Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Nedir, Görevleri Nelerdir?

0
1906
görüntülenme
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Nedir, Görevleri Nelerdir?
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Nedir, Görevleri Nelerdir?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kanun ve ilgili mevzuatlarla öngörülen görevleri yerine getirmek üzere kurulan, idari ve mali özerkliğe sahip bir kamu tüzel kişisidir. Kurumun merkezi Ankara’dadır.

Kurumun görev ve yetkilerinin başlıcaları;

  • Tasarruf sahiplerinin haklarını, bankaların düzenli ve emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye sokabilecek, ekonomide önemli zararlar doğurabilecek her türlü işlem ve uygulamaları önlemek, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere gerekli karar ve tedbirleri almak ve uygulamak,
  • Bankalar ve finansal holding şirketleri ile diğer finansal kiralama, faktöring ve finansman şirketlerinin; kuruluş ve faaliyetlerini, yönetim ve teşkilat yapısını, birleşme, bölünme, hisse değişimini ve tasfiyelerini düzenlemek, uygulamak, uygulanmasını sağlamak, uygulamayı izlemek ve denetlemek,
  • Bağımsız denetim, değerleme, derecelendirme ve destek hizmeti vermek üzere yetkilendirilecek kuruluşların kurulca belirlenecek usul ve esaslara uygun olarak faaliyetlerini yürütmelerini sağlamak,
  • Yurt içi ve yurt dışı eş değer kurumların katıldığı uluslararası mali, iktisadi ve mesleki kuruluşlara üye olmak, görev alanına giren hususlarda yabancı ülkelerin yetkili mercileri ile mutabakat yapmak,
  • Finansal hizmetler sektörünün geliştirilmesine yönelik stratejiler belirlemek,
  • Görevleri ile ilgili konularda bakanlıklar dâhil ilgili resmî ve özel kuruluşlar ile kişilerden gizli dahi olsa her türlü bilgi ye belgeyi görevlendireceği personel vasıtasıyla veya yazışma yapmak suretiyle istemek ya da yerinde görmek,
  • Görev alanına giren konularda araştırma yapmak ve kamunun bilgi sahibi olmasını sağlamak amacıyla kurumca ya da kurum dışında yapılan araştırmalardan uygun görüleceklerin yayınına yönelik faaliyetlerde bulunmaktır.

  Dolar Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir ?
Paylaş

Bir Cevap Yazın