düşüktür.
 • Sağlık ve eğitim hizmetleri gelişmiştir.
 • Altyapı gelişmiştir.
 • Tarımda modern yöntemler kullanılır.
 • Araştırma geliştirme faaliyetlerine ayrılan kaynak yüksektir.
 • Doğum ve ölüm oranları düşüktür.
 • Kentsel nüfus fazladır.
 • Nitelikli iş gücü fazladır.
 • Okuryazarlık oranı yüksektir.
 • Teknolojik imkânlar fazladır.
 • Toplumun geneli çekirdek ailelerden oluşur.

Gelişmekte Olan Ülkelerin Özellikleri

 • Gelir dağılımı dengesizdir.
 • Kişi başına düşen millî gelir düşüktür.
 • Nüfusun büyük bir bölümü tarım sektöründe istihdam edilir.
 • Nüfus artış hızı yüksektir.
 • Sağlık ve eğitim hizmetleri yetersizdir.
 • Altyapı yetersizdir.
 • Tarımda ilkel yöntemler kullanılır.
 • Araştırma geliştirme faaliyetlerine ayrılan kaynak düşüktür.
 • Doğum ve ölüm oranları yüksektir.
 • Kırsal nüfus fazladır.
 • Nitelikli iş gücü azdır.
 • Okuryazarlık oranı düşüktür.
 • Teknolojik imkânlar azdır.
 • Toplumun geneli geniş ailelerden oluşur.

İçerik Tablosu

  Hangi Kıtanın Adı Nereden Geliyor?
Paylaş

1 Yorum

Bir Cevap Yazın