Çölleşme Nedir, Nedenleri Nelerdir, Alınabilecek Önlemler Nelerdir?

1
11009
görüntülenme
Çölleşme Nedir, Nedenleri Nelerdir, Alınabilecek Önlemler Nelerdir?
Çölleşme Nedir, Nedenleri Nelerdir, Alınabilecek Önlemler Nelerdir?

Küresel iklim değişiminin önemli etkilerinden birisi mevcut iklim kuşaklarının kaymasıdır. Bu durum, insanlar ve diğer tüm canlıların alıştıkları ortam şartlarının değişmesi anlamına gelmektedir. Yağış dağılışında ki değişim nedeniyle bazı bölgelerde yağış miktarlarında geçmişe göre azalmalar görülmeye başlanmıştır. Sıcaklık artışı ve yağış miktarlarında düşme olarak adlandırılan kuraklık çölleşme tehlikesini beraberinde getirmektedir.

Çölleşme; kurak, yarı-kurak iklim bölgelerinde arazinin yağış alma, su tutma kapasitesinin azalması ve doğal bitki örtüsünün tahrip olarak toprak erozyonunun yaşanmasıdır. Kısacası çölleşme, toprağın susuzlaşması ve çoraklaşmasıdır.

Çölleşmenin Nedenleri

 • İklim değişikliği sonucu yaşanan kuraklık
 • Bitki örtüsünün tahrip edilmesi
 • Nüfus artışı ve su kaynaklarının fazla tüketimi
 • Yanlış tarım ve sulama uygulamaları
 • Aşırı otlatma

Çölleşme sonucunda su kaynaklarının kuruması, bitki örtüsünün tahribi, erozyon ve biyoçeşitliliğin azalması gibi doğal ortamdaki bozulmanın yanında yaşam kalitesinin düşmesi, kıtlık ve göç gibi sosyoekonomik sorunlar da ortaya çıkar.

Günümüzde 250 milyon insan çölleşmeden etkilenirken 1 milyar kişi de çölleşme riski altındadır.

Çölleşmeyi Önlemek İçin Alınabilecek Önlemler

Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının benimsenmesi, beşerî ve ekonomik faaliyetlerin doğal ortamla uyumlu olarak planlanması ve doğru arazi kullanım yöntemlerinin seçilmesi çölleşmenin etkilerini en aza indirebilecek temel ilkelerdir. Çölleşmenin önlenmesi için yapılabileceklerin bazıları şunlardır:

 1. Doğal kaynakların israf edilmeden kullanılması
 2. Bilimsel ölçütlere göre arazi kullanım planlarının yapılması
 3. Çölleşme ile mücadelede yerel halkın sürece dâhil edilmesi
 4. Su kaynaklarının korunması
 5. Bitki örtüsünün korunması ve ağaçlandırma çalışmalarının yapılması
 6. Bölge şartlarına uygun tarım ürünlerinin tercih edilmesi
 7. Aşırı ve yanlış sulamanın önüne geçilerek damla sulama gibi yöntemlerin tercih edilmesi
 8. Mera ve otlakların aşırı otlatmaya karşı korunması
  Yenilenebilir Enerji, Dünya Enerji İhtiyacının %100'ünü Karşılayabilir mi?
Paylaş

1 Yorum

Bir Cevap Yazın