İcra Takibi ve Davaları Hakkında Bilmeniz Gerekenler

0
1196
görüntülenme
İcra Takibi ve Davaları Hakkında Bilmeniz Gerekenler
İcra Takibi ve Davaları Hakkında Bilmeniz Gerekenler

İcra takip ve  İcra iflas hukukundan doğan ceza ve hukuk  davaları günümüzde sık karşılaşılan hukuki süreçlerden biri olup konu ile ilgili bilinmesi gereken önemli noktalar bulunmaktadır. İcra takibi; borçlu kişinin borcunu herhangi bir sebepten dolayı ödememesi halinde alacaklının alacağını devletin resmi kurumları aracılığı ile tahsil edebilmesi için bu konuda görevlendirilen resmi  icra müdürlüklerine başvuru ile  başlattığı yasal süreçtir. İcra takibi ilamsız ve ilamlı olarak ikiye ayrılmaktadır.

  1. İlamlı İcra Takibi: İcraya elverişli bir mahkeme kararıyla başlatılan icra takibidir.

İlamsız İcra Takibi: Bir mahkeme kararı olmadan alacaklının icra dairesine başvurusu ile gerçekleşen icra takibidir. Bu durumda takibe yani alacağa dayanak  olan çek , senet ya da alacağa dayanak olabilecek her hangi bir belge ve hatta belgesiz bile başlatılabilecek kendi içinde kısımlara ayrılan takip türleridir.

İcra Takibi Nasıl Başlatılır?

Alacaklı, kendisinde olan çek ya da senet benzeri değerli belgeleri avukat aracılığıyla ya da direkt olarak kendisi icra dairesine başvurarak takip başlatabilmektedir. Öncelikle İcra dairesi tarafından çek ya da senet gibi alacağa dayanak olabilecek evraklar kayıt altına alınarak evrakın niteliğine göre karşı tarafa takip alacaklısının talebi de dikkate alınarak  bir ödeme emri gönderilir. Ödeme emri borçluya ulaştığı an yasal takip süreci de başlatılmış olur. İcra takibinin kesinleşip gerekli haciz işlemlerinin başlatılması için borçlunun borcuna itiraz etmemiş olması  ya da itiraz üzerine duran bir takip  yolunun seçilmemiş olması gerekmektedir.

Haciz İşlemlerine Engel Olunması İçin Borçlu Kişi Ne Yapmalıdır?

Öncelikle dosya borçlusu, borçlu olmadığını ileri sürüyorsa kendisine gelen ödeme emrine karşı süresi içerisinde ilgili icra dairesinde itirazda bulunmalıdır. Bu süre takibin niteliğine göre 5,7  veya 10 gün  olarak değişebilmektedir. Borçlu borca veya imzaya herhangi bir itirazda bulunmamış ise dosya borcunu kabul etmiş sayılacağından icra takibi kesinleşecek ve haciz işlemleri başlatılacaktır.

Borçlu kişi borcunu kabul ettiği takdirde ödeme emrinde belirtilen süre içinde ödemeyi yaparsa vekalet ücretinin ¾’ünü ödeyebilecek hem de borca faiz yürütülmesinin önüne geçmiş olacaktır.

İcra İtirazı Sonucu Oluşabilecek Durumlar

  • Borçlu eğer haksız bir şekilde borca itiraz eder ve itirazın iptali davası söz konusu olursa, mahkeme borçlu aleyhine %20 oranında icra inkar tazminatına hükmeder.
  • Mahkeme borçluyu haksız bulur ise avukatlık ücreti ve yargılama giderleri ana paraya eklenerek takibin devamına karar verilir.
  • Şayet Mahkemece borçlu itirazında haklı görülür ise takibin iptali yönünde karar verilir.

Kaynak; https://aylingostericiler.av.tr

Paylaş

Bir Cevap Yazın