Yenilenebilir (Sürdürülebilir) Enerji Nedir, Çeşitleri Nelerdir?

2
6107
görüntülenme
Yenilenebilir (Sürdürülebilir) Enerji Nedir, Çeşitleri Nelerdir?
Yenilenebilir Enerji Nedir, Çeşitleri Nelerdir?

Yenilenebilir enerjitükenmeyen doğal kaynaklardan elde edilen enerjidir. Sürdürülebilir ve yüksek kirliliğe neden olmayan yenilenebilir enerji kaynakları arasında; güneş, rüzgar, su, biyokütle ve gelgitler bulunmaktadır. Yenilenebilir enerji, çeşitli endüstriyel sektörlerde ve evsel faaliyetler için kullanılır. Birçok ülke yenilenebilir enerji, yenilenebilir olmayan enerjinin yerini almaktadır.

Yenilenebilir Enerji Çeşitleri Nelerdir?

1Rüzgar Enerjisi

Rüzgar türbinleri, ağırlıklı olarak yüksek irtifalı alanlar ve denizaşırı alanlar da dahil olmak üzere, güçlü ve sabit rüzgar alanlarında bulunmaktadır. Rüzgar türbinleri rüzgarın kinetik enerjisinden faydalanır ve onu elektrik enerjisine dönüştürür.

2Biyokütle

Biyokütle, başka bir yenilenebilir enerji kaynağıdır ve canlı veya yakın geçmişte yaşayan bitkilerden veya bazı durumlarda hayvanlardan elde edilir. Biyokütleden enerji elde etmek için, ya yanabilir ya da çeşitli biyoyakıt biçimlerine dönüştürülebilir. Termal, biyokimyasal veya kimyasal yöntemler, biyokütleyi biyoyakıt haline dönüştürmek için kullanılır. Kullanılan biyokütlenin en büyük yüzdesi ahşaptan gelir. Şeker kamışı, mısır, bambu ve söğüt endüstriyel biyokütle kaynakları olarak kullanılır. Etanol, metan ve biyodizel, biyokütleyi dönüştürerek elde edilebilir.

3Güneş Enerjisi

Güneş enerjisi, kaynağı Güneş olan ısı ve parlak ışıktır. Güneş‘in çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışınım enerjisidir. Güneş enerjisi teknolojileri, pasif ve aktif olmak üzere iki kategoriye ayrılır. Havanın doğal dolaşımını kolaylaştırmak için alanlar dizayn etmek veya hafif dağılım özellikli malzemeleri kullanmak, pasif güneş teknolojilerinin bazı örnekleridir. Aktif güneş teknikleri güneş enerjisinden elektrik enerjisine çevirmek, ısıtma amaçlı güneş kolektörleri ve güneş enerjisi kullanmaktır. Güneş ışığının elektriğe dönüştürülmesi fotovoltaik (PV) veya yoğun güneş enerjisi (CSP) kullanılarak yapılabilir.

4Hidroelektrik Enerjisi

Hidroelektrik santralleri, dünyadaki yaklaşık 150 ülkede güç üretmek için kullanılmaktadır. Asya-Pasifik bölgesindeki ülkeler, küresel hidroelektrik üretiminin en yüksek yüzdesini oluşturmaktadır. Tarihsel olarak hidroelektrik üretimi, su gövdeleri boyunca büyük barajlar ve rezervuarlar inşa etmek suretiyle yapılmıştır. Gittikçe daha fazla ülke, nehir kıyısındaki hidroelektrik istasyonlarını benimsemiş durumdadır. Çin, dünyanın en büyük hidroelektrik enerji üreticisi unvanını elinde bulunduruyor. 2010 yılında hidroelektrik, ülkenin elektrik kullanımının yaklaşık %17’sini oluşturuyordu. Dalga gücü ve gelgit gücü diğer hidroelektrik biçimleri olarak ortaya çıkmıştır.

  Damla Sulama Sistemi Nedir, Faydaları Nelerdir?

5Jeotermal Enerji

Jeotermal enerji, yeryüzünde birkaç kilometre derinlikte bulunan sıcak sudan elde edilebilen termal enerjidir. Jeotermal enerji binalarda, suyun ısıtılmasında kullanılabilir.

2 YORUMLAR

Bir Cevap Yazın