İklim Değişikliği ve Sonuçları

0
1537
görüntülenme
İklim Değişikliği ve Sonuçları
İklim Değişikliği ve Sonuçları

İnsan aktiviteleri ilk çağlardan itibaren çevreyi etkilemiştir. İlk başlarda bu etki göreceli olarak küçük olmuş ve çevre bu etkiyi kendi doğal mekanizması içerisinde ortadan kaldırmıştır. Günümüzde hızla artan insan nüfusunun çevreye olumsuz etkisi açık olarak gözlenmektedir. Gelişen teknolojinin yarattığı yeni sorunlar, çevreyi olumsuz etkilemekte ve çevrenin doğal olarak kendini koruma kapasitesini aşmaktadır.

Sanayi Devrimi’nin ilk yıllarından itibaren atmosferdeki sera gazları bileşeni artmaya başlamıştır. Önümüzdeki yıllarda kirlenme devam ettikçe dünyamızın ortalama sıcaklığı artacaktır. Bununla birlikte küresel iklim değişikliği gıda ve su kaynaklarının azalmasına neden olmuştur. Bu durum insan sağlığını olumsuz etkilemiştir.

İklim değişikliği son yıllarda giderek artmıştır. Sıcak hava dalgaları, yağış, deniz seviyesinin yükselmesi, insan sağlığını direkt etkilemektedir. Bununla birlikte, su ve besin kalitesi, tarım, kan emilmesi ile geçen hastalıklar ve diğer bilinen veya bilinmeyen bazı enfeksiyon hastalıkları dolaylı olarak iklim değişikliğinden kaynaklanmaktadır. Kırsal kesimlerden şehirlere göç, kentleşme, teknoloji, endüstri, toprak kullanım alışkanlıklarının değişmesi iklim değişikliğini hızlandırmaktadır. İklim değişikliği etkilerine bağlı olarak artan bazı doğal afetler, kasırga ve taşkınlar büyük göçlere yol açmaktadır.

  Dünyanın En Geniş Şelaleleri
Paylaş

Bir Cevap Yazın