Avrupa’daki En Yoksul (Fakir) 10 Ülke

0
7704
görüntülenme
Avrupa'daki En Yoksul (Fakir) 10 Ülke
Avrupa'daki En Yoksul (Fakir) 10 Ülke

Avrupa kıtası dünyanın en zengin kıtası olmasına rağmen, burada hala yoksulluk çeken ülkeler bulunmaktadır. Öyle ki bu ülkeler arasında Afrika veya Asya’nın en fakir ülkesinden bile yoksul olanları vardır. Avrupa’nın en yoksul ülkeleri genellikle Sovyetler Birliği’nin çöküşünden ciddi şekilde etkilenen ülkelerdir.

Bulgaristan

Bulgaristan, Güneydoğu Avrupa’da bulunan bir ülkedir. Ülke, sınırlarını Romanya, Sırbistan, Makedonya, Yunanistan ve Türkiye ile paylaşmaktadır. Karadeniz ülkenin doğusundadır. Bulgaristan ekonomisi, Comecon ve Sovyet pazarının kaybedilmesinden sonra 1990’lı yıllarda ciddi bir gerileme yaşamıştır. Ülkede demokratik hükümet ve serbest piyasa ekonomisi kurma çabaları Bulgaristan ekonomisini daha da istikrarsız hale getirmiştir. Ülkedeki yaşam standardı %40 oranında azalmış ve 1998’den sonra iyileşmeye başlamıştır. Haziran 2004’e gelindiğinde Bulgaristan ekonomisi 1989 yılı öncesi seviyelerini tekrar kazanmıştır. Bununla birlikte, 2008’deki büyük kriz ülke ekonomisini çok kötü bir şekilde etkilemiştir.

Karadağ

Karadağ sınırlarını Hırvatistan, Bosna-Hersek, Kosova, Sırbistan ve Arnavutluk’la paylaşan bir Güneydoğu Avrupa ülkesidir. Ayrıca Adriyatik Denizi’ne bir kıyısı bulunmaktadır. Eurostat’a göre, 2010 yılında kişi başına düşen GSYİH Avrupa Birliği ortalamasının sadece %41’i seviyesindedir. Yugoslav Savaşları’nın etkisi ve Yugoslavya’nın dağılmasından sonra sanayinin gerilemesi, BM’nin finansal yaptırımlarının kaybedilmesinin eşlik etmesi ile Karadağ ekonomisini olumsuz etkiledi. Bununla birlikte, son birkaç yıldır ülke ekonomisi giderek düzeliyor.

Beyaz Rusya

Beyaz Rusya, Polonya, Ukrayna, Litvanya ve Letonya ile sınırlanmış olan Doğu Avrupa’da bulunan bir ülkedir. Belarus topraklarının %40’ından fazlası ormanlarla kaplıdır. Endüstri ve imalat, ülkenin en güçlü ekonomik sektörleridir. Belarus, Avrupa’daki fakir ülkeler arasında 8. sırada yer alıyor. Diğer eski Sovyet cumhuriyetleri gibi Beyaz Rusya da Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra ekonomik krize girdi. Eskiden Belarus, gelişmiş ekonomiye ve Sovyet cumhuriyetleri arasında en yüksek yaşam standartlarından birine sahipti. Bununla birlikte, 1991-1995 yılları arasındaki ekonomik kriz tüm ülkeyi sarstı. İthalat, yatırım ve talebin azalması, ülkedeki sanayi üretiminde bir düşüşe neden oldu.

  Bermuda Şeytan Üçgeni

Sırbistan

Sırbistan, Güneydoğu ve Orta Avrupa arasındaki ara konumda bulunan bir ülkedir. Ülke sınırlarını Romanya, Macaristan, Makedonya, Bulgaristan, Karadağ, Hırvatistan ve Bosna-Hersek ile paylaşıyor. Sırbistan ekonomisi, 2008 yılı küresel ekonomik krizinden ciddi şekilde etkilenmiştir. Sekiz yıllık güçlü ekonomik büyümeyi yaşadıktan sonra, ülke ekonomisi 2009’da bir durgunluk dönemine girmiştir. Negatif büyüme oranları bu ekonomik krizin bir sonucu olarak ortaya çıkmış ve Sırbistan’ın kamu borcu, kriz öncesinde GSYİH’nın %29,2’sinden sonra dört yıl içinde iki katına çıkmış ve sonrasında GSYİH’nın % 63,8’ine yükselmiştir.

Makedonya

Güneydoğu Avrupa ülkesi olan Makedonya, Avrupa’nın en yoksul ülkelerinden biridir. Ülke 1991’de eski Yugoslavya’nın halefi ülkelerinden biri olarak bağımsızlığını kazanmıştır. Makedonya, Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan ve Arnavutluk ile sınırlarını paylaşmaktadır. Bağımsızlığından bu yana, ülke çarpıcı ekonomik reformlar geçirdi. Ülke, hükümetin uyguladığı başarılı politikalarla ekonomisini yıllar geçtikçe geliştirmiştir. Makedonya’nın son yıllarda ticaretin GSYİH’nın %90’ını oluşturduğu açık bir ekonomisi var. Ancak, reformlara rağmen, ülkenin 2015 yılı itibarıyla %27,3’lük işsizlik oranı ve yüksek bir yoksulluk oranı var.

Moldova

Moldova, Ukrayna ve Romanya ile sınırlanmış olan Doğu Avrupa’ya ait bir ülkedir. Chişinău ülkenin başkentidir. Moldova, Avrupa’nın en yoksul ülkesidir. Ülke, SSCB’nin dağılmasından sonra büyük bir ekonomik gerileme yaşamıştır. Siyasi belirsizliklerin ve zayıf idari kapasitenin bulunduğu bir ortamda Moldova ekonomisi, enerji sıkıntısı ve ticaret engelleri ile karşı karşıya kalmıştır. Yeni kurulan Moldovya hükümetinin temel amacı ekonomiyi istikrara kavuşturmak ve ülkenin mali durumunu iyileştirmek oldu. Hükümet, konvertibl para, serbestleştirilen faiz oranları, istikrarlı arazi özelleştirmesine destek vermiş, ihracattaki kontrolleri kaldırmış ve bu amaca ulaşmak için arazilerin özelleştirilmesine destek vermiştir. Uygulanan yeni politikalarla Moldova ekonomisi istikrarlı bir büyüme ve toparlanma sergilemektedir.

Avrupa’nın En Yoksul Ülkeleri Sıralaması

#ÜlkeKişi başına düşen GSYİH (ABD doları), 2015
1Moldova1,843.2
2Ukrayna2,115.0
3Kosova3,553.4
4Arnavutluk3,965.0
5Bosna Hersek4,197.8
6Makedonya4,852.7
7Sırbistan5,143.9
8Beyaz Rusya5,740.5
9Karadağ6,415.0
10Bulgaristan6,819.9
  Dünyanın En Çok Kömür Üreten Ülkeleri

1 Yorum

Bir Cevap Yazın