Boşanma Süreçlerinde Avukat’ın Görevleri

0
444
görüntülenme
Boşanma Süreçlerinde Avukat'ın Görevleri
Boşanma Süreçlerinde Avukat'ın Görevleri

Sözleşmeli boşanma, tarafların boşanma protokolü uyarınca anlaşarak evliliği sonlandırdıkları bir durumdur. Boşanma protokolü, boşanma sonrası bile herhangi bir nedenle ortaya çıkan anlaşmazlıklar ile ilgili olarak her iki taraftan boşanma sırasında elde edilecek hak, çıkar ve yükümlülükleri içeren temel bir belgedir. Bu nedenle, bu protokolün boşanma davası için bir boşanma avukatı tarafından hazırlanması, evlilik sonuçlarının olası hak kaybını önleyeceği için gerekli ve önemlidir.

Boşanma davalarındaki avukat, protokol metninin taraflara dayattığı hak ve yükümlülüklerin detaylı bir yasal incelemesini yapar. Dolayısıyla, mahkeme boşanmaya karar verdikten sonra, olası anlaşmazlıklar öngörülerek gerekli tutarsızlıklar ortaya çıkar. Örneğin, taraflar malların paylaşımı ile ilgili herhangi bir hak talebinde bulunmazlarsa, bunun protokole ayrıntılı bir şekilde dahil edilmesi, boşanmadan sonraki herhangi bir anlaşmazlığı çözecektir. Taraflar, boşanma kararının tamamlanmasından sonraki 10 yıl içinde ayrı bir taleple mal alışverişini talep etme hakkına sahiptir.

Boşanma Durumunda Avukatın İşlevi Nedir?

Hakim, bütün delilleri ilk duruşmaya çağırır, delillerin toplandığını ve davaya hazır olduğunu tespit ederse, taraflara bir çağrı gönderir. İlk duruşma çok önemlidir. İlk duruşmaya gelmeyen taraf, diğer taraftan davayı uzatmasını veya sebebini değiştirmesini isteyebilir. İlk duruşmada hakim, tarafların karşılıklı taleplerini içeren dilekçeleri okur.

Tarafların hemfikir olduğu hem de itiraz ettiği kanıtların ne olduğunu belirlemek önemlidir. Bu duruşmaya ön inceleme denir. Ön incelemeye tarafların veya avukatlarının katılması çok önemlidir. Bir taraf, herhangi bir sebep göstermeksizin ilk duruşmaya katılamazsa, diğer taraf bu duruşmada davayı değiştirebilir veya uzatabilir. Bu, boşanma işlemlerine katılmayan tarafın hakkının kaybedilmesine neden olabilir. Bu nedenle, boşanma avukatları ilk duruşmaya katılmalı ve savunmaya katılmalıdır.

Boşanma Davası Süreci

İkinci duruşma gününü belirleyerek gerekli tanımları yaptıktan sonra ilk duruşmada hakim (ön inceleme), varsa partinin tanıklarını dinlemeye karar verir. Bir tanık, aile üyelerinden biri ve akraba olmayan kişiler olabilir. Boşanma davasında tanık sayısı sınırsızdır. Önemli olan, boşanma nedeninin temelini oluşturan gerçeğin kanıtıdır. Ancak tanıklar arttıkça, davanın nedenini kanıtlama şansı da artar. Hakim, tarafların tüm tanıklarını dinlemek zorundadır. Hakim, davanın makul bir şekilde açık tanıklarla duyulduğuna inanıyorsa, tüm tanıkları dinlemeyi durdurabilir. Durum yeterince açıklığa kavuşturulursa hakim karar verir.

Boşanma davası için en iyi bölge Bakırköy denebilir. Bunun için bakırköy boşanma avukatı tercihleriniz arasında olabilir. Davayı netleştirmek, tanıkların ifadesindeki tutarsızlıkları gidermek ve müşteri lehine gerçekleri ifşa etmek, parti temsilcileri diledikleri kadar soru sorabilirler.

Boşanma Avukatının Ücreti Ne Kadar?

Avukatlık ücreti, tarafların serbest iradesiyle (vekil müşteri) belirlenir. Boşanma davasının niteliği, harcanacak emek ve zaman, davanın ele alınacağı şehir vb. nedenler boşanma avukatının ücret miktarını belirler. Mesela İstanbul, boşanma davası için avukata en yüksek ödemeyi yapan şehirdir. İstanbul’daki boşanma işlemlerinden bu yana, boşanma sürecinin daha uzun sürmesi, diğer şehirlerde daha çok olduğundan, İstanbul’daki boşanma avukatlarının daha yüksek ücrete sahip olması normaldir. Bu konuda bakırköy boşanma avukatları ücretlerini analiz edebilirsiniz.

Paylaş

Bir Cevap Yazın