KOSGEB Nedir, Ne İşe Yarar, Destek Türleri Nelerdir?

0
1004
görüntülenme
KOSGEB Nedir, Ne İşe Yarar, Destek Türleri Nelerdir?
KOSGEB Nedir, Ne İşe Yarar, Destek Türleri Nelerdir?

KOSGEB, imalat sanayi işletmelerinin ekonomideki yerlerinin geliştirilmesi amacıyla oluşturulmuş bir kamu kuruluşudur. 1990-2013 yılları arasında imalat sanayi KOBİ’lerine yönelik yapmış olduğu çalışmalardan sonra, KOSGEB’in girişimciliği desteklemek amacıyla yaptığı proje ve faaliyetler şunlardır:

 • Banka Kredi Faiz Destekleri
 • Bilişim Destekleri
 • Bölgesel Kalkınma Destekleri
 • Danışmanlık ve Eğitim Destekleri
 • Girişimciliği Geliştirme Destekleri
 • Kalite Geliştirme Destekleri
 • Pazar Araştırma ve İhracatı Geliştirme Destekleri
 • Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Destekleri
 • Uluslararası İşbirliği Geliştirme Destekleri

Bu desteklerden genç girişimcileri doğrudan ilgilendiren danışmanlık ve eğitim desteği ile girişimciliği geliştirme desteklerinin amaçları, desteklerden beklenen yararlar ve kimlerin faydalanabileceği aşağıda açıklanmıştır:

Genel Destek Programı

Programın amacı ve gerekçesi aşağıdaki gibidir:
 • Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahilolmuş sektörlerdeki KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması,
 • KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,
 • Mevcut KOSGEB desteklerinin revize edilerek daha fazla KOBİ’nin bu desteklerden yaygın şekilde faydalanması,
 • KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,
 • KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesidir.

Girişimcilik Destek Programı

Programın amacı ve gerekçesi aşağıdaki gibidir:

 • Girişimciliğin desteklenmesi
 • Girişimciliğin yaygınlaştırılması
 • Başarılı işletmelerin kurulması

Programdan;

 • Küçük ve orta ölçekli işletmeler
 • Girişimciler
 • İşletici kuruluşlar (İş Geliştirme Merkezi’ni yönetmek üzere kurulan tüzel kişilik) yararlanabilir.

Programın kapsamı şöyledir:

Bu program;

 • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi,
 • Yeni Girişimci Desteği,
 • İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği,
 • İş Planı Ödülünden oluşur

a) Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin bir iş planına dayalı olarak kuracağı işletmelerin başarı düzeylerini artırmak amacıyla düzenlenir.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri;

 • KOSGEB birimleri tarafından düzenlenen,
 • Ulusal veya uluslararası projeler kapsamında, KOSGEB tarafından yürütülen,
 • KOSGEB ile işbirliği içerisinde çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimler,
 • Üniversiteler tarafından örgün eğitim kapsamında verilen girişimcilik dersleridir.
  Katar'da İş İmkânları

Bu eğitimler, 24 saati atölye çalışmalarından oluşan toplam 70 saatlik eğitimler olup; genel katılıma açık ve ücretsiz eğitimlerdir.

b) Yeni Girişimci Desteği

Bu destekten;

 • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini,
 • KOSGEB Genç Girişimci Geliştirme Programını,
 • Küçük Ölçekli İşletme Kurma Danışmanlığı Desteği (KÖİDD) Programı’nı tamamlayarak eğitime veya programa katıldığını belgeleyen ve işletmesini kuran girişimciler,
 • İŞGEM’de yer alan işletmeler yararlanabilir

c) İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği

KOBİ’lere işletme geliştirme koçluğu, destek ağlarına ulaşım, finans kaynaklarına eri-şim imkânı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı ve ofis hizmetleri sunmakamacıyla kurulacak bir İŞGEM’in, kuruluş ve işletme giderlerine destek sağlanmaktadır.

Desteğe;

 • Belediyeler,
 • Üniversiteler,
 • Özel İdareler,
 • Kalkınma Birlikleri,
 • Meslek Kuruluşları,
 • Kâr amacı gütmeyen kooperatifler başvurabilir.

ç) İş Planı Ödülü

Üniversiteler tarafından örgün eğitim kapsamında verilen “Girişimcilik” dersini alanöğrenciler arasında İş Planı Ödülü Yarışması düzenlenmektedir. İş Planı Ödülünden yararlanmak isteyen üniversite KOSGEB’e başvurur.

İş planları ilk üç dereceye girmiş olan öğrencilerden, en fazla 24 ay içinde işini kurmuşolmaları kaydı ile 2014 yılı için;

 • Birinciye 15.000̈,
 • İkinciye 10.000̈,
 • Üçüncüye 5.000̈ ödül verilir.
Paylaş

1 Yorum

Bir Cevap Yazın