Girişimcilerde (Yöneticilerde) Olması Gereken Özellikler

0
543
görüntülenme
Girişimcilerde (Yöneticilerde) Olması Gereken Özellikler
Girişimcilerde (Yöneticilerde) Olması Gereken Özellikler

Girişimcinin birinci özelliği, mal ve hizmet üretmek için üretim faktörlerini bir araya ge­tirip bunları belirli bir gereksinimi karşılama amacına yöneltmesidir. Girişimcinin bu özelli­ği, aynı zamanda bir yönetim işlevidir. O hâlde, girişimci bir yöneticidir. Küçük işletmelerde girişimci genellikle yöneticilik görevini de üstlenmekte ve bu görevi fiilen yapmaktadır. Büyük işletmelerde ise girişimciyle işletme yönetiminin birbirinden ayrılması kaçınılmaz olmaktadır. Bu durumda girişimci, yöneticilik görevini bir veya birkaç kişiye devretmekte­dir. Yöneticiler girişimciye karşı sorumludurlar. Girişimcinin veya görevlendirdiği kişilerin denetiminde görevlerini yaparlar. Yöneticilik görevi; kişilere,işletmenin kuruluş kararı aşamasından itibaren verilebilir.

Girişimci, üretim etkinliğine katılırken sermayenin bir kısmını ya da tamamını kendisi koyar. Kâr elde etme amacı güder ve her türlü riske katlanır. Yönetici ise sermaye ve elde edilen kârla bu yönde ilgisi olmayan ve riske katlanmayan bir kişidir. Girişimciye karşı sorumlu olup işletme amaçlarını en iyi biçimde gerçekleştirmekle görevlidir. Bu hizmetinin karşılığını ücret, prim, ödül, kârdan pay alma vb. şeklinde girişimciden alır.

Girişimci; başarılı bir yöneticide bulunması gereken; ileri görüşlülük, harekete geçi­ricilik ve destekleyicilik özelliklerini taşımalıdır.Girişimcilik, büyük hedefler ortaya koymayı, kişisel heyecan ve güvenini ifade etmeyi, başarıyı arama, bulma ve kullan­ma özelliğine sahip olmayı da gerektirir. Özellikle üretim faktörlerinin iyi yönlendirilmesi, rizikoların üstlenilmesi girişimcilik ruhunu ortaya çıkarır

Kararlılık

Sorunlardan kaçmaz, onları olduğu gibi kabul ederek çözmeye çalışır. Karar vermekten çekinmez hatta bunu arzular. Bağımsız olmayı güvene yeğlemesi, onun kararlılığının kanıtıdır.

Öz güven

Karşılaşacağı tüm sorun ve zorlukların üstesinden geleceğine inanarak çalışmalarını sürdürür.

Kabul edilebilir riskleri göze alma ve riski yönetme

Başarılı girişimci, cesaret ve dikkatle hareket eder. Amacına ulaşmak için olağanüstü çaba harcar. Kâr güdüsüyle hareket etse de çalışmaları sonucunda meydana gelebilecek olumsuz sonuçları göze alır ve soğuk­kanlı hareket eder.

  Sweat Tasarımları

İş bitiricilik

Yapılması gereken işi sonuna kadar izler, gerektiğinde bizzat çalışarakişi bitirir.

Planlı hareket etme

Yanında çalışanların görüşünü alır ve bu doğrultuda planlama yapar. İşlerin planlandığı gibi zamanında, doğru ve rasyonel biçimde yapılmasını sağlar.

Atılımcılık

Yeni gereksinimleri herkesten önce sezerek veya yeni gereksinimler ya­ratarak talep oluşturur ve bu talepleri karşılayacak ürünleri üretir. Bu öngörüsüyle herkesten önce hareket ederek başarıya ulaşır.

Çok yönlülük

İşletme işlevlerinin yerine getirilmesinde belli sınırlar içinde kalmak yerine her işlevin yerine getirilmesinde otorite olmayı, önderlik yapmayı arzular ve bunun için kendini yetiştirmeye çalışır. Çalışmalarında yaşamdaki değişim ve gelişimleri izleyerekyeni ilkelere açık olur.

İleri görüşlülük

Geniş bir ufukla belli riskleri göze alarak kısa zamanda istediğini elde edemeyeceğini bilse de bir takım girişimlerde bulunmayı sürdürür. İleride olabilecek değişim ve gelişmeleri öngörür.

Önderlik

Yanında çalışanlara geniş bir bakış açısı kazandırır, onları işin gerektirdiği şekilde örgütleyerek işletmesinin amacına ulaşmasını sağlar.

Uyumluluk

İş dünyasında ortaya çıkan hızlı değişimleri, yeni teknikleri izler ve uyum sağlar.

Sosyal olma

Otoritesi altında çalışanlarla, iş çevresiyle etkin bir iletişim kurar, sabır ve ikna becerisi ile güven sağlar.

Paylaş

1 Yorum

Bir Cevap Yazın