Pil Nedir, Ne İşe Yarar, Türleri ve Kullanım Alanları Nelerdir?

0
3503
görüntülenme
Pil Nedir, Ne İşe Yarar, Türleri ve Kullanım Alanları Nelerdir?
Pil Nedir, Ne İşe Yarar, Türleri ve Kullanım Alanları Nelerdir?

Günümüzde kullandığımız araç gereçlerin çoğu enerjiyle çalışmaktadır. Bunlardan sabit yeri olanlar için elektrik enerjisi sağlanabiliyorken seyyar olanlar için her durumda elektrik enerjisi sağlanamamaktadır. Bu yüzden pillere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yüzden piller hayatımızın vazgeçilmez araçlarındandır.

Piller içinde çok uzun yıllar en yaygın olarak kullandığımız halk arasında kalem pil olarak adlandırdığımız farklı boyutlardaki kuru pillerdir.

Pil Yapısı

Bu pillere kuru pil denmesinin nedeni içinde akışkan bir maddenin bulunmamasıdır. Anot olarak Mn O2 ve Zn, katot olarak karbon ve elektrolit olarak da NH4Cl kullanılan bu pillerde yaklaşık 1,5 voltluk gerilim üretilir. Elektrolit olarak NaOH ya da KOH kullanılırsa daha uzun ömürlü alkali pil elde edilmiş olur.

Bir kuru pil çeşidi olan cıva pilleri ise tıpta ve elektronik sanayisinde çok kullanılan bir pil türüdür.

Düğme pil olarak da adlandırılan bu pillerde anot olarak Zn, katot olarak HgO kullanılır. Yaklaşık olarak 1,35 V gerilim üreten cıva pillerinin potansiyeli diğer kuru pillere göre daha uzun süre sabit kalır ve daha uzun ömürlüdür. Bu özelliğine bağlı olarak da özellikle işitme cihazlarında, kalp pillerinde ve saatlerde kullanılmaktadır.

Pil Kullanım Alanları

Günümüzde henüz kuru piller kadar yaygın kullanılmasa da geleceğin önemli enerji üreteçlerinden biri olacak bir pil türü de yakıt pilleridir. Yakıt pillerinde kimyasal enerji doğrudan elektrik enerjisine dönüştürülürken yakıt kaynağı olarak fosil yakıtlar kullanılmaz. Daha yaygın kullanılan yakıt pillerinde H2 ve O2 gazları ile KOH gibi bir baz çözeltisi kullanılır.

Özellikle uzay araçlarında kullanılan yakıt pillerinde yaklaşık %70 verim elde edilir. Bu verim içten yanmalı motor veriminin yaklaşık iki katıdır. Gürültü ve titreşim oluşturmayan ve ısıl kirliliğe neden olmayan yakıt pilleri gelecek için önemli araçlardan biri olacaktır.

  Organik ve Anorganik (İnorganik) Bileşikler
Paylaş

Bir Cevap Yazın