Almanya Ülke Profili

0
956
görüntülenme
Almanya Ülke Profili
Almanya Ülke Profili

Resmî Adı: Almanya Federal Cumhuriyeti
Yüz ölçümü: 357 022 km²
Nüfusu: 80 854 408 (2015)
Yönetim şekli: Federal Cumhuriyet
Başkent: Berlin
Resmî dil: Almanca
Din: Hristiyan (Protestan ve Katolik)

Almanya, Orta Avrupa’nın kuzeyinde yer alan bir ülkedir. 3694 kilometrelik kara sınırı boyunca dokuz ülke ile komşudur. Bu ülkeler Avusturya, İsviçre, Fransa, Lüksemburg, Belçika, Hollanda, Danimarka, Polonya ve Çek Cumhuriyeti’dir.

Almanya’nın kuzeyinde iki deniz bulunmaktadır. Ülkenin kuzeydoğusunda bir iç deniz olan Baltık Denizi, kuzeybatısında ise bir kenar deniz olan Kuzey Denizi yer alır. Oldukça girintili çıkıntılı olan sahil şeridi 2389 kilometrelik bir uzunluğa sahiptir.

Yer Şekilleri ve Hidrografya

Almanya’nın yüzey şekillerini genel hatlarıyla Alp Dağları ile Kuzey Ovaları meydana getirmektedir. Ülkenin en yüksek yerleri, İsviçre ve Avusturya sınırını oluşturan ve III. jeolojik zamanda Alp orojenezi ile meydana gelen Alp Dağlarıdır. Bu dağ sırası üzerinde yer alan Zugspitze zirvesi 2962 metrelik yükseltisiyle ülkenin en yüksek noktasını oluşturur. Almanya’da yükselti ortalamaları güneyden kuzeye doğru gidildikçe azalır. Ülkenin kuzey kesimleri, masif arazilerden oluşan geniş ovalarla kaplıdır ve bu alanlar deniz seviyesine çok yakındır. Hatta ovalar bölgesinde yer alan Neuendorf’ta yükselti ortalamaları -3,5 metreye kadar düşer. Almanya kıyılarında gelgit genliği yüksek olduğu için delta oluşumu görülmez. Haliç ve körfezler ise yaygındır.

Yaklaşık 357 bin kilometrekarelik alan kaplayan Almanya topraklarının 8350 kilometrekaresi sularla kaplıdır. Ülke sınırları içerisindeki en büyük su kütlesi ise 536 kilometrekarelik alan kaplayan Konstanz Gölü’dür. Almanya, nehirler açısından da oldukça zengin bir ülkedir.

Genel olarak debileri yüksek olan ve geniş düzlüklerde akan bu nehirlerde ulaşım yapılabilmektedir. Ülke içerisinde 865 kilometrelik uzunluğa sahip Ren Nehri, Almanya’nın en uzun nehridir. Diğer önemli nehirler ise Elbe ve Tuna Nehirleri’dir.

İklim ve Doğal Bitki Örtüsü

Almanya’nın genelinde ılıman okyanusal iklim egemendir. Bunun en önemli nedeni ise Atlas Okyanusu’ndan esen nemli batı rüzgârlarıdır. İklimin ılımanlığı üzerinde dokuzuncu sınıf coğrafya dersinde özelliklerini öğrendiğiniz Gulfstream sıcak su akıntısının da etkisi bulunmaktadır. Ilıman okyanusal iklimin etkisiyle yazlar serin, kışlar ılıktır. Yıllık yağış miktarı fazla ve genelde düzenlidir. En çok yağış yaz aylarında düşmektedir. Ülkenin güneyine doğru gidildikçe yükselti ve karasallık etkisiyle sıcaklık ortalamaları biraz düşer. Alp Dağları’nda ise karasal iklim özellikleri görülür. Ancak bu bölgede etkili fön rüzgârları, kış sıcaklıklarının çok fazla düşmesine engel olur. Almanya’da genel olarak yıllık sıcaklık ortalamaları 7- 9 °C arasında, yıllık toplam yağış miktarı ise 750-1000 milimetre arasındadır.

  İkinci Dünya Savaşı Hakkında İlginç Bilgiler

Almanya genelinde etkili olan ılıman okyanusal iklim, doğal bitki örtüsünün de geniş yapraklı ağaçlardan oluşan ormanlar olmasını sağlamıştır. Ancak yoğun nüfus nedeniyle orman örtüsünün önemli bir kısmı tahrip edilmiştir. Günümüzde Almanya topraklarının 1/3’ü ormanlarla kaplıdır. Ülkenin kuzey kesimlerinde çayırlar ve çalılıklar önemli yer kaplar. Bu alanlarda insan eliyle yetiştirilen enerji ormanlarına da sıklıkla rastlanmaktadır. Ülkenin güneyine doğru gidildikçe yükseltinin artması nedeniyle soğuğa dayanıklı iğne yapraklı ağaçlardan oluşan ormanlar ile karma ormanlar görülür. Alp Dağları’nın önemli bir kısmı bu ormanlarla kaplıdır.

Nüfus

Almanya, 2015 yılı verilerine göre yaklaşık 81 milyon kişilik nüfusuyla, Rusya’nın ardından Avrupa’nın en kalabalık ülkesidir. Nüfusun %91’ini Almanlar oluşturmaktadır. Almanya’ya çalışmak üzere göç eden ve bu ülkeye yerleşen nüfus içerisinde en kalabalık grup Türklerdir. Türklerin Almanya nüfusuna… Devamı ↠

Yerleşim

Almanya nüfusunun yaklaşık %86’sı kentlerde yaşamaktadır. Almanya’nın en büyük kenti 3,4 milyon kişilik nüfusuyla başkent Berlin’dir. Hamburg, Münih ve Köln ülkenin diğer büyük şehirleri arasındadır.

Almanya’da kırsal nüfus oranı ise %14’tür. Özellikle ülkenin güneyinde ve doğusunda kırsal nüfus daha fazladır. Almanya’da kırsal kesimden kentlere göç sorunu bulunmamaktadır. Bu durumun en önemli göstergesi ise ülkede kentleşme hızının %-0,03 olmasıdır. Yani Almanya’da çok düşük bir oran olmakla birlikte tersine göç söz konusudur.

Ekonomi

Dünya Bankası’nın 2015 yılı verilerine göre Almanya, Avrupa’nın en büyük, Dünya’nın ise dördüncü büyük ekonomik gücüdür. Kişi başına düşen millî gelirin 47 268 Amerikan Doları olduğu ülkede, ekonomik refah düzeyi de oldukça yüksektir. Dünya’nın sanayileşmiş sekiz ülkesinin oluşturduğu G-8 grubunun da bir üyesi olan Almanya, Avrupa Birliği ekonomisinin de lokomotifi konumundadır.

Almanyada Konuşulan Diller

Almanca ülkenin resmi dilidir. Köklü bir geçmişe sahip olan Almanca Hint-Avrupa dillerinin Cermen koluna bağlıdır. Dünyanın en yaygın kullanılan dilleri arasındadır.

Tahmini olarak 120 milyon insandan fazla kişinin konuştuğu Almanca öğrenilmesi zorlu diller arasında yer almaktadır.

Almanya ile resmi işlemlerinizde, vize başvurularınızda yada ticari faaliyetlerinizde almanca tercüme hizmeti almanız gerekecektir. Duruma göre sizlerden konsolosluk noter onayı ve apostil talep edebilir.

Almancanın yanı sıra ülkede yoğun göç almasından dolayı Türkçe, Arapça, Hintçe gibi dillerde yoğun olarak kullanılmaktadır.

Tarım

Tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Almanya’da da tarım, hayvancılık, ormancılık ve balıkçılık gibi birincil ekonomik faaliyetlerde çalışanların oranı ile bu faaliyetlerin ülke ekonomisine katkısı çok azdır. Almanya arazisinin %33,25’i tarım için uygun olmasına karşılık tarıma uygun toprakların önemli bir kısmı sanayi kuruluşlarına ayrılmıştır. Ülkede patates, buğday, arpa ve şeker pancarı en çok üretilen bitkilerdir. Almanya’da tarım için ayrılan topraklar az olmasına karşın birim alandan alınan verim yüksektir. Dünya Gıda ve Tarım Örgütünün 2012 yılı verilerine göre Almanya, dünya arpa üretiminde üçüncü, şeker pancarı üretiminde dördüncü, patates üretiminde altıncı, buğday üretiminde ise dokuzuncu sırada yer almaktadır.

  Dünya Mutfakları

Almanya’nın hayvan ürünleri üretiminde de tarıma benzer bir durum söz konusudur. Hayvan sayısı bakımından çok zengin olmayan ülkenin hayvan başına elde ettiği et ve süt verimi yüksektir. 2012 yılı verilerine göre Almanya, dünyada domuz eti üretiminde üçüncü, inek sütü üretiminde altıncı, sığır eti üretiminde ise dokuzuncu sırada yer almaktadır.

Almanya’nın 1/3’ünü kaplamasına karşın ormanlar bu ülke için önemli bir gelir kaynağı değildir. Almanya’da açık deniz balıkçılığından çok, göller ve nehirlerde tatlı su balıkçılığı gelişmiştir.

Sanayi

Almanya’da aktif nüfusun yaklaşık %25’inin çalıştığı ikincil ekonomik faaliyetler, ülke millî gelirinin %30’unu sağlamaktadır. Almanya’da Sanayi Devrimi, diğer Avrupa ülkelerine göre daha geç gerçekleşmiş ve İkinci Dünya Savaşı sonrasında sanayi üretimi durma noktasına gelmiştir. Ancak savaş sonrasında kısa zamanda toparlanan Alman sanayisi, günümüzde dünyanın en büyük ve teknolojik açıdan en gelişmiş sanayilerinden biri hâline gelmiştir. Alman sanayisinin temelini Ruhr Havzası’nda bulunan zengin taş kömürü yatakları oluşturmuştur. Dünya’nın en zengin altıncı taş kömürü rezervine sahip olan Almanya’da, bu enerji kaynağına bağlı olarak demir-çelik sanayisi çok gelişmiştir. Ürettiği demir-çeliği sahip olduğu teknolojisiyle birleştiren Almanya; otomotiv, makine, beyaz eşya ve elektronik gibi sanayi kollarında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olmuştur.

Almanya, taş kömürü haricinde önemli petrol ve doğal gaz yataklarına sahip değildir. Ancak buna karşın, dünya enerji üretiminde 2014 yılı verilerine göre 526,6 milyar kilovatsaatlik üretimle onuncu sırada yer almaktadır. Almanya’da enerji üretiminin yarısı taş kömürü ile diğer ülkelerden ithal edilen doğal gaz ve petrol gibi fosil yakıtların kullanıldığı termik santrallerden elde edilir. Enerji üretiminde dışa bağımlılığını azaltmak isteyen Almanya’da rüzgâr, güneş ve biyoenerji gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının payı da giderek artmaktadır. Almanya’da enerji üretiminde nükleer santrallerin payı %7, hidroelektrik santrallerinin payı ise %6 civarındadır. Almanya’da enerji üretimi fazla olmasına karşın, sanayileşmiş birçok ülkede olduğu gibi tüketim daha fazladır. Almanya’nın 2014 yılı enerji tüketimi 582,5 milyar kilovatsaattir ve bu değerle Almanya, dünya enerji tüketiminde yedinci sırada yer almaktadır.

Paylaş

Bir Cevap Yazın